Innenriks

Rapport: – Regnskogen halvert siden andre verdenskrig

Regnskog tilsvarende tre ganger arealet av Norge er blitt borte på tolv år. Dessuten trues halvparten av verdens største regnskog, Amazonas, av ødeleggelse, ifølge en ny rapport.

###

Til tross for økt politisk oppmerksomhet og mer bevissthet enn noen gang om hvor viktig regnskogen er, fortsetter raseringen i høyt tempo, viser rapporten State of the rainforest fra Regnskogfondet og GRID Arendal.

– Regnskogen er halvert siden andre verdenskrig, og regnskoglandene planlegger enda større innhogg i årene som kommer. Vi har ikke mye tid på oss på å snu denne utviklingen. Heldigvis finnes eksempler på at det er mulig, sier leder Dag Hareide i Regnskogfondet.

– Urfolk beskytter

Regnskogen er de fleste steder bebodd av urfolk og skogfolk som har levd i og av skogen i århundrer. Regnskog som er kontrollert av disse gruppene, blir beskyttet seks til seksten ganger så effektivt som i områder der skogen overlates til såkalt moderne utvikling, ifølge rapporten.

Det er i Indonesia at regnskogen forsvinner raskest. I Kongo er avskogingen blitt redusert, men politikerne er under press for å åpne opp for mer hogst. I Peru er 75 prosent av regnskogen lovet bort til olje- og gassvirksomhet, ifølge rapporten. Regnskogen i Amazonas kan bli halvert om alle planer som er lagt der, blir satt ut i livet.

Brasil har imidlertid lykkes i å redusere avskogingen betydelig gjennom politiske tiltak og politiarbeid.

Kriminelle

Selv om politikerne klarer å bli enige om tiltak for å bevare regnskog og forby hogst, er nemlig ikke det nok. «Skogkriminalitet», blant annet ulovlig hogst, står nemlig for en stadig større andel av den globale avskogingen.

Mellom 10 og 30 prosent av den globale hogsten antas utført av kriminelle, ifølge Regnskogfondet og GRID Arendal. Derfor er det nødvendig å satse mer på politi, tollvesen og rettsvesen for å bekjempe avskogingen.

Rapporten slår samtidig fast at man faktisk ikke har god nok oversikt over hvor mye regnskog som fins i verden eller hvor fort den forsvinner, og etterlyser økt overvåking.

Solberg møter urfolk

Statsminister Erna Solberg møter i neste uke urfolksledere fra blant annet Amazonas, Kongo og Indonesia for å diskutere situasjonen for folk som lever av regnskogen.

Norge har brukt mer enn 10 milliarder kroner på skogbevaring siden 2007. En evalueringsrapport lagt fram i august konkluderer med at satsingen har bidratt til skogvern og også til å skaffe kunnskap om hva slags tiltak som virker. Samtidig blir det påpekt mangelfull rapportering og det etterlyses måter å måle resultatene på og en samlet strategi.

Bevaring av regnskog bidrar til å binde CO2 og motvirke global oppvarming, samtidig som man tar vare på det biologiske mangfoldet. (NTB)