Innenriks

Flere unge dropper ut av arbeidslivet

NAV: Mens tallet på personer med nedsatt arbeidsevne totalt faller, blir det stadig flere unge med nedsatt arbeidsevne.

Ved utgangen av september var 40.000 personer under 30 år registrert med nedsatt arbeidsevne hos Nav. Dette utgjør 4,8 prosent av befolkningen i alderen 18-29 år og er 1.400 flere enn for ett år siden.

Dette bekymrer Nav.

Dropper ut

- Nedsatt arbeidsevne er et dårlig begrep. Men det er en gruppe som trenger mer oppfølging og de står lenger unna arbeidslivet enn arbeidsledige. Mange i denne gruppen mottar arbeidsavklaringspenger, sier seniorrådgiver i Nav, Johannes Sørbø til Dagsavisen.

- Mange har ennå ikke rukket å komme skikkelig ut i arbeidslivet, eller har liten erfaring. Vi ser at mange har droppet ut av videregående skole, de har psykiske problemer, de har mestringsproblemer, eller har slitt gjennom hele barndommen uten å klare skolen, sier han.

For å få arbeidsavklaringspenger er det vanlig å gå sykmeldt i et år og så få arbeidsavklaringspenger hvis de fortsatt er syke.

- Det er den vanligste veien inn for de over 30 år. For de under 30 er ikke det så vanlig, da de har liten arbeidserfaring og ofte ikke har opparbeidet seg rett til sykepenger. Denne gruppen krever ofte tett oppfølging av Nav, sier seniorrådgiveren.

- Disse står mellom arbeidsmarkedet og et liv som ufør. De som får uførepensjon kommer sjelden tilbake, og da forsvinner en hel arbeidskarriere. Det er bekymringsfullt at så mange unge nå er registrert med nedsatt arbeidsevne. Det er viktig at disse får god oppfølging, slik at vi kan hjelpe flest mulig tilbake i arbeidslivet, sier han.

Første steg er ofte å få dem til å fullføre videregående skole. Mange har også helsemessige utfordringer før de er klare for arbeidslivet.

- Vi trenger også mer kunnskap om de yngste, sier han.

Faller markant

Men det totale antall med nedsatt arbeidsevne som er registret hos Nav, faller markant. Siden september i fjor har det falt med 4.900 personer.

Ved utgangen av september var 203.400 personer registrert med nedsatt arbeidsevne. Det utgjør 6,1 prosent av befolkningen i alderen 18-66 år. 149.000 av disse hadde rett på arbeidsavklaringspenger, skriver Nav i sin septemberstatistikk.

- At det er færre registrert med nedsatt arbeidsevne, skyldes at mange har passert maksgrensen for mottak av arbeidsavklaringspenger, sier kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt, i en pressemelding.

Blant dem som sluttet å være registrert med nedsatt arbeidsevne i februar, var 38 prosent i jobb seks måneder senere. 36 prosent var blitt uførepensjonister, en økning på seks prosentpoeng sammenlignet med ett år tidligere.

Flere uføre

- At flere nå er blitt uførepensjonister, er som forventet. Mange av dem som har gått lenge på arbeidsavklaringspenger har vært registrert med nedsatt arbeidsevne i svært mange år. Mange av disse har nå fått innvilget uførepensjon, sier Åsholt.

I neste alle fylker er det blitt færre registrerte med nedsatt arbeidsevne enn for ett år siden. Størst nedgang er det i Hedmark, med 15 prosent færre, fulgt av Sogn og Fjordane og Oppland, med seks prosent. For landet som helhet er nedgangen på to prosent.

Det er store forskjeller mellom fylkene på hvor stor andel av befolkningen som er registrert med nedsatt arbeidsevne. Ved utgangen av september var andelen høyest i Østfold og Aust-Agder, med åtte prosent, og lavest i Rogaland og Sogn og Fjordane, med fire og fem prosent.

Mer fra Dagsavisen