Innenriks

Færre unge jenter tar abort

ABORTTALL: Kun 24 aborter ble foretatt blant jenter under 15 år i fjor. Den seksuelle debutalderen er på vei opp, sier Sex og Samfunn, senter for ung seksualitet.

Vennegjengen Dagsavisen treffer blir overrasket når de hører at den seksuelle debutalderen blant ungdom i Oslo stiger.

Antall aborter blant norske tenåringsjenter har sunket kraftig de siste 30 årene. Nedgangen har fortsatt i fjor, viser Folkehelseinstituttets rapport om svangerskapsavbrudd.

Mens 2,25 prosent jenter i alderen 15-19 år tok abort i 1980, var det bare 1 prosent jenter som gjorde det i fjor. Det er de laveste tallene siden Abortregisteret ble opprettet i 1979.

Ikke tilfeldig

Siv Gamnes er daglig leder ved Sex og Samfunn, senter for ung seksualitet. Hun mener nedgangen i aborter viser at man har funnet fram til «riktig nøkkel» i forebygging av uønsket graviditet blant unge.

- Jeg er overbevist om at dette henger svært tett sammen med at både helsesøstre og sykepleiere nå har fått rett til å skrive ut p-piller, sier hun.

Ungdom slipper dermed å gå via et legesenter for å skaffe seg prevensjon.

- Nå kan de gå rett til en ungdomshelsestasjon eller helsesøster, sier hun.

Sex og Samfunn jobber daglig med å spre informasjon om sex til norske ungdommer. Gamnes sier hun har inntrykk av at ungdom kan stadig mer om både sex og prevensjon.

- En annen oppsiktsvekkende tendens vi har registrert, er at seksuell debutalder - særlig i Oslo - er stigende. På landsbasis ligger gjennomsnittlig debutalder nå på rundt 17 år for jenter og 18 år for gutter. Det bidrar nok også til at aborttallene synker, sier Gamnes.

Gamnes sier nordmenns seksuelle debutalder tradisjonelt har gått i pendelbevegelser. Mens folk debuterte svært tidlig på 1960- og 70-tallet, så steg debutalderen gjennom 1980- og 90-tallet, for så å synke igjen rundt 2000. Nå ser det ut til at debutalderen nok en gang er på vei opp.

Overraskende

Antallet aborter blant jenter under 15 er også del av en nedadgående statistikk. I perioden 2004-2008 ble det foretatt 231 aborter blant jenter under 15 år, mens fra 2009 til 2012 gikk antallet ned til 159. I fjor ble det kun foretatt 24 aborter blant jenter under 15 år.

Dagsavisen møter vennene Anna Malin Grønsberg (19), Jon Helge Tollefsen (18), Even Landa Engevold (19) og Emily Tyvand Ebbesen (19) i Slottsparken i Oslo. De har nettopp flyttet til hovedstaden og hviler ut etter gårsdagens innflyttingsfest. Vennegjengen blir overrasket når de får høre at seksuell debutalder blant unge går opp, og at aborttallene går ned.

- Men positivt overrasket altså, presiserer Tollefsen.

Ungdommene forteller at de særlig på ungdomsskolen opplevde mye sexpress.

- Dessuten er det utrolig mye fokus på kropp og seksualitet i hverdagen generelt, sier Grønsberg

- Men jeg har inntrykk av at vår generasjon, og kanskje enda mer de som er yngre enn oss igjen, ruser seg mindre enn hva ungdommer gjorde før. Det hindrer sikkert en del uønsket graviditet blant unge folk, sier Ebbesen.

- Burde vært forhindret

Det er de tre nordligste fylkene i Norge, Nordland, Troms og Finnmark, som har de høyeste abortratene blant unge mellom 15 og 19 år. De nordligste fylkene har tradisjonelt også hatt landets laveste seksuelle debutalder.

- Unge jenter blir sannsynligvis gravide på grunn av en kombinasjon av uhell og mangel på kunnskap. Jo yngre man er, jo mer impulsivt er ofte samleiet også. Da er det blant annet større sjans for at man ikke har prevensjon tilgjengelig, sier Gamnes.

Hun syns ikke 24 aborter blant ungdom under 15 år ifjor er et skremmende høyt tall, men presiserer at de burde ha vært unngått.

- Resultatet av disse abortene er muligens et knippe veldig triste jenter, og det burde jo ha vært forhindret, sier hun.

oda.faremo.lindholm@dagsavisen.no