Innenriks

Høy eller lav egenandel på bilforsikringen?

BILKASKO: Bør du ha høy eller lav ­egenandel på kaskoforsikringen på bilen?

For en uke siden påviste Dags­avisen at det raskt vil koste deg over 50.000 kroner å la kasko­forsikringen dekke en skade på bilen din, samme hvor liten skaden er.

- Derfor bør du ikke la forsikringen dekke små skader, særlig ikke hvis du har lav bonus, sier forsikringsekspert Egil Waldeland i Norsk Familieøkonomi.

Han peker på at det neste logiske skrittet er å vurdere å ha skyhøy egenandel, for eksempel 18.000 kroner, siden det skal mye til før du lar forsikringen dekke skaden. Det gir deg lavere ­forsikringspremie.

Har du høy bonus, kan du derimot vurdere lav egenandel, for da er både premien du betaler og tapet ved å la forsikringen dekke skader mye lavere. Det gjør at du kan ta mindre skader på forsikringen enn de som har lav bonus bør gjøre, poengterer ­Waldeland.

Egenandel

Waldeland peker på at reduksjonen du får i premie ved høy egenandel ikke er i harmoni med den økningen du har i egenandel, men lavere pris får du. Størrelsen på prisavslaget varierer med bilmerke og forsikringsselskap.

Waldeland har beregnet besparelsen for Golf TSI, 2010 modell, med 1,4 liters motor på forsikringsselskapers kalkulator. Besparelsen første år er 4.000-5.000 kroner på å ha en egenandel på 18.000 kroner med start på 30% bonus sammenlignet med en egenandel på 2.000 kroner. Over ti år blir besparelsen 22.000-26.000 kroner, forutsatt at forsikringsselskapet ikke belastes med skader.

Waldeland understreker at det blir mindre lønnsomt med høy egenandel etter hvert som du stiger i bonus.

- Du bør derfor vurdere å redusere egenandel når du har kommet høyt opp i bonus, sier han.

Han peker på at en egenandel på 18.000 kroner vil gi under 2000 kroner i avslag på årspremien for Golfen når bonusen er 70%.

- Husk at prisene for hver biltype varierer kraftig fra selskap til selskap. Og at det betyr en del for prisen hvor du bor og hvor gammel du er, sier Waldeland.

Har dårlig råd

Så mener du kanskje at du ikke har råd til å betale 18.000 i egenandel hvis ulykken skulle være ute.

- Nei vel, men kanskje kan du ta deg råd til å øke egendelen noe, sier Waldeland. - Les i hvert fall tankeguiden ved siden av før du bestemmer deg for om du kan ta sjansen på en høy egenandel eller ikke, tilføyer han.

Høy egenandel - har jeg råd?

Egil Waldeland anbefaler følgende resonnement før du bestemmer deg for om du kan ta deg råd til en høyere egenandel.

Skaden på Golfen takseres til 30.000 kroner.

1. Eieren må ved neste forfall betale 8.000 kroner mer i forsikringspremie enn hvis han dekker skaden selv - på grunn av bonustap. I tillegg kommer i dette eksempelet 6.000 kroner i egenandel.

Også de kommende tre årene må han betale 8.000 kroner mer i premie per år. Deretter reduseres ekstrapremien gradvis inntil han i år 13 er på samme bonusnivå som han ville ha vært på hvis han hadde dekket saken selv. Da har han betalt 48.000 kroner mer i premie, pluss egenadelen. Til sammen 54.000 kroner.

Det første året må han altså ut med 14.000 kroner (8.000 pluss 6.000 kroner). Hadde han dekket skaden selv, ville utlegget ha vært 30.000 kroner. Det er 16.000 mer enn om han hadde tatt skaden på forsikringen.

- Det reelle spørsmålet er om du har mulighet til å betale 16.000 kroner mer i skadeåret for å slippe unna med 30.000 kroner i stedet for å måtte betale 54.000, fastslår Waldeland.

2. Hvis eieren ikke har de 16.000, må han låne dem. Med nedbetaling over to år, koster det 4.100 kroner i renter og gebyr - en effektiv rente på 26,7 prosent.

Låner han hele summen på 30.000 over tre og et halvt år, må han ut med 7.500 kroner i renter og gebyr.

- Fremdeles atskillig rimeligere enn 54.000 kroner, sier Waldeland.

3. Hvis skaden kommer opp i 50.000 kroner, er Golf-eieren i grenseland for om det lønner seg selv når han tar med premie­reduksjonen en høyere egenandel vil gi.

4. - Risikoen du tar ved å ha høy egenandel, er at bilen din kan få en omfattende og kostbar skade. I Golfens tilfelle vil det lønne seg å la forsikringen betale en skade til over 50.000 kroner. Da må eieren ut med 18.000 kroner hvis han har valgt det som egenkapital, sier Waldeland. - De færreste, men noe av leserne, vil oppleve dette, tilføyer han.

Mer fra Dagsavisen