Innenriks

Prisen for stillesitting: Slappinger koster 239 mrd i året

ØKONOMI: For Norge, regjeringen og norsk næringsliv kan en fysisk aktiv befolkning på sikt bli like mye verdt som et oljefond, viser beregninger fra Helsedirektoratet.

Lasse Heimdal  i Frifo (f. h.) overleverte i går Helsedirektoratets rapport til statssekretær Paal Bjørnestad (Frp) i Finansdepartementet. På bildet ser vi også Steinar Strøm. FOTO: HILDE UNOSEN

Hvis alle dem som i dag trimmer for lite blir mer aktive, kan det føre til en velferdsgevinst på utrolige 239 milliarder kroner i året.

Denne velferdsgevinsten vil bestå av flere leveår og bedre livskvalitet for hver enkelt av de mange som omfattes, påpeker Helsedirektoratet i rapporten «Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet».

Men også alt og alle rundt hver enkelt av oss, vil nyte godt av at vi blir sprekere.

Dette gjelder ikke minst arbeidsgiverne, påpeker Steinar Strøm, sosialøkonom og professor i økonomi.

De vil få mer produktive ansatte med mindre sykefravær.

Arbeidstakerne vil generelt sett få et lengre yrkesliv.

Antallet som blir uføretrygdet tidlig i livet, vil gå ned.

- Poenget er at økt fysisk aktivitet fører til økt produktivitet. Derfor er dette noe også finansministeren bør være opptatt av, sier Strøm.

Lasse Heimdal, generalsekretær i Friluftslivets fellesorganisasjon (Frifo), er helt enig med Strøm. Finansminister Siv Jensen (Frp) må bli mer opptatt av befolkningens kondisjon og vektproblemer for å sikre norsk økonomi fortsatt god helse.

- Viktig for statsrådene

- Prognosene tilsier at olje- og gassinntektene vil falle i årene framover og at helsekostnadene vil stige. Alle kan regne seg til at budsjettet derfor etter hvert ikke vil gå opp, påpeker Heimdal.

I fjor ble Statens pensjonsfond utland, mer kjent som Oljefondet, tilført 239 nye milliarder oljekroner, altså nøyaktig like mye som den mulige velferdsgevinsten ved en fysisk aktiv befolkning.

- Siv Jensen, men også statsminister Erna Solberg (H), bør engasjere seg meget sterkt i bedre folkehelse. I tillegg har mange andre statsråder aksjer i folkehelsen og bør være opptatt av den, sier Heimdal.

Ut i fra det Strøm påpeker om betydningen av friske arbeidstakere, er næringsminister Monica Mæland (H) en av dem som kan få stort utbytte av å sette seg inn den nye rapporten fra Helsedirektoratet, mener han. Det samme gjelder arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp).

Også samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp) kan tjene på å ta hensyn til rapportens konklusjoner.

- Flere gang- og sykkelveier kan føre til en friskere befolkning, men også til mindre biltrafikk på veiene og til grønnere byer, påpeker Heimdal.

- Helseministeren skuffer

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) har han allerede snakket med.

- Det er klart at Forsvaret vil få en bedre forsvarsevne ved en friskere befolkning og dermed også friskere soldater. Det vi har lest om soldater med dårlig kondisjon og styrke er bekymringsfullt, mener Heimdal.

Men hva så med den Heimdal vel burde ha nevnt først, helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)?

- Høie burde ha snakket oftere om inaktivitet og forebygging av dårlig helse og satt dette tydeligere på den nasjonale agendaen, sier Heimdal.

7. og 8. mai arrangerer Helsedirektoratet sin årlige helsekonferanse. Høie er blant deltakerne. Programmet for konferansen er omfattende. Alt handler om dem som allerede er blitt pasienter.

- Vi arrangerer derfor vår alternative helsekonferanse samtidig. Der skal vi vise fram mange av de flotte forebyggende tiltakene som frivilligheten står for, men som burde ha involvert langt flere med myndighetenes hjelp, sier Heimdal.

Samtidig fortsetter han å håpe på at andre statsråder skal ta grep som kan bidra til at flere nordmenn får en bedre helse. Også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) bør på banen i så måte.

- Det er åpenbart at vi gjennom den høye barnehagedekningen og skolen har en kjempemulighet til å sørge for at norske barn blir glade i å være aktive utendørs. Gjennom 12 skoleår bør de ikke bare lære å sitte stille ved en pult, sier Heimdal.

Kroppsøvingen som elevene har i dag, fungerer ikke, ifølge ham. - Undersøkelser viser at 15 prosent går ut av skolen med et skrekkforhold til gym. Jeg mener derfor at karakterene i gymnastikk bør fjernes. Barn trenger ikke å bli flinke i gymnastikk. De trenger å bli glade i å være ute. Det er en gave for livet.

tor.sandberg@dagsavisen.no