Innenriks

Roser Oslos krav 
om lærlinger

LÆRLINGER: NHO-sjef Kristin Skogen Lund roser Oslo kommune, som stiller krav om lærlinger i alle sine byggeprosjekter.

- Dette bør gjelde alle relevante offentlige innkjøp, mener NHO-sjefen.

Dagsavisen fortalte i går at Oslo kommune har en «lærlingklausul», hvor alle virksomheter som utfører arbeid for kommunen skal være tilknyttet godkjent offentlig lærlingordning, og jevnlig ha lærlinger.

Støtter kommunen

- Vi er generelt tilbakeholdne mot for mye innblanding fra det offentlige som kan bidra til å gjøre prosesser mer kronglete, men det Oslo kommune her gjør er så viktig, så dette støtter vi, sier Skogen Lund til Dagsavisen.

Særlig opptatt er hun av at kommunen ikke bare stiller krav til lærlingordning, men at de også følger opp at bedriftene faktisk jevnlig har lærlinger med på prosjektene.

- Vi ønsker at staten og flere kommuner gjør det samme der det er relevant. 40 prosent av all omsetning i byggebransjen er fra offentlig innkjøp, så dette er et viktig marked. Samtidig er det viktig at vi sørger for å utdanne nok fagarbeidere. Hvis ikke, setter vi oss som nasjon i en sårbar situasjon, sier hun.

I dag er det en overvekt av utenlandske fagarbeidere i Norge, og mange steder skyver billig arbeidskraft lærlingene ut.

- I dag forherliger teoretisk kunnskap. I Norge i dag finnes det 2.300 ulike master- og bachelorprogrammer. Vi har ikke behov for så mange, og vi må finne en bedre balanse mellom teoretiske og praktisk utdanning. Vi må gjøre det mer attraktivt å velge tradisjonelle håndverkerfag. Vi må utdanne mange nok, og vi må ha nok læreplasser. Det skal lønne seg for de bedriftene som tar det samfunnsansvaret det er å drive den type opplæring. Tiltaket fra Oslo kommune er et viktig bidrag til dette, sier NHO-sjefen.

Mindre attraktive

I enkelte tradisjonelle håndverkerfag er det omtrent ingen som søker seg til. Murerfaget er et av yrkene som få søker seg til.

- Jeg har en teori om dette. I de fagene hvor det fortsatt er krav til sertifisering, har man klart å opprettholde attraktiviteten. I de fag det ikke er tilfelle, og her vil jeg ta med maleryrket hvor det er overvekt av utenlandske arbeidere, er dette blitt mindre attraktivt, sier Kristin Skogen Lund.

tom.vestreng@dagsavisen.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: