Innenriks

Byggebransjen frykter liberalisering

BEKYMRET: Byggenæringen og Kripos er bekymret for liberaliseringen av arbeidsmarkedet. De mener at arbeidsplasser med fast ansatte er et virkemiddel mot kriminalitet.

- Vi vil ha et samfunn som i større grad bygger opp under arbeidsgivere som satser på fast ansatte. Det går ikke med et samfunn som består av enkeltmannsforetak der alle skal selge sine oppdrag, og ingen har ansvar for de ansatte. Dette undergraver arbeidsmiljøet og gjør det vanskeligere for politiet.

Det sier administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL), Jon Sandnes.

- Plattformen vi som arbeidsgiverorganisasjon står på, er tuftet på bedrifter med fast ansatte. Det er grunnmodellen i det norske samfunnet. Vi er en konjunkturutsatt næring og er nødt til å håndtere variasjon, men grunnstammen må være bedrifter som synes det er interessant å ha fast ansatte, fortsetter Sandnes.

Regjeringen ønsker likevel å gjøre det lettere for bedrifter å satse på midlertidig ansatte.

Les også: Kriminelle skjuler seg i arbeidsmarkedet

- Skummel utvikling

Sandnes får støtte av Eivind Borge, avdelingsleder for Taktisk etterforskningsavdeling i Kripos:

- Det er ikke bra at arbeidsmarkedet smuldres opp. Det er stor fare for ansvarspulverisering hvis alle bare er oppdragsgivere og ingen har arbeidsgiverhatten på. Det er en skummel utvikling, sier Borge.

- Vi har alle et ansvar som forbrukere. Vanlige folk bør spørre seg selv hvorfor varer og tjenester er så billig. Klarer vi å fjerne markedet for kriminalitet, fjerner vi også kriminaliteten. Når man blir bedt om å betale kontant, bør de fleste skjønne at det er noe muffens, mener han.

Samtidig synes Borge at næringslivet i større grad må legge til rette for hvit betaling.

- I dag må den vanlige kunde bruke lang tid for å finne ut om en vare eller tjeneste er produsert svart eller hvitt, påpeker han.

- For lett

Lenge hadde EU pris som det viktigste kriteriet ved offentlige anskaffelser.

- Nå i kjølvannet av finanskrisen har EU innsett at dette er feil vei å gå. Men Norge går motsatt vei! Her liberaliserer man stadig mer og åpner for økt bruk av ufaglært og billig arbeidskraft. Andre forhold som helse, miljø og sikkerhet, lønn, arbeidsvilkår og lærlinger blir stilt i skyggen, sier Sandnes.

Han omtaler det som umusikalsk av regjeringen at den har satt ned et forenklingsutvalg hvor flertallet mener at det viktigste er hvem som leverer til lavest pris.

- Å drive useriøse virksomheter i dag er for lett. Har du en annens identitet eller en falsk identitet, er det bare å starte eget firma. I enhetsregisteret kan du få et D-nummer for å etablere et firma, og så er du i gang. Samfunnet har gjort det svært lett for kriminelle, mener Sandnes.

- Den som kjøper inn tjenester vet ikke om folk har utdanning og kvalifikasjoner til å utføre de aktuelle jobbene. Myndighetene legger nå opp til at man i framtida selv skal kunne erklære seg kvalifisert for å gjøre noe. Koblet opp mot at folk er naive, er dette svært farlig. For folk går jo ut ifra at de man bestiller tjenester av, har de kvalifikasjonene man påberoper seg.

Sandnes ønsker seg nå et system som kan gjøre det lettere å avsløre svindlere.

- Med et moderne ID-kort burde man kunne koble seg til offentlige registre i sanntid, slik at man kan gjøre et raskt sjekk på at identiteten stemmer, at moms og avgifter er betalt og ikke minst hvilken kompetanse bedriften innehar, sier Sandnes.

Han sier at et slikt system kan iverksettes nærmest på dagen, men at man så langt mangler de politiske hjemlene.

Sandnes synes det er trist at hans bransje er så gjennomsyret av kriminalitet.

- Politiet og skatteetaten sier at andelen av svart økonomi innen bygg og anlegg er svært stor, særlig innen markedet for oppussing. I proffmarkedet er det store penger, og den organiserte kriminaliteten følger pengestrømmen. Det er ikke uvanlig at aktører både jobber svart og hvitt, og at de benytter seg av byggebransjen for å hvitvaske annen type kriminalitet, sier Sandnes.

Store utfordringer

Skattedirektør Hans Christian Holte sier utfordringene i byggenæringen er store.

– Uklare kontraktsforhold på byggeplasser kan henge sammen med skatteunndragelser. Å ha mange enkeltmannsforetak kan være problematisk. Vi har sett at man har satt sammen fiktive fakturaer for å hvitvaske penger, svindle, unndra moms og bruke svart arbeidskraft. Flere burde gjøre som Skien kommune: stille krav til hvor mange kontraktsledd nedover man kan ha, sier Holte.

Skattedirektøren forteller at de har avslørt 46 nettverk som har kamuflert svart arbeid ved fiktiv fakturering.

På fire år er det avdekket skatte- og avgiftsunndragelser på 886 millioner kroner.

Samarbeid

Holte sier de ønsker seg en felles analyseenhet på dette feltet der flere etater samarbeider.

– Arbeidsmarkedskriminalitet er sammensatt av ulike former for kriminalitet. Derfor må dette gripes an fra ulike hold.

Han er positiv til at regjeringen i statsbudsjettet foreslår 25 millioner kroner til et trepartssamarbeid for å styrke arbeidet mot useriøse aktører og sosial dumping i arbeidslivet. Arbeidsministeren vil bygge videre på et forsøksprosjekt i Bergen der Skatteetaten, politiet og Arbeidstilsynet har samarbeidet om kontroller.

– I Bergen har vi lykkes i et konkret samarbeid med andre tilsynsetater. Det gir mer slag kraft enn det de enkelte tilsynsenhetene klarer hver for seg, sier Hans Christian Holte.

ester.nordland@dagsavisen.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: