Innenriks

PST frykter vold og hatreaksjoner

TERRORFARE: Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener høyreekstreme kan komme til å begå provoserende og truende handlinger rettet mot muslimer for å høyne konfliktnivået i Norge.

For første gang på mange år kom PST med en utfyllende vurdering av faren høyreekstreme kan utgjøre for Norge, da sikkerhetstjenesten la fram sin årlige trusselvurdering tirsdag. PST frykter at uro og konfrontasjoner mellom militante muslimer og høyreekstreme miljøer kan føre til situasjoner som utløser voldshandlinger og motreaksjoner.

Framprovoserer hevnaksjoner

Professor og terrorekspert, Tore Bjørgo, ved Politihøgskolen mener PSTs mer detaljerte vurdering av faren fra høyreekstreme ikke kom noe for tidlig.

- Det kan godt være at dette er ting de burde ha skrevet tidligere. Jeg er ikke overbevist om at det er en betydelig endring i det høyreekstreme miljøet, men PST bidrar nå til å skjerpe årvåkenheten mot en polarisering som man har sett tendenser til i andre land, hvor terroraksjoner mot en motstander utløser gjengjeldelsesaksjoner og farlige situasjoner, sier Bjørgo som blant annet peker på drapet på den nederlandske filmregissøren Theo van Gogh i 2004.

Han ble drept under et angrep fra den militante muslimske Hofstad-gruppen etter at han hadde laget kortfilmen Submission, der muslimske kvinner forteller om mishandling og undertrykkelse i religionens navn. Hovedmannen, som ble dømt til livstids fengsel, ble knyttet til et islamistisk terrornettverk Hendelsen utløste en bølge av vold og hærverk i Nederland, der blant annet et tjuetalls moskeer og kirker ble satt i brann.

- Den største skadevirkningen av et terrorangrep ofte ikke er selve angrepet i seg selv, men reaksjonene på angrepene. Slike skadelige reaksjoner er noe terrorister prøver å få provosert fram, sier Bjørgo som var sakkyndig vitne under rettssaken mot massemorderen Anders Behring Breivik i Oslo tingrett.

- I Breiviks manifest gikk det jo også fram at han vurderte muligheten av å drepe muslimske kvinner og barn under deres feiring ved avslutningen av Ramadan-fasten. Han vurderte at det ville føre til en så voldsom reaksjon fra muslimske menn at det ville starte voldsaksjoner som igjen ville skape høyreekstrem radikalisering blant nordmenn, sier Bjørgo.

Massemorderen endte imidlertid med å forkaste disse planene.

- Hvite, sinte menn

Leder for Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, roser PST for å prioritere opp vurderingen av de høyreekstreme og mener det er viktig å ikke la samfunnets øyne kun være rettet mot trusselen fra radikaliserte, militante muslimer som reiser fra Norge til Syria.

- Også før 22. juli var militante islamister et hovedfokus for PST. Gjørv-kommisjonen slo fast at vi mislyktes som samfunn da vi ikke klarte å identifisere Anders Behring Breivik som en fare for samfunnet før det var for sent. Hver enkelt av oss var ikke rede til å identifisere en hvit gjerningsmann, selv om det var folk som påtraff ham, og beskrev ham som rar, og med merkelige meninger. Jeg blir litt redd for at vi kan mislykkes som samfunn igjen. Hvite, sinte menn kan ofte være blant de farligste, sier Berglund Steen til Dagsavisen.

tore.letvik@dagsavisen.no

Høyreekstreme 
i Norge

I PSTs trusselvurdering setter sikkerhetstjenesten fokus på følgende fare fra høyreekstreme:

Økt risiko for at enkeltpersoner tilknyttet høyreekstreme miljøer vil utføre provoserende og truende handlinger rettet mot muslimer.

En potensiell volds- og terrortrussel vil først og fremst være knyttet til enkeltpersoner som handler alene eller i små uavhengige grupper.

Enkelte har tilknytning både til islamfiendtlige og til tradisjonelle høyreekstreme miljøer.

Felles for miljøene er en negativ holdning til myndigheter og ledende politikere, og dermed en grunnleggende mistillit til det norske demokratiet. Et annet fellestrekk er nasjonalistiske holdninger med en fiendtlig innstilling til innvandring, islam, muslimer, jøder eller romfolk.

Hoveddelen av den høyreekstreme aktiviteten i Norge foregår på Internett.

Kilde: PSTs trusselvurdering.

Nyeste fra Dagsavisen.no: