Innenriks

- Kjøttprisen må opp

FOR BILLIG: Kjøtt er blitt relativt billigere enn andre matgrupper de siste årene. Prisene på kjøtt må opp for å sikre både folkehelse, dyrevelferd og klima, mener Venstre og Miljøpartiet De Grønne.

Stortingsrepresentant i Venstre, Sveinung Rotevatn, mener kjøtt må bli dyrere av klima- og helsehensyn. FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

Nesten halvparten av oss overskrider ukentlig Helsedirektoratets anbefalinger for mengden rødt kjøtt vi skal spise. Samtidig kunne Dagsavisen i går fortelle at det brukes nærmere 150 millioner kroner i året på reklame for kjøtt, mer penger enn for fisk, frukt og grønt til sammen. Tall Framtiden i våre hender har regnet ut viser at kjøtt de siste årene også er blitt langt billigere å kjøpe enn andre matvaregrupper relativt sett.

- Det er en misoppfatning blant folk at kjøtt er dyrt. Kjøtt er blitt relativt billigere de siste 30 årene, sammenlignet med annen mat, sier Christoffer Ringnes Klyve, leder i klima- og miljøavdelingen i Framtiden i våre hender.

Både Venstre og Miljøpartiet De Grønne er enige med Klyve i at kjøtt må bli dyrere, både med hensyn til folkehelse, klima og dyrevelferd.

Skylder på forbrukerne

- Det er viktig å få fram at dette er et offentlig ansvar. Vi skylder for ofte på at forbrukerne til stadighet etterspør billigere kjøtt. Det stemmer ikke, sier Une Aina Bastholm, politisk rådgiver og 1. vara i Miljøpartiet De Grønne.

Bastholm viser til en undersøkelse utført av Respons analyse i desember i fjor. Her kommer det fram at norske forbrukere er mer opptatt av å sikre trygg mat, høyere krav til dyrevelferd og at landbruket skal bidra til at vi får et sunt kosthold, enn lavere priser.

- Likevel fører regjeringen nå, med Frp i spissen, en landbrukspolitikk som søker stadig mer sentralisering og større bruk under påskudd om å sikre billigere kjøtt og mat. Det er ikke riktig vei å gå, sier hun.

Miljøpartiet De Grønne mener vi heller burde sette høyere krav til dyrevelferd og produksjon av trygg mat, selv om resultatet er dyrere kjøtt.

- Stortinget bør også revurdere dagens lovverk som gjør at staten gjennom de såkalte opplysningskontorene, som Opplysningskontoret for egg og kjøtt, bidrar til stadig mer reklame for kjøtt, sier hun.

Bør revurdere avgifter

Det er stortingsrepresentant for Venstre, Sveinung Rotevatn, enig i.

- Opplysningskontoret for egg og kjøtt skal nettopp få folk til å spise mer kjøtt, stikk i strid med statens anbefalinger både når det kommer til folkehelse og klima. I tillegg finansieres det av omsetningsavgiften som bøndene er pålagt å betale når de leverer varer, som har hjemmel i lov. Stortinget bør ta en runde på om dette er den lureste bruken av de pengene, sier han.

Rotevatn er også enig i at kjøtt er for billig.

- Statlige avgifter bør innrettes på en smartere måte enn det de gjør i dag. Nå er det 12 prosent, halv, moms på kjøtt. Den burde være full, slik at vi kunne brukt de økte inntektene fra full moms til å fjerne momsen på frukt og grønt og gjøre sunnere mat billigere, sier han.

Klyve i Framtiden i våre hender tror også dyrere kjøtt er riktig vei å gå.

- Vi kjøper utrolig mye kjøtt i forhold til for 20-30 år siden. Det er ingen økonomisk bombe at det henger sammen med kraftig fallende priser på kjøtt, sier han.

Omtrent 15 prosent av de globale, menneskeskapte klimagassutslippene kommer fra kjøtt- og melkeproduksjon.

- På grunn av klimahensyn har vi for eksempel avgifter på drivstoff. Dersom vi skal følge samme logikk innen hele klimapolitikken, bør kjøttforbruket også rammes, for eksempel gjennom differensiert merverdiavgift eller en egen kjøttavgift, sier han.