Innenriks

SV: «NATO en del av problemet»

UENIGHET: SV-ledelsen gikk på tap under helgens landsstyremøte. SV vedtok at NATO er en del av problemet, framfor å fordømme russisk aggresjon.

I helgen var det landsstyremøte i SV, og partiet vedtok en resolusjon om NATOs tilstedeværelse i Øst-Europa. I den vedtatte resolusjonen heter det at «NATO er en del av problemet, ikke en del av løsningen». SV mener at Norge ikke skal delta i NATO-øvelsen i Latvia og i den nyopprettede innsatsstyrken i NATO.

«SV mener at løsningen på russisk aggresjon ikke er mer militær opptrapping. Dette er en farlig utvikling, og kan lett bidra til ytterligere eskalering av konflikten i Ukraina», heter det i resolusjonen.

Dette kommer som svar på at den blåblå regjeringen har annonsert at Norge skal delta med personell og stridsvogner i en NATO-øvelse i Latvia, samt delta i den nyopprettede innsatsstyrken Joint Expeditionary Force (JEF) i Øst-Europa.

Den vedtatte resolusjonen står imidlertid i kontrast til forslaget fra SV-ledelsen, ført i pennen av SV-nestleder Bård Vegar Solhjell: SV-ledelsen foreslo at SV skulle fordømme russisk aggresjon i Ukraina, og foreslo at SV «krever at Russland trekker seg tilbake og ikke krenker Ukrainas territorium». I den vedtatte resolusjonen er det ingen fordømmelse av Russland.

Kilder: Flaut

I teksten ledelsen foreslo, heter det at SV mener Russlands intervensjon på Krim er farlig og uakseptabel, og at SV stiller seg bak sanksjonene mot Russland som EU har innført. Også i SV-ledelsens forslag var det liten tilslutning til militær opptrapping fra NATO, men ordlaget er langt mildere:

«En militær opptrapping fra NATOs side er ikke svaret, og kan gjøre Europa farligere. Det er tvert imot riktig å fortsatt ha diplomatisk og politisk kontakt med Russland».

- Jeg ser ikke at disse to er så forskjellige med unntak av en ting: Vi mener SV skal være klare og tydelig på at NATO ikke er en løsning på konflikten mellom øst og vest. Den andre uttalelsen har en annen rekkefølge enn vår på hva som er viktigst, sier Gjermund Skaar, fungerende leder i SVs internasjonale utvalg, som sto bak forslaget som vant fram under helgens møte.

Etter det Dagsavisen forstår, jobbet redaksjonskomiteen på landsstyremøtet med en tekst som forente de to forslagene, men da det kom opp til votering ble også teksten fra Internasjonalt utvalg framholdt, og deretter vedtatt. Innad i SV er det delte meninger om den vedtatte teksten. Enkelte Dagsavisen har snakket med, synes det var flaut at ledelsen gikk på et tap og synes det var uheldig at man ikke vedtok en tydelig fordømmelse av Russland. Skaar forsikrer om at Internasjonalt utvalg i SV også fordømmer Russlands aggresjon i Ukraina, men mener det er viktigere å se på hvordan Norge, Vesten og NATO forholder seg til russisk aggresjon. Skaar sier det ikke burde være noen overraskelse for SV-ere eller andre at SV mener at NATO er en del av problemet.

- I norsk konsensusoffentlighet virker det kanskje rart å være mot NATO all den tid vi får Jens som NATO-sjef, men vi mener det derfor er desto viktigere å markere NATO-skepsis.

Ikke prestisje

SV-leder Audun Lysbakken sier til Dagsavisen at det ikke er noen dramatikk i at ledelsens forslag ikke ble vedtatt.

- Jeg oppfattet at det var mer et spørsmål om hva som var viktigst å vedta nå enn det var snakk om politisk uenighet. Det er ingenting i det vedtatte forslaget som jeg er uenig i, og det er heller ingen som er uenig i at vi fordømmer Russland. Det har SV vært ute med mange ganger, derfor ville flertallet heller si noe om den nye situasjonen og gi en beskjed til regjeringen.

- I ledelsens forslag er man mildere i omtalen av NATO, mens man nå sier at NATO er problemet?

- Det er veldig lett for meg å forsvare, fordi jeg mener det selv. Det standpunktet har jeg hatt hele veien. Vi kunne ha vedtatt begge uttalelsene, men valgte å gå for den første fordi vi mener den sier noe mer om dagens situasjon.

- Enkelte mener det var flaut at ledelsen gikk på et tap?

- Jeg synes det ville vært ille hvis SV var uklare i fordømmelse av Russland, men det er vi ikke. SVs rolle er å føre en konsekvent utenrikspolitikk hvor vi kritiserer både Moskva og Washington.

marie.melgard@dagsavisen.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: