Innenriks

Vikarstopp går også 
ut over foreldrene

BARNEHAGER: Manglende bruk av vikarer i Oslos kommunale barnehager fører til at foreldre må hente ungene sine tidligere.

- I min sønns barnehage sender de e-post når det er sykt personale og ber oss hente barna tidligere, opplyser en mor til Dagsavisen.

- Etter sommeren har dette skjedd én gang. Da gjaldt det sykdom på to avdelinger, og vi ble bedt om å hente tidligere to dager, tilføyer hun.

Tilnærmet vikarstopp

Årsaken til at foreldrene innimellom må hente tidligere, er at det ikke blir satt inn vikarer «før det har gått lang tid» når de fast ansatte i barnehagen blir syke, forteller moren.

Minimal bruk av vikarer er vanlig også i mange andre kommunale barnehager i Oslo, som Dagsavisen skrev tirsdag.

«For bruk av vikar gjelder som hovedprinsipp at vikar settes inn ved arbeidsgiverperiodens slutt etter 16 dager, og at vikar benyttes i minst mulig grad ved korttidssykefravær», er retningslinjene som etterleves i Alna bydel.

Ifølge Utdanningsforbundet i Oslo skjer det samme i flere andre bydeler.

- Den manglende bruken av vikarer kommer i tillegg til stillingskutt, forteller en far til Dagsavisen.

- I vår barnehage medførte omorganiseringen kutt i stillinger, at styrer, to pedagogiske ledere og to assistenter sa opp og fikk ny jobb i en privat barnehage i nærheten. I tillegg forsvant ytterligere pedagogiske ledere og assistenter av andre grunner, noe som gjorde at barnehagen startet denne høsten med cirka 80 prosent ny stab, opplyser han.

- Lei av byrådet

Andreas Halse, nestleder i kultur- og utdanningskomiteen for Ap i Oslo bystyre, mener det borgerlige byrådet har skylden for de uholdbare forholdene i mange kommunale barnehager.

I Dagsavisen tirsdag uttalte Morten Bakke (H), byrådssekretær for kunnskap og utdanning, at «det er opp til den enkelte bydel hvordan midler til vikarbruk disponeres».

- Jeg er lei av at byrådet hele tida skyver noen andre foran seg for å slippe å forsvare kuttene de faktisk gjennomfører, sier Halse.

- Nå sier byrådet at det skal satse 70 millioner kroner på kvalitet i barnehagene de neste fire årene, men samtidig viser budsjettet for 2015 at de skal kutte flere hundre millioner kroner til de samme barnehagene. Det er vel og bra å sende barnehageansatte på kurs, men for så små barn er det aller viktigste at de faktisk har ansatte der som har tid til å følge dem opp.

- Øker risikoen

- Du mener byrådets kutt har gått for langt?

- Det må være opp til barnehagene å vurdere når det er behov for å ta inn vikarer ved sykdom, men da må de ha penger til dette. Nå er midlene så små at de ikke har mulighet til det.

- Går den manglende bruken av vikarer på sikkerheten løs, for barnas del?

- Jeg tror ikke at foreldrene har grunn til å være bekymret for sikkerheten til barna, men det er åpenbart at når det ikke hentes inn vikarer, blir belastningen på de ansatte større. Det øker risikoen for enda mer sykefravær og for at folk forlater jobbene sine og gir opp å jobbe i Oslo kommune.

tor.sandberg@dagsavisen.no