Innenriks

Erstatter ikke syke

NYE KUTT: Barnehagebarn i Oslo vil nå i enda større grad få oppleve at det ikke settes inn vikarer, når de fast ansatte blir syke, frykter Utdanningsforbundet.

Bakgrunnen for bekymringen er Høyre-byrådets forslag til nye kutt på til sammen 192 millioner kroner, i bydelenes samlede utgifter neste år.

- Allerede er det slik at flere av Oslos 15 bydeler har det som hovedregel at det ikke settes inn vikarer før etter 16 dager, ved sykdom i de kommunale barnehagene. De nye kuttene vil føre til at det blir enda færre vikarer i barnehagene, sier Stine Sund, kontaktperson for medlemsgruppe barnehage i Utdanningsforbundet i Oslo.

Bekymrede foreldre

Blant foreldre er bekymringen for manglende bruk av vikarer stor, allerede før de nye innsparingene. En far opplyser til Dagsavisen at i barnehagen hvor hans sønn har plass, har én ansatt på enkelte tidspunkt vært helt alene med ansvaret for så mye som 16 barn.

- Ja, det forekommer nok, og det er bekymringsfullt, er Sunds respons.

- Hvordan bør foreldre reagere på at det ikke settes inn vikarer?

- Foreldrene må stille krav til bydelen som barnehagen ligger i. De må si fra om at de ikke er fornøyde med at barnehagen er underbemannet ved sykdom, svarer Sund.

- Barnehageloven sier at det skal være tilstrekkelig med personale i barne­hagene. I Oslo har vi i tillegg grunnbemanningsavtalen som sier at det skal være én voksen per tre barn under tre år, og én voksen per seks barn over tre år. Det er spørsmål om den nå blir oppfylt, fortsetter hun.

- «Lønnsskrap» i bydelene

Det at kommunale barnehager ikke tar inn vikarer ved sykdom blant de faste ansatte, er på ingen måte noe nytt. Allerede i 2006 skrev Aftenposten at en rekke barnehager i flere bydeler helt hadde sluttet å ta inn vikarer for å unngå budsjettsprekk.

Siden er dette blitt helt dagligdags, noe som blant annet går fram av et saksframlegg fra bydelsadministrasjonen i Bydel Alna, fra i sommer. Her heter det blant annet:

«For bruk av vikar gjelder som hovedprinsipp at vikar settes inn ved arbeidsgiverperiodens slutt etter 16 dager, og at vikar benyttes i minst mulig grad ved korttidsfravær.»

Videre står det:

«Det er i første rekke fravær innenfor 16 dager som er hovedutfordringen i barnehagene, da fravær ut over dag 16 refunderes (av Nav, journalistens anmerkning) og gir større muligheter for bruk av vikar.»

- Vi ser at flere bydeler opererer med «lønnsskrap», inntjening på lønn. Noe av dette handler om at de ansetter nye som tjener mindre enn de som har sluttet i en jobb. Men i dette ligger også at stillinger ikke blir besatt og en inntjening gjennom sykelønnsrefusjonen. De budsjetterer med at de skal tjene penger på sykelønnsrefusjonen fra Nav, forteller Sund.

Morten Bakke (H), byrådssekretær for kunnskap og utdanning, skriver i en e-post til Dagsavisen at det ikke er gitt noen overordnede føringer fra byrådet om vikarbruken i barnehagene. I stedet er det slik at «midler til drift av barnehagene fordeles av Bydelsutvalget i den enkelte bydel.»

- Det er opp til den enkelte bydel hvordan midler til vikarbruk disponeres, sier Bakke.

tor.sandberg@dagsavisen.no