Innenriks

Milliardærer 
i skattestrid

SKATT: Næringslivstoppene Herman Friele og Trond Mohn er vidt uenige om formues­skatten. Den ene hyller den, mens den andre vil ha den ­halvert.

De er begge bergensere. De er begge blant Norges 400 rikeste, og samfunnsengasjerte forretningsfolk. Men Herman Friele og Trond Mohn er vidt uenige om formuesskatten bør kuttes betraktelig eller ikke.

Næringslivstopp Trond Mohn mener formuesskatten er et viktig virkemiddel for rettferdig fordeling i Norge.

- Formuesskatten bør vi ha. Grunnen til det er at vi setter pris på å leve i et egalitært samfunn, sier Mohn.

Han er en stor bidragsyter til norsk idrettsliv og forskning, og har også gitt den sosialdemokratiske tenketanken Agenda økonomiske bein å stå på.

Viktig for fordeling

Filosofien til Mohn er at skattenivået ikke er stort problem for norsk næringsliv. Han mener fordelingsargumentet er tungtveiende for formuesskatten.

- Det er det denne skatten bidrar til. Det er derfor den er viktig i å opprettholde. I Norge har vi et samfunn der vi lytter til hverandre på tvers av vertikale skillelinjer. Det må vi ivareta, mener Mohn.

- Unnvikende av Siv

Herman Friele er en forkjemper for å kutte skatten fordi han mener det skaper flere arbeidsplasser, når norske bedrifter får bedre rammevilkår. Han liker ikke signalene han hører fra finansminister Siv Jensen om formuesskatten, nå kort tid før budsjettet legges fram.

- Det er forunderlig at man ikke finner en teknisk og politisk løsning på å fjerne formuesskatten, når Norge er et av ytterst få land som har denne skatten.

Han forventer at formuesskatten reduseres mer enn bare «noe».

- Alt som er mindre reduksjon enn halvparten synes jeg egentlig er unnvikende, sier næringslivstoppen og Høyre-mannen som tidligere var ordfører i Bergen.

Friele påpeker at velgerne forventer at formuesskatten skal reduseres betraktelig eller fjernes helt i løpet av stortingsperioden.

- Jeg vil ikke gå så langt som å kalle det brutte valgløfter, men om de ikke gjør det har de ikke etterlevd ånden i det de framsatte i valgkampen.

samfunn@dagsavisen.no