Innenriks

Oslobarna har færrest lærere

UTDANNING: Oslo har færrest utdannede pedagoger per barn av alle norske storbyer, viser tall fra KOSTRA. 
- Dårlig lønn og utviklingsmuligheter har skylda, 
mener Utdanningsforbundet.

I Oslo er det færrest utdannede pedagoger per barn i barnehagene. ILLUSTRASJONSFOTO: LISE ÅSERUD/NTB SCANPIX

- Nøyaktig hvorfor det er sånn veit vi ikke. Men vi kan anta at det er to ting som gjør at vi ikke får tak i nok barnehagelærere: Lønns- og arbeidsvilkår, og utviklingsmulighet i jobben, sier 1. nestleder i Utdanningsforbundet Terje Skyvulstad til Dagsavisen.

Tall fra kommunenes og statens rapporteringssystem, KOSTRA, oppsummerer hvor mange utdannede pedagoger som finnes i utdanningssystemet per barn. Blant norske storbyer kommer Oslo aller dårligst ut, med bare en utdannet pedagog per 15.4 barn. Øverst på lista troner Trondheim med 10.9.

Dispensasjon

Grunnen til at Oslo kommer så lavt på statistikken er at svært mange som jobber i Oslos barnehager er unntatt kravet om utdanning.

- Oslo har det høyeste tallet i landet på dispensasjon fra kravet om å være utdannet førskolelærer. I 2013 jobbet 756 som barnehagelærere uten utdanning i Oslo. Det er et veldig høyt tall, og Oslo skiller seg klart ut, sier Skyvulstad.

I dag krever lovverket at en tredjedel av ansatte i barnehagene skal ha rett utdanning. Utdanningsforbundet mener at det er for slapt.

- Barnehagen er starten på utdanningsløpet, og det er pedagogene i barnehagene som legger opp dette løpet. Vårt mål er at halvparten av ansatte i barnehagene skal ha pedagogisk utdanning, sier Skyvulstad.

Rekruttering

Barnehagene har i likhet med skolene et rekrutteringsproblem. Tall fra SSB viser at vi i 2020 vil mangle nesten 3.000 barnehagelærere. Skyvulstad mener det viktigste vi kan gjøre for å sikre rekrutteringen til yrket er å heve statusen.

- Det aller viktigste er å heve lønn og status i yrket, og ha gode arbeidsvilkår. Det vil om ikke annet gi en god bedring i å øke antallet. Ungdommer må se at yrket er viktig, og yrket må bli verdsatt gjennom høyere lønn. Det er ingen tvil om at det er en flott utdanning og at mange trives i jobben, sier han

I tillegg til de 3.000 barnehagelærerne, vil vi i 2020 også mangle 10.000 lærere. Skyvulstad er opptatt av å si at det allerede er satt i gang tiltak for å sikre nok pedagoger i framtida.

- Nå satser staten på å utdanne flere lærere, og vi er med på samarbeidet for å øke rekrutteringa. I skoleverket samarbeider vi hele tida, og vi har det vi kaller «glødssamarbeid» som handler om barnehagene. Vi gjør det vi kan. Det viktigste handler om lønn og arbeidsvilkår, sier han.

Streik

Samtidig som Utdanningsforbundet mener status er en nøkkel til økt rekruttering, har de gått til streik. Til høsten kan det bli tomme klasserom på mange norske skoler landet over. Skyvulstad er usikker på om streiken vil kunne påvirke hvordan folk ser på læreryrket.

- Streiken er et rop om tillit. Den handler om at lærerjobben er blitt gjort til alt annet enn den skal være. Både lærere og barnehagelærere opplever at de får et økt antall arbeidsoppgaver, uten at andre oppgaver blir borte, sier han.

stian.fyen@dagsavisen.no