Innenriks

Tar åstedsbilder 
med mobiltelefon

MOBILFOTO: Politifolk bruker mobilen til å fotografere med når de sikrer bevis fra åsteder. Dårlig kvalitet på bildene kan svekke rettssikkerheten.

Fotografier av åsteder for forbrytelser er teknisk dokumentasjon og bevis som kan være avgjørende i straffesaker. Likevel er det vanlig at politifolk bruker mobilen som åstedskamera, ofte med svært varierende resultat, ifølge Bevis, som er et kriminalteknisk tidsskrift for etterforskere i politiet. I sitt siste nummer gir bladet derfor råd til politifolk om hvordan de kan få bedre kvalitet på mobilbildene.

Utstyr og sløvhet

- Det er verken ønskelig eller holdbart at de fleste politifolk bruker mobilen som kamera når et åsted skal dokumenteres, selv om mobiler har fått kameraer med bedre fotokvalitet de siste årene, sier Bevis-redaktør Tor Egil Matre.

Han understreker at bruk av fotodokumentasjon er viktig for rettssikkerheten og at digitale fotoapparater av god kvalitet kreves for å få best mulig resultat.

- Når situasjonen likevel er slik den er, bestemte jeg meg like godt for å gi politifolk noen råd om hvordan de kan få best mulig kvalitet ut av mobilfotograferingen.

Fram til han pensjonerte seg september i fjor, var Matre leder for kriminalteknisk seksjon ved Rogaland politidistrikt. Han har nær 30 års erfaring som kriminaltekniker. Matre mener årsaken til at politifolk hever sine mobiler når de ankommer åsteder, er todelt.

- Det skyldes dels mangel på tilgjengelig digitalt fotoutstyr rundt om i politidistriktene, men også at politifolk har mobilen med seg til enhver tid. Det er enkelt, men også et element av sløvhet å bruke mobilen til åstedsbilder, sier Matre.

Ett av rådene til politifolk på et åsted er å flytte mobilen nærmere objektet og unngå å zoome inn med kameraet på mobiltelefonen, da kameraet ikke har optisk zoom og resultatet kun blir at man «blåser» opp en liten del av bildet.

Nødløsning

Matre legger ikke skjul på at det råder en skuffelse blant kriminalteknikere over Politi-Norges manglende satsing på utstyr og opplæring i digitalfotografering. I artikkelen skriver han:

Det er nå over 10 år siden norsk politi startet det nå «avdøde» Digital Foto-prosjektet. Det er mange år siden noen ville påta seg noe ansvar for dette prosjektet. (...) Inntil det kommer nye sentrale retningslinjer er det igjen opp til hvert distrikt - ofte opp til hver enkelt tjenestemann/-kvinne å finne en fornuftig måte å fotografere på. Dette gjelder hele prosessen: fotografering, bruk og lagring av bildefilene. Dagens virkelighet er imidlertid at de fleste bruker mobilen som kamera når et åsted skal dokumenteres - ofte med svært varierende resultat.

Kontrasten fra politihverdagen til det som læres bort på Politihøgskolen er stor. Der lærer studentene at mobilfoto er en nødløsning. Geir N. Valaker, som er avdelingsleder ved bacheloravdelingen, viser til at dette står i pensum:

* «Hvis du har verken kompaktkamera eller speilreflekskamera, kan du dokumentere ved hjelp av kameraet på din mobiltelefon.»

* «Har du ikke vanlig kamera tilgjengelig på åstedet, er det viktig å huske på at bilder med mobilkamera er bedre enn ingen bilder.»

* «Det er viktig at bildene/dokumentasjonen som eventuelt er sikret ved bruk av privat mobiltelefon snarest overføres til et lagringsmedium som ikke er av privat karakter og at bildene/dokumentasjonen omgående slettes fra det private lagringsmediet.»

- Alvorligheten avgjør

I en e-post til Dagsavisen vedgår Politidirektoratet at mobilkamera brukes til å dokumentere åsteder.

- Åsteder for mindre alvorlig forhold kan bli undersøkt av polititjenestemenn, gjerne ordensmannskaper, med mer generell kunnskap innenfor kriminalteknikk. Hva slags fotoutstyr disse har tilgjengelig, vil variere noe. Selv om mange vil ha fotoutstyr, kan det også være at noen kun har et mobilkamera med seg. Mange mobilkamera gir i dag gode fotoresultater og kan være tilstrekkelig for dokumentasjonsoppdraget, påpeker politiinspektør Morten Olsen.

Ifølge Olsen er det alvorlighetsgraden som avgjør om mobilfoto brukes eller ikke.

- Åsted av alvorlig karakter undersøkes av polititjenestemenn som er spesialister innenfor fagfeltet kriminalteknikk. De har nødvendig fotoutstyr og tilstrekkelig kunnskap om hvordan utstyret skal benyttes til å gjøre en fullgod åstedsdokumentasjon, skriver Politidirektoratet.

tore.letvik@dagsavisen.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: