Innenriks

Hva er 
intuisjon?

MAGEFØLELSEN: Selv om du ikke vet hvorfor, vil du ofte velge riktig hvis du følger intuisjonen.

Tenk deg at du møter en venn. Det slår deg at han eller hun virker trist, men du kan ikke sette fingeren på hvorfor du tror det. Kan du stole på intuisjonen din?

Ordet intuisjon kommer fra det latinske intueri, som betyr «å se» eller «å betrakte noe».

- Når du intuitivt «ser» noe, så erkjenner du dette direkte. Intuisjon er en tankeprosess som gir et svar, en løsning eller en idé, uten anstrengelse og uten bevissthet om prosessen bak, sier Geir Kirkebøen. Han er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo og forfatter av Universitetsforlagets bok «Hva er intuisjon» fra 2012.

I psykologien skilles det mellom intuitiv og analytisk tenkning, eller det den israelsk-amerikanske psykologen og nobelprisvinneren i økonomi Daniel Kahneman omtaler som å tenke fort og langsomt. Vi bruker intuitiv tenkning mest. Analytisk tenkning krever mer av oss, den er kontrollert og tar lengre tid.

- Vår evne til intuitiv tenkning er i et evolusjonsperspektiv en videreutvikling av vårt sanseapparat, og fungerer i stor grad på samme måte: automatisert, uanstrengt, assosiativt, sier Kirkebøen.

Av samme grunn som vi har en tendens til å tro på det vi ser og hører, har vi en sterk tendens til å tro på det som intuitivt slår oss:

- Vi har ofte ikke tid til å tvile. Hvis våre intuisjoner ikke ble ledsaget av en «magefølelse» av å være sikker, kunne det lett ha ledet til handlingslammelse, forklarer Kirkebøen.

I sin doktoravhandling om intuisjon og strategisk ledelse ved Handelshøyskolen BI intervjuet Gisle Henden i 2004 105 norske toppledere om hvilken rolle intuisjon spiller for deres strategiske tenkning. Henden fant at lederne legger større vekt på intuisjon enn analyse når de skal fatte strategiske beslutninger i nytt og ukjent terreng.

Flest kvinner

Intuisjon er også et populært tema for selvhjelpsbøker og kurs. Grethe Holtan er utdannet innen markedsføring fra Handelshøyskolen BI og kom tidligere i år med boken «Intuisjon - teft, timing og tilstedeværelse» på Hegnar Media forlag.

- Det eksisterer ikke en entydig vitenskapelig definisjon eller forklaring på begrepet, sier hun.

Hun opprettet Intuisjonsskolen i år 2000 og avholder todagerskurs omtrent en gang i måneden.

- Det er helt klart flest kvinner med, på rundt 35-40 år, forteller hun.

Holtan oppfordrer folk som vil forbedre intuisjonen, til å starte med å registrere hva de legger merke til. Deretter å tolke hva det betyr for dem, før de prøver å følge intuisjonen i små steg.

- Du merker fort om det er riktig. Hvis det er feil, gå tilbake, sier hun.

Evolusjon

Psykologen råder imidlertid folk til å være litt skeptiske til egen intuisjon og magefølelse.

- Mye forskning har vist at hvor subjektivt sikre både lek og lærd er på noe, er en dårlig indikator på om dette er riktig, sier han.

Men han trekker også fram noen typer intuisjoner som mer pålitelige.

- Tenk deg at noen smiler til deg og det umiddelbart slår deg at smilet ikke er ekte. Det er en type intuisjon du kan stole på. Evnen de aller fleste av oss har til å lese ansikter, er eksepsjonelt god. Den er i stor grad medfødt, et resultat av vår felles evolusjonshistorie.

Stort sett kan man stole på intuisjonen på områder der vår utviklingshistorie gir grunn til å tro at intuisjonen er god, ifølge Kirkebøen.

Han trekker fram en amerikansk studie, der unge mennesker som var i parforhold ble delt i to grupper. I den ene gruppen ble de spurt: Hvor fornøyd er du med forholdet du er i? De skulle svare med et tall fra 1-7 (veldig misfornøyd - veldig fornøyd). I den andre gruppen ble deltakerne først bedt om å liste opp grunner til at forholdet var godt eller dårlig, deretter ble de stilt det samme spørsmålet. Det viste seg at svarene i gruppe én, den intuitive gruppa, predikerte godt varigheten av parforholdet, mens svarene i gruppe to overhodet ikke gjorde det.

- Det er et eksempel på at våre preferanser i stor grad bestemmes av ubevisste erfaringer. Derfor vil du i valgsituasjoner kunne komme bedre ut om du stoler på hva du intuitivt foretrekker - selv om du ikke er i stand til å begrunne dette verbalt, sier han. (NTB Tema)

Mer fra Dagsavisen