Innenriks

- Sexkjøpsloven virker

SEXKJØPSLOVEN: I går la Vista Analyse fram en svært positiv evaluering av sexkjøpsloven. Frp er likevel fremdeles skeptisk til å beholde loven.

Ingeborg Rasmussen fra Vista Analyse leverte en positiv evaluering av sexkjøpsloven til Justis- og beredskapsdepartementet. FOTO: TERJE PEDERSEN/NTB SCANPIX

Prostitusjonsomfanget i Norge er redusert med 20-25 prosent sammenlignet med året før sexkjøpsloven trådte i kraft.

Det kunne prosjektleder i Vista Analyse Ingeborg Rasmussen fortelle da evalueringen av loven ble lagt fram i går.

Evalueringen har tatt utgangspunkt i sexkjøpslovens egne formål. Målt opp mot disse er Vistas konklusjon klar:

- Sexkjøpsloven virker.

Les også: - Nyttig verktøy mot menneskehandel

Innfridd

Lovens formål er blant annet å endre holdninger til sexkjøp, redusere markedet, forhindre menneskehandel og forhindre at folk går ut i prostitusjon. Ifølge Vista Analyse har loven levert på alle disse områdene.

- Det er nok enda litt tidlig å si noe helt definitivt om holdningsendringer. Men alle indikatorer viser at unge nå er mer negative til kjøp av sex enn hva de var før loven kom, sier Rasmussen i Vista Analyse.

- Det er også et klart redusert omfang av prostitusjon, særlig på gatemarkedet i Oslo, sier hun.

Ifølge evalueringen skyldes dette at sexkjøpsloven har bidratt til å redusere etterspørselen. Dette skal også bidra positivt til bekjempelsen av menneskehandel, da et dempet marked gjør Norge til et mindre ettertraktet mål for prostitusjonsbasert menneskehandel.

Les også:

Rammene kritisert

Både interesseorganisasjoner og forskningsmiljøer har satt store spørsmålstegn ved rammene for Vistas evalueringsrapport. To av landets ledende prostitusjonsforskere, May-Len Skilbrei og Anette Brunovskis ved Fafo, ville i sin tid ikke ta oppdraget, da de mente rammene var uforsvarlige. Kritikken har gått på at rapporten har hatt for knapt budsjett, at leveringsfristen har vært for kort, og senere at Vista Analyse har vært i for lite direkte kontakt med prostitusjonsmiljøet. Rasmussen kan forstå deler av kritikken, men sier hun er stolt over sluttproduktet.

- Dette er lagt opp som en forskningsbasert evaluering. Vi har gjort et bredt utvalg av undersøkelser og vært så heldige at alle disse pekte i samme retning, nemlig mot at etterspørselen er redusert og at vilkårene for å drive menneskehandel i Norge blir dårligere, sier hun.

Dermed er Rasmussen og resten av Vista trygge på evalueringens resultater.

- Samtidig skulle vi gjerne ha snakket med flere i prostitusjonsmiljøet, men det ga ikke rammene våre rom for, sier hun.

Evalueringen har hatt et budsjett på en millioner kroner, og Vista har arbeidet med rapporten siden januar.

- Vi har levert en rapport på 200 sider. Vi står stødige på de konklusjonene vi har, selv om man selvsagt kunne gå veldig mye dypere i flere spørsmål, sier hun.

Les også: – Tvinges tilbake til prostitusjon

Ønsker å fjerne

Under framleggelsen var statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen fra Frp, til stede. Frp var, i likhet med Høyre, mot innføringen av sexkjøpsloven i 2009. Brein-Karlsen trekker fram bekjempelsen av menneskehandel og vold mot kvinner som særlig viktige for partiet.

- Jeg oppfattet forskerne som usikre i spørsmål knyttet til vold mot de prostituerte. Både menneskehandel og vold mot kvinner er svært alvorlig kriminalitet og de tingene veier tungt for vår vurdering av loven, sier han. Brein-Karlsen sier at dersom de ser at sexkjøpsloven har en ønsket effekt i bekjempelsen av menneskehandel, så vil det få betydning for deres standpunkt.

- Dersom politiet sier loven har en positiv effekt, er det viktig. Og jeg har også merket meg at statsadvokat Rudolf Christensen sier loven har hatt betydning for bekjempelse av menneskehandel i Hordaland, sier han.

Likevel presiserer Brein-Karlsen at fjerning av sexkjøpsloven fremdeles er programfestet hos Frp, og at denne evalueringen i seg selv ikke er nok til å endre på det. Nå skal justisdepartementet utarbeide en ny stortingsmelding om sexkjøpsloven.

- Da har jeg som mål at vi skal presentere en prinsipielt god og grundig drøftelse om prostitusjon og menneskehandel. Så får Stortingets flertall ta avgjørelsen om vi skal fjerne eller beholde loven etter det, sier han.

oda.faremo.lindholm@dagsavisen.no

Venstre fortsatt skeptiske

Både Høyre, Frp og Venstre var mot innføringen av sexkjøpsloven i 2009. Dersom regjeringspartiene skal få flertall for fjerning av loven, er de avhengige av fortsatt støtte fra Venstre, da KrF på sin side er svært positive til sexkjøpsloven.

For tre uker siden sa Venstres Sveinung Rotevatns at partiet ville gå inn for fjerning, med mindre evalueringen «er overraskende positiv». Etter gårsdagens framleggelse sier Iselin Nybø i Venstre at de fremdeles ikke er overbevist om at sexkjøpsloven er beste alternativ.

- For Venstre har alltid de prostituertes forhold vært det viktigste, og rapporten sier dessverre ikke det vi hadde håpet, nemlig at de prostituerte har fått en bedre hverdag, sier Nybø.

- Derfor håper vi at den kommende stortingsmeldingen i mye større grad vil handle om de prostituerte og sosiale tiltak rettet mot dem, sier hun.

Nybø frykter sexkjøpsloven kan være en sovepute.

- Denne rapporten viser positive trender, men det er ikke dermed sagt at alt er bra. Det kan hende det finnes andre og bedre grep, sier hun.

Dagsavisen forsøkte også å få kommentar fra Sveinung Rotevatn, men han ønsket ikke å kommentere evalueringen, da han var på reise.

oda.faremo.lindholm@dagsavisen.no