Innenriks

Bønn om politisk hjelp

MARIA-SAKEN: Etter at norske Maria (4) og hennes kenyanske mor tapte i lag
­mannsretten, ber nå SEIF (selvhjelp for innvandrere og flyktninger) politikerne om hjelp.

I forrige uke sendte SEIF et brev til statsministere Erna Solberg, alle partilederne, justisministeren, barneministeren og barne­ombudet, med en bønn om hjelp.

Foreløpig har responsen vært minimal. Kun Senterpartiet har svart.

Liten lyst

- Jeg tror det er svært få politikere som vil forsvare at norske Maria skal deporteres eller gjøres foreldreløs, derfor er det tyst, sier Georg Schjerven Hansen i SEIF til Dagsavisen.

Nå er håpet at de får saken prøvd for Høyesterett.

- Vi jobber med en anke nå, og vil sende den i løpet av få dager, sier Hansen.

- Blir ikke saken behandlet der, vil vi ta den opp for ­Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, sier han.

Maria-saken er spesiell, og det finnes ikke noen tilsvarende saker.

- Saken burde ha en prinsipiell interesse, mener Hansen.

Om et par måneder får de vite om Høyesterett vil behandle saken. Først skal den behandles av ankeutvalget, og kommer den gjennom nåløyet der, vil en rettsdato bli i satt.

- Selv om vi har advokater som jobber gratis for oss, må vi betale rettsgebyrene som vil beløpe seg til rundt 20.000 kroner i Høyesterett. Så langt har vi hatt midler som har dekket kostnadene vi har hatt i Lagmannsretten. Vi har en innsamlingsaksjon på gang for Høyesterett, sier han.

Nå håper han og de andre medhjelperne i SEIF at politikerne vil endre loven.

- Men det virker som om politikerne ikke bryr seg, sier Georg Schjerven Hansen i SEIF.

- Vi har bare fått svar fra Senterpartiet hvor de skriver at de ville ikke blande seg inn i en sak som er så grundig belyst gjennom forvaltningen, sier han videre.

Helst hadde han sett at denne saken aldri kom opp for retten.

- Det er imponerende hva som er lagt ned av ressurser for å få Maria deportert eller gjort foreldreløs, sier han med et snev av ironi.

Nåde for rett

Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV, er engasjert i saken og mener at politikerne må se på lovverket.

- Jeg har et par ganger prøvd å ta dette opp med justisministeren og regjeringen, men har bare fått vage svar, sier Karin Andersen til Dagsavisen.

- Det må være mulig å la nåde gå for rett i denne og lignende saker. Mors forbrytelse er bare at hun ikke får opphold i Norge fordi reglene er strenge. Det kan ikke forsvare den store urett som nå begås mot Maria, sier SV-politikeren.

Andersen etterlyser statsministeren og barne­ministeren i denne saken.

- Hvordan skal hun få sine rettigheter i Norge hvis hun sendes ut? Vi nekter henne til og med tilknytning til sitt fedreland, sier Andersen.

Lever i frykt

Hver dag lever Marias mor i frykt for at hun når som helst kan bli hentet av politiet og kastet ut av landet.

- Har moren bestemt seg for hva hun gjør med Maria om de henter henne?

- Hun har da to valg: Ta med Maria til slummen i Nairobi, eller etterlate henne foreldreløs hos barnevernet. Hun har tenkt tanken, men det blir som å velge mellom pest og kolera, sier Georg Schjerven Hansen.

- Vet myndighetene hvor de bor?

- Hun har en adresse, og politiet kjenner den, sier han.

Maria er blitt fire år, er norsk og snakker stort sett bare norsk.

- Hun skjønner nok en god del av det som foregår, selv om hun ikke får med seg alle detaljer, sier Hansen.

Maria skulle gjerne gått i barnehagen, som andre norske barn.

- Men på grunn av situasjonen er ikke det mulig, sier Georg Schjerven Hansen.

tom.vestreng@dagsavisen.no