Innenriks

Unge Høyre vil fjerne fedrekvoten

VIL GÅ LENGER: Unge Høyres Kristian Tonning Riise mener regjeringen ikke tok i nok i omleggingen av foreldrepermisjonen. Han synes også regjeringen er for «lyseblå» i arbeidslivspolitikken.

Barne- og familieminister Solveig Horne skapte overskrifter da hun før sommeren foreslo at fedre kan overføre sin foreldrepermisjon til mor. Unge Høyres leder Kristian Tonning Riise mener Horne skulle gått lengre: Han vil fjerne hele fedrekvoten. Han vil heller ha en felles ordning hvor foreldrene selv fordeler hvem som tar ut hvilke uker.

- Å bestemme hvem som er i jobb og hvem som er hjemme, er ikke en politisk oppgave.

- I Danmark tok færre menn pappaperm da det ikke ble obligatorisk. Vil ikke det skje også i Norge?

- Vi må slutte å bruke foreldrepermisjonen som en likestillingsbrekkstang. Menn i det norske samfunnet har et mer moderne syn på kvinneroller og stadig flere tar pappaperm.

- Men er ikke det nettopp et resultat av at man har hatt politisk bestemt, obligatorisk fedrekvote?

- Det blir litt kontrafaktisk tenkning å vurdere hva slags utvikling vi ville hatt uten ordningen. I dag er utbetalingen i foreldrepermisjonen basert på mors inntekt. Siden menn fortsatt tjener mer enn kvinner, lønner det seg at mor tar lengre permisjon enn far. Dette er gammeldags. Derfor mener jeg far også må få en selvstendig opptjening. Det vil gi en jevnere fordeling av permisjonen, sier Riise.

Kortere permisjon

Han vet at et slikt forslag vil koste, derfor vil han redusere antall uker foreldrene i sum kan ta ut.

- Vi bør ha en ordning som er basert på individuell opptjening basert på hvem som tar perm, og at familien selv bestemmer hvem som tar ut hva. Det er en mindre kontrollerende og mer liberal løsning, sier han.

I Dagens Næringsliv fortalte flere mannlige megler at det var sett ned på å ta pappaperm. Meglerhus betaler opptil 60.000 kroner i måneden mot at far sier fra seg hele eller deler av pappapermisjonen.

- Får man bukt med sånne holdninger uten politiske virkemidler?

- Her er det kvinner som frivillig har giftet seg med disse mennene, og hvis de lever godt med at mennene deres har sånne holdninger, da skal ikke jeg blande meg.

4-5 års midlertidig ansettelse

Riise overtok lederklubba i Unge Høyre i midten av juni, men er ikke et uskrevet blad: Han har vært aktiv i lokalpolitikken og på fylkestinget i Hedmark, men er kanskje mer kjent for å ertet på seg fagbevegelse og norsk venstreside som rådgiver i tenketanken Civita. Det vil han trolig fortsette å gjøre også i sin nye jobb:

- Robert Eriksson er mer lyseblå enn meg, humrer han.

Riise roser arbeidsminister Eriksson og regjeringen for å ha foreslått å åpne opp for en generell adgang til midlertidig ansettelser, men han ønsker også her å gå lengre:

- Man burde liberalisert ordningene i privat sektor og strammet inn i statlig sektor - for så å ha midlertidig ansettelser i en 4-5 års periode i begge sektorer, sier han.

- Er det ikke en fare for at arbeidsgiver kan ha noen midlertidig i fem år - for så å sparke dem ut?

- Motstandere av forslaget mener alternativet til midlertidig ansettelse er fast jobb. Sånn er det ikke. Det er midlertidig ansatt eller ingen jobb. Derfor må de som er innenfor tåle noe mer fleksibilitet slik at de som står utenfor kommer lettere inn.

Riise mener også regjeringen burde tillate mer overtid i perioder og redusere stillingsvernet.

Øke normalarbeidsdagen

I likhet med sin forgjenger og andre borgerlige ungdomspolitikere tilhørende Civita-kretsen, er han bekymret for utviklingen for norsk velferd. Klarer man ikke å redusere offentlige utgifter, vil Norge gå i minus innen 2025.

Riise mener det derfor er ansvarlig å kutte i dagens velferdsgoder. Han foreslår å kutte sykelønnen fra 100 til 80 prosent, behovsprøve velferdsordninger, kutte kontantstøtten, redusere oljepengebruken fra 4 til 3 prosent og øke normalarbeidsdagen med én time.

- Vi er bortskjemte i Norge: Vi har høyt lønnsnivå, høy kjøpekraft, sjenerøse velferdsgoder, også blir det ramaskrik når man foreslår at det ikke skal gis full lønn for å være borte fra jobb. 80 prosent sykelønn er fortsatt raust.

Bygdegutt

Selv om ikke dialekten røper ham, er Riise fra tjukkeste bondelandet, nemlig Ilseng i Stange. Da han ble leder av Unge Høyre skrev Hamar Arbeiderblad på lederplass at de håpet han ville «ha mye å bidra med også når denne regionens interesser står på dagsordenen». Om det betyr å sikre overføringer til landbruket, hindre kommunesammenslåing og sentralisering, får de nok ikke ønsket oppfylt.

- Jeg er opptatt av levende distrikter, men landbruket kan ha lavere subsidier og importvernet bør senkes. Vår kommunereform handler om å sikre lokaldemokratiet: Skal man overlate flere oppgaver til kommunene, må de være store og robuste. Det er viktig å vite hvor man kommer fra, men jeg håper man forstår at min rolle som Unge Høyre-leder er å representere hele organisasjonen, ikke å være Hedmarks representant i Høyre-ledelsen, sier han.

marie.melgard@dagsavisen.no

Mer fra Dagsavisen