Innenriks

Stemte ned fornybart

KLIMA: Alle partier har støttet forslag om å bruke deler av Oljefondet til direkte investeringer i fornybar energi. Likevel ble dette stemt ned på 
Stortinget i går.

Slik endte behandlingen av stortingsmeldingen om Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) i går. Miljøbevegelsen er svært skuffet.

- Det har vært et teoretisk flertall for direkte investeringer i fornybar energi, derfor er vi skuffet når det stemmes ned. Det vi har sett nå er at partipolitikk har hindret partiene å samarbeide på tvers av blokken selv om de er enige i denne saken, sier Lars Erik Mangset, rådgiver innen klima og bærekraftig industri i WWF-Norge.

Øker rammen

Det stortingsflertallet derfor i stedet samlet seg om, var det WWF-Norge oppfatter som et langt mindre handlekraftig vedtak, identisk med hva finansminister Siv Jensen (Frp) varslet allerede tidlig i april. Det innebærer at regjeringen legger opp til å øke investeringene innen fornybar energi gjennom å øke rammene for de miljørelaterte investeringsmandatene med opp til 30-50 milliarder kroner.

Samantha Smith, leder av WWFs internasjonale klima- og energinettverk, omtalte dette beløpet som «et ubetydelig bidrag» da det ble kjent i april.

30-50 milliarder dollar, altså om lag seks ganger så mye, må til før de norske investeringene i fornybar energi vil begynne å monne, påpekte hun også.

Forskere og finansfolk har for øvrig beregnet at det er nødvendig med en «clean trillion», tusen milliarder dollar, i årlige globale investeringer, hvis vi skal klare å begrense den globale oppvarmingen til to grader.

- 50 milliarder kroner er betydelig, mener Svein Flåtten (H), andre nestleder i finanskomiteen på Stortinget.

- Jeg tror også den rammen er fornuftig med tanke på at risikoen på investeringene skal være i tråd med retningslinjene, sier Flåtten videre.

Les også: - Fornybar-alderen må begynne nå

Investorer engasjert

Fra mange hold er det de seneste månedene blitt tatt til orde for at Oljefondet må begynne å investere tungt i fornybar energi. I oktober i fjor anbefalte både tunge investorer og miljøvernere en slik kursendring, overfor Dagsavisen.

- Vi mener det finnes både finansielle og bærekraftmessige grunner til å åpne investeringsmandatet til Oljefondet for denne type investeringer, uttalte Jan Erik Saugestad i Storebrand Kapitalforvaltning.

Administrerende direktør Jens Ulltveit-Moe i Umoe og konsernsjef Sverre Thornes i Kommunal Landspensjonskasse, var av samme oppfatning.

I et forsøk på å få gjennomslag for sitt ønske sendte investorene og miljøvernerne, som omfattet blant andre WWF-Norge, forslaget videre i brevs form til lederne av alle de fire borgerlige partiene.

På dette tidspunktet hadde allerede Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet gått ut i avisen Vårt Land med et samlet ønske om å opprette et eget fond i Oljefondet, som skulle investere i fornybar energi. Nå ville de også ha med seg Høyre på laget.

Les også: Sola setter oljen i skyggen

Vedtatt på landsmøtet

Det skjedde under Høyres landsmøte nå i vår. Da vedtok partiet å «opprette et nytt mandat for direkteinvesteringer for fornybar energi under Statens Pensjonsfond Utland, med de samme krav til forvaltning som fondets øvrige investeringer».

Sist uke ble det så klart at de rødgrønne partiene, Ap, SV og Sp, også ønsket å utrede endringer i Oljefondets investeringer, i tråd med dette.

Men stortingsmeldingen om Oljefondet, som ble debattert på Stortinget i går, ble skrevet før Høyres landsmøte. Forslaget om direkte investeringer i fornybar energi var derfor ikke en del av denne meldingen.

samfunn@dagsavisen.no