Innenriks

Ranstrenden snudd i Oslo

POSITIVT: Oslopolitiets skjerpede innsats mot ran gir uttelling. En egen innsatsgruppe ble opprettet etter at en ransbølge skyllet gjennom byen i fjor høst. Nå er trenden snudd, og antall ran sterkt redusert.

I fjor ble det anmeldt 997 ran i Oslo. Det var 15 prosent høyere enn i 2012, da 874 ran ble anmeldt i hovedstaden. Ransstatistikken i fjor ble preget både av mange barneran i Groruddalen på våren og en generell ransbølge over hele byen i høstmånedene.

- Har effekt

I september i fjor ble 103 ran anmeldt i Oslo politidistrikt, noe som økte til 120 i oktober måned. Med det store antall ran i oktober ble Oslo ranshovedstaden i Skandinavia. Mot Oslos 120 ran ble det begått henholdsvis 78 og 63 i København og Stockholm.

Bare i løpet av ett døgn var det fire ran i hovedstaden. Situasjoner som denne dominerte nyhetsbildet: En 88 år gammel kvinne slått i bakhodet på Majorstua, en mann ble ranet på Tøyen og på natten ble en mann i 20-årene slått ned og ranet i Storgata.

Den alvorlige situasjonen fikk ledelsen i Oslopolitiet til å opprette en egen innsatsgruppe for å få bukt med problemet. Siden gruppa ble opprettet, og kom i full funksjon, har antall anmeldte ran gått ned måned for måned, viser klare tall fra Oslo politidistrikt.

- Ved å jobbe målrettet og kunnskapsbasert har vi fått et grep om situasjonen, selv om det fortsatt begås mange ran i Oslo, sier lederen for Oslopolitiets ransgruppe, politiførstebetjent Tor Erik Hoøen til Dagsavisen.

I november ble det anmeldt 91 ran. I desember mottok oslopolitiet 66 slike anmeldelser, og i januar var tallet sunket til 60. Dagsavisen fikk i går tallet for februar, som viser en fortsatt liten nedgang med 57 anmeldte ran i Oslo.

Fengsler gjengangerne

Ransgruppen består av i alt 18 personer, fordelt på etterforskere, analytikere og politiadvokater. Fokuset er å hindre en situasjon lik den i fjor høst, som fortonet seg som en eksplosjon av ransepisoder i hovedstaden. Gjennom målrettet innsats hvor blant annet de mest aktive ranerne er blitt pågrepet og satt ut av «sirkulasjon», og ved å bygge opp personkjennskap, ha bedre beredskap og ved å aksjonere straks et ran skjer, har politiet brakt situasjonen fra det som var en skrekkinnjagende kriminalitetsutvikling til en situasjon hvor færre potensielle ranere går løs i Oslos gater.

- Mange av de mest aktive ranerne sitter inne nå, enten i varetekt eller er overført til soning av dommer. Stadig flere av de sakene vi har etterforsket står nå foran hovedforhandling og pådømmelse i Oslo tingrett, sier Hoøen som trekker fram analyseteamet i ransgruppa som en viktig faktor for ransbekjempelsen.

- Våre analytikere har til enhver tid oversikt over hvor og når ran begås, og setter opplysningene i saker i sammenheng, noe som gjør at vi får oppklart flere saker. De gjør at vi kan målrette innsatsen vår ute, blant annet ved at vi kan ha patruljer i de mest aktuelle områdene på tidspunkter hvor vi vet av erfaring at ran begås. Fordelen med å være en gruppe som vår, er at vi kan bygge kompetanse over tid, og bygge personkunnskap om ranere. Det gjør at vi på sikt pågriper flere for ran, sier Hoøen.

Angrep minibank-kunde

At Oslo politidistrikts innsats mot ran gir resultater, begynner å gi seg uttrykk i domfellelser fra Oslo tingrett. Så sent som torsdag denne uka avsa tingretten en dom mot to menn på 18 og 20 år for ran av en 60 år gammel mann på Tøyen like over midnatt den 14. september i fjor. 60-åringen tok ut penger da de to ranerne dukket opp. Under full videovervåking av minibanken gikk ranerne løs på mannen, som ble sparket og slått. Av bildene gikk det fram at han først ble slått i ansiktet, deretter at en av ranerne bryter ham ned på bakken, mens den andre sparker mot 60-åringens hode. De ranet mannen for 3000 kroner. Ransgruppa har etterforsket saken og en av gruppas påtalejurister, politiadvokat Svein Bakkevig, aktorerte saken som endte med domfellelse av begge de tiltalte.

18-åringen ble dømt til fem måneders ubetinget fengsel og sju måneders betinget fengsel med tre års prøvetid.

20-åringen var 19 år under ranet og var straffedømt i alt seks ganger de siste tre årene, også for grove ran. Fire av dommene fikk han før han var fylt 18 år, og tre av dem besto av samfunnsstraff. For ranet av 60-åringen ble han dømt til ett år og tre måneders ubetinget fengsel.

- Samme trykk

- Det gir resultater å få de mest aktive vekk fra gatene, og vi ser at det er effektivt å varetektsfengsle disse. Men selv om vi er fornøyd med å få ned antall ran, er vi også oppmerksomme på at vår og høst er årstider hvor det statistisk sett begås flere ran enn i vintermånedene. Vi har like fullt et håp om å klare å forebygge og hindre en utvikling som i fjor, hvor antall ran økte veldig i sommerhalvåret, sier Hoøen.

Mens det tidligere har vært opprettet innsatsgrupper når et problem har oppstått, for så å bli nedlagt etter at antall anmeldelser har gått ned, har ransgruppa fått klare signaler om at dens innsats skal få vedvare. I 2009 ble det opprettet en midlertidig ransgruppe etter mange ran i sentrum. Der jobbet på det meste åtte etterforskere, to politijurister og en kontoransatt. Innsatsen i denne gruppa ble ikke opprettholdt, og i august i fjor slo Oslo statsadvokatembeter til med en svært kritisk inspeksjonsrapport hvor det gikk fram at ransgruppa ble nedlagt av ressursårsaker, og at oppklaringsprosenten var bekymringsfullt lav.

Statsadvokatene understreket viktigheten av å ha en solid ransetterforskning i sentrum av Oslo, da mer enn 30 prosent av alle ran skjer i ansvarsområdet til Grønland politistasjon. Oppklaringsprosenten var helt nede på 14 prosent da den forrige ransgruppen ble opprettet i 2009, men nådde opp i 30 prosent før gruppen ble nedlagt. Samtidig ble antall ran i samme periode halvert. Da ransgruppen ble nedlagt gikk det raskt gale veien igjen. I oktober 2011 var oppklaringsprosenten for ran igjen nede på 17 prosent i Grønland krets, ifølge statsadvokatenes inspeksjonsrapport.

Da antallet ran nådde en topp i 2011, viste en oversikt at det var begått om lag 11.000 personran i Norge på ti år, 8.000 av dem i Oslo. Av disse ble 6.000 ran begått i ansvarsområdet til politistasjonene på Grønland og Sentrum. En stor andel av disse ranene ble begått i en radius av 700 meter fra Oslo S.

Nå har den nye ransgruppa fått forsikringer om at den skal få vare.

- Vi jobber videre mot vår og høst, og har ikke fått noen tidsbegrensning på gruppa. Den er permanent, sier Hoøen.

tore.letvik@dagsavisen.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: