Innenriks

Vil belønne sykling

HELSE OG KLIMA: Syklister bør få ti kroner i skattelette per kilometer, når de sykler til jobb. Det mener Heikki Eidsvoll Holmås, stortingsrepresentant for SV.

Heikki Eidsvoll Holmås støtter seg til beregninger fra Helsedirektoratet når han anbefaler skattelette for jobbsykling. Ifølge direktoratet gir en gjennomsnittlig sykkeltur på fire kilometer, en velferdsgevinst på drøyt 100 kroner. FOTO: ARNE OVE BERGO

- Det å få flere til å sykle er det beste vi kan gjøre for både kropp og klima, sier Holmås til Dagsavisen.

Verdifull sykling

Beregninger fra Helsedirektoratet viser at den totale velferdsgevinsten ved sykling kan omregnes til 26 kroner per kilometer.

Under Europeisk mobilitetsuke i september, delte derfor Helsedirektoratet, Miljødirektoratet og Statens vegvesen ut hundrelapper som takk til syklister i Lillestrøm.

- Jo flere som sykler jo bedre plass blir det på veiene og på bussen, og jo bedre blir byluften. Når jeg selv sykler til jobb, merker jeg det både på kondisen og på vekten. Gevinsten ved å sykle, kommer dermed både samfunnet og meg selv til gode, sier Holmås.

Derfor nøyer han seg med å foreslå ti kroner i skattelette per kilometer, ved sykling til jobb.

- Beregninger viser at det bare i Oslo gjennomføres om lag 130.000 reiser med sykkel blant personer over 13 år, hver dag. Vil ikke en slik skattelette bli fryktelig dyr?

- Men alt dette er vel ikke sykkelturer til jobb? Vi har nå bedt om en utredning fra Finansdepartementet for å få tall på hva en slik skattelette vil kunne bety i kroner og øre, svarer Holmås.

- Men jeg tror mange vil være enig med meg i at det vil være mye mer fornuftig med en slik skattelette enn å gi skattelette til de aller rikeste, slik regjeringen ønsker, tilføyer han.

Holmås ønsker også å stimulere til mer sykling på en annen måte.

- Jeg vil foreslå en årlig statlig bevilgning på én milliard kroner til sykkelveier for å gjøre det tryggere og enklere å sykle, sier han.

Hans utspill kommer samme dag som startsskuddet går for den sjuende nasjonale sykkelkonferansen. For første gang arrangeres den i Oslo, en by hvor det fortsatt ikke er enkelt å være syklist. Et sammenhengende sykkeveinett har hovedstaden fremdeles ikke, nærmere 40 år etter at planene om dette først ble lansert.

Regjeringen kutter

Regjeringen har ikke tenkt å bidra til å få fortgang i utbyggingen av sykkelveinettet, det være seg i Oslo eller andre steder.

- I forslaget til statsbudsjett for 2015 kuttes støtten til sykkelveier med 51 millioner, til 541 millioner kroner. Dette vil kun gi 37 kilometer statlig sykkelvei. påpeker Holmås.

- Kuttet kommer til tross for at partiene på Stortinget har forpliktet seg til at veksten i transport i de store byene skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. Dette er viktig for å nå norske klimamål, for å bedre byluften og for å hindre at vi påfører astmatiske barn farlige plager, tilføyer han.

For å unngå at befolkningsveksten i byene fører til mer biltrafikk, mener Holmås at andelen som sykler, må dobles i løpet av de ti neste årene. For Oslos del innebærer dette at nærmere 17 prosent av alle reiser må foregå med sykkel i 2024.

- Da SV satt i regjering forhandlet vi fram at om lag 7 milliarder kroner skulle gå til sykkelsatsing de neste ti årene. Dette ble vedtatt av Stortinget. Men enda mer trengs, sier Holmås.

tor.sandberg@dagsavisen.no