Innenriks

Stor snøskredfare i nord

PÅSKE: Skredfaren er betydelig i flere regioner i Troms tirsdag og onsdag, mens den er moderat i Sør-Norge,

Det opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Faregraden for snøskred går fra 1 (liten) til 4 (stor). NVE opplyser at det i deler av Troms tirsdag og onsdag er faregrad 3, det vil si betydelig fare for snøskred.

– Et polart lavtrykk traff kysten i morgentimene tirsdag med kraftig vind og snøbyger. Lokalt kan det komme mye nysnø i høyden og danne ustabile flak som lett kan løses ut som skred, opplyser NVEs snøskredvarslingstjeneste.

I Sør-Norge er snøskredfaren moderat.

– Det kan fortsatt være enkelte østvendte heng med mye inneblåst snø, som er ustabile, opplyser varslingsleder Karsten Müller.