Innenriks

Forsvarer junikosen i skolen

SKOLE: Mens kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener junihyggen i den norske skolen har tatt av, ønsker lærere å ta den tilbake. De mener den er viktigere enn den ser ut som.

Forsvarer junikosen i skolen

SKOLE: Mens kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener junihyggen i den norske skolen har tatt av, ønsker lærere å ta den tilbake. De mener den er viktigere enn den ser ut som.

n Stian Fyen

n Tor Sandberg

n Arne Ove Bergo (foto)

- De kospregede aktivitetene har falt bort en etter en på grunn av resultatpress. Det reflekterer et snevert læringssyn der noen tror at det eneste barna lærer av er å sitte i klasserommet og lese, skrive og regne, sier Sissil Lea Heggernes, lektor ved Bjertnes videregående skole i Nittedal.

I dagens Dagsavisen skriver hun et leserinnlegg der hun forsvarer kos i skolen. Den siste uka er kosen i skolen blitt satt under debatt etter at blant andre Norsk Lektorlag, Elevorganisasjonen, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og skolebyråd i Oslo Anniken Hauglie har advart mot at det blir for mye hygge og for lite undervisning i mange skoler i juni etter at karakterene er satt.

- Det har nok tatt litt av med aktiviteter som ikke har noe med utdanning å gjøre, sa kunnskapsministeren til VG.

Faglig innhold

Men Heggernes forsvarer kosen, som hun mener er helt nødvendig for å skape et trygt og godt læringsmiljø.

- Jeg er mer opptatt av at en del av koseaktivitetene skal ha faglig innhold. Vi lager quizer, arrangerer aktivitetsdager som kan knyttes til kroppsøving, og rebusløp vi knytter til faglige mål. Det er ofte mer krevende opplegg enn ordinære timer.

Hun har selv opplevd at skolene hennes egne barn har gått på har kuttet i aktiviteter som 16. mai-tog, karneval og skoleavslutninger, fordi skolene har valgt å bruke tida på tradisjonell undervisning.

Heggernes tror at bortfallet av koseaktiviteter kan knyttes til målingskulturen som har inntatt skoleverket.

- Målingskulturen gir et snevert læringssyn, sier hun.

Får støtte

- Utspillet fra politikerne stiller seg inn i en lang rekke av utspill fra både nasjonale og lokale politikere der de viser en grunnleggende manglende forståelse for hva skole, læring og undervisning er for noe, sier Simon Malkenes.

Han er forfatter av blant annet boka «Ta grep», og er lektor ved Ulsrud videregående skole i Oslo. Han gir full støtte til Heggernes.

- Hovedproblemet er at politikere forstår undervisning og læring som noe instrumentelt der de bare er ute etter målbare resultater, sier han.

Han mener at mye av aktiviteten som kan se ut som kos fra utsiden er en viktig del av lærerens oppgave.

- Når høyt utdannede fagfolk som lærere og pedagoger driver andre typer aktiviteter og læring enn den sneversynte definisjonen, blir den avvist og forkastet. Noen eksempler på det er skoleavslutninger eller turer. Det ser tilsynelatende ut som kos, men er svært viktig for den sosiale utviklingen og skaper et læringsfellesskap. I Oslo er det mange som har sin første telttur med skolen. Da lærer man selvstendighet, og andre har kanskje sitt første ordentlige møte med norsk natur.

Grunnen til at politikere ikke forstår det, ifølge Malkenes, er at den type læring ikke kan måles.

- Da blir det usynlig for politikerne våre, som ser seg blind på tallmagien sin. Det skriver seg inn i en lang fortelling som handler om at norske skolepolitikere mangler en grunnleggende forståelse for hva skolen er og hva fagfolk som pedagoger og lærere gjør.

Fellesskap

- Sosiale aktiviteter vil gi flere elever bedre muligheter til å lykkes. Ikke minst de som ikke lykkes så godt faglig, får da mulighet til å vise fram sine gode sider, sier Thomas Nordahl, professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark.

- Slike sosiale aktiviteter etablerer også fellesskapsopplevelser og skaper gode fellesskap, fortsetter han.

- Hva slags sosiale aktiviteter snakker du om?

- Det kan være aktiviteter som skidager, idrettsdager og turer i nærmiljøet, svarer Nordahl.

Han sier det kan se ut som det er blitt mindre tid til den slags type dager.

- Noen skoler opplever nok at Pisa-undersøkelsene og fokuset på læring tar så mye tid at de ikke kan ta seg tid til andre ting.

Nordahl tilføyer at det er viktig at lærerne styrer når det blir arrangert sosiale aktiviteter og at skolen vet hvorfor de gjør slike ting.

- Det må ikke bli slik at ungene bare flyr rundt og finner på andre ting. De sosiale aktivitetene må ha en hensikt. Det skal ikke bare være kos for kosens skyld. Ungene må lære noe av dette også, understreker han.

samfunn@dagsavisen.no

l Les også DEBATT side 5

«Sosiale aktiviteter vil gi flere elever bedre muligheter til å lykkes.»

Thomas Nordahl, ­professor i pedagogikk

«Det ser tilsynelatende ut som kos, men er svært viktig for den sosiale utviklingen og skaper et lærings­­fellesskap.»

Simon Malkenes, ­
lektor og forfatter

Mer fra Dagsavisen