Innenriks

Nærmere Norge kommer hun ikke

Denne irske fjelltoppen er det nærmeste Tonka kommer sin Trond i Norge, fordi Irland ikke er med i Schengen. I ti måneder har ekteparet ventet på at UDI skal behandle søknaden om familiegjenforening. 11.976 personer er i samme situasjon.

– Jeg giftet meg med Tonka fra Bolivia i fjor. Vi søkte om familiegjenforening i februar. Utlendingsdirektoratet (UDI) har ikke engang tatt seg tid til å åpne brevet og lese søknaden, sier Trond Botnen.

Frp gikk til valg på avbyråkratisering og et enklere Norge. Men før regjeringsskiftet i september i fjor var behandlingstida i familieinnvandringssaker seks måneder. Da Tonka og datteren Camila Colomo Jaimes søkte om familiegjenforening med Trond i februar var søknadstida sju måneder. I dag er saksbehandlingstida mer enn ni måneder – en økning på 50 prosent siden regjeringsskiftet i fjor.

I spesielle saker der søker må avgi DNA-prøve, er den fra 15 måneder. Dette gjelder søkere fra Syria, Irak, Afghanistan og alle land i Afrika (med unntak av Sør-Afrika). For søkere fra Somalia er saksbehandlingstiden 18 måneder.

«Ikke kontakt UDI»

På UDIs nettsider bes søkerne innstendig om «ikke å kontakte oss for å sjekke hvordan det går med saken din.»

UDI lover å gi SMS-varsle hvis saksbehandlingstida overskrides.

– Snart ti måneder etter at søknaden kom til UDI – og uten å ha fått SMS-varsel – sendte jeg likevel e-post og ringte. Jeg fikk til svar at søknaden verken er behandlet eller lest, sier Botnen.

«Forventet behandlingstid er ca. 9 måneder. For noen søknader kan behandlingstiden bli lengre. Dette kan blant annet skyldes at saksmengden har økt», skriver UDIs veileder i svaret til Botnen.

Har ikke økt

Men tall Dagsavisen har innhentet fra statistikkavdelingen i UDI viser at antall søknader om familieinnvandring tvert imot har gått ned fra 2013 til 2014. Det har også antall ferdigbehandlede vedtak.

I 2013 var det 22.190 førstegangs søknader. Fram til 1. desember i år var tallet 19.087. I 2013 ble det fattet 16.558 vedtak. De 11 første månedene i år er det fattet 13.519 vedtak. Cirka 30 prosent er avslag.

Saker og klager som fremdeles er til behandling i UDI – altså etter at de har ligget i ventelistekø – var 9.732 i fjor, mens den har økt til 11.976 de elleve første månedene i år.

– At behandlingstida har økt, skyldes omorganisering av UDI i fjor høst for å få bedre kvalitet i veiledningen. Men omorganiseringen er blitt ressurskrevende. De aller fleste saker behandles innen ni måneder, men vi greier det dessverre ikke i alle saker, forklarer Rolf Henry Anthonisen, fungerende områdeleder i UDI.

– Vi har ikke noe ønske om at det skal være sånn. Det er rett og slett fordi saken ligger i kø. Før fikk vi veldig mange brukerhenvendelser, der veiledere svarte. Nå svarer saksbehandleren selv og kan være mer presis på regelverksspørsmål og hvordan vi jobber. Når saken først får en saksbehandler, blir saken behandlet i løpet av noen dager.

– I saken Dagsavisen omtaler i dag har det snart gått i ti måneder. Hvorfor har ikke UDI sendt varsel på SMS til Trond Botnen og kona?

– Det skyldes at søknaden er sendt via den danske ambassaden. I tilfeller hvor søknaden sendes via et annet lands ambassade, har vi ikke greid å få på plass SMS-varsling ennå. Vi håper å få det til i 2015.

– Hvorfor er denne saken blitt så «gammel» da?

– Det er ingen spesiell grunn. Det skyldes den nevnte omorganiseringen og den pressede ressurssituasjonen i UDI.

– Så Trond Botnen kan ikke regne med å få feire jul med kona si i Norge?

– Det blir feil å love at vi får det til, sier Anthonisen.

Bistand i Sierra Leone

I sitt yrkesaktive liv er Trond Botnen rådgiver for den norske bistandsorganisasjonen FORUT i Sierra Leone, mens Tonka er sykepleier.

– Etter at vi giftet oss flyttet vi sammen i Sierra Leone i desember i fjor, der jeg skulle jobbe for FORUT med å fremme kvinner og barns rettigheter. Vi planla å bo i Sierra Leone mens UDI behandlet søknaden vår. Dessverre måtte vi forlate landet i august på grunn av ebolaepidemien, jeg til Norge og hun til Bolivia, sier Trond Botnen.

I påvente av å få familiegjenforening har Botnen møtt sin Tonka på ferie i Irland.

– Det er det nærmeste min bolivianske familie kan komme Norge, fordi Irland ikke er medlem av Schengen.