Innenriks

Skandinavisk strøm av jihadister

TERRORFARE: 215 islamske jihadister har reist fra 
Skandinavia for å delta i krigen i Syria, viser tall fra sikkerhetstjenestene i Norge, Danmark og Sverige. Frykten er stor for at syriafarerne 
returnerer som farlige terrorister.

Andelen av skandinaviske jihadister som deltar i kampene i Syria ligger skyhøyt i Europa. Den danske sikkerhetstjenesten Politiets Efterretningstjeneste (PET) anslår at det totale antallet fra hele Europa teller om lag 1000 personer.

- Straffbart å glorifisere

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H), som er medlem av Stortingets justiskomitee, frykter utviklingen.

- Det synes jo som om Norge og Danmark er overrepresentert med syriafarere sett i forhold til den muslimske andel av befolkningen. Det kan tyde på en svikt i integreringspolitikken. Dette er sannsynligvis mennesker som føler seg utenfor i samfunnet, personer som har behov for identitet, og som bærer i seg en frustrasjon som fort kan slå over i aggresjon. Derfra er veien over til ekstreme synspunkter og holdninger kort, sier Elvenes til Dagsavisen.

Han mener det er all grunn til å være bekymret.

- Det steget de tar ved å reise til Syria og delta i krigshandlinger der, kan være den utløsende faktoren som bringer dem over til terrorisme og som medfører at de kan utgjøre en fare når de kommer tilbake, sier Elvenes, som mener det er viktig å slå ned på dem som rekrutterer og radikaliserer ungdom her hjemme.

- Planlegging og opplæring i terror er allerede straffbart etter dagens lovverk, men vi må se på om det er hull i straffeloven, og vurdere om det å glorifisere terror, og å oppfordre andre til å delta i hellig krig, eller såkalt jihadisme, skal gjøres straffbart, sier Elvenes.

Han mener det nå er viktigere enn noensinne at etterretningstjenestene har et nært og tett samarbeid over landegrensene.

- Når vi ser at så mange reiser til Syria fra Skandinavia, er det grunn til å tro at de knytter nye nettverk med forgreininger til Skandinavia og også til Norge. En slik nettverksbygging er et problem i seg selv, da dette skaper internasjonale nettverk som raskt kan slå til utenfor sine kjerneområder, noe som gjør det enda vanskeligere å forutsi hvor de vil slå til, sier Elvenes.

Stadig flere reiser

Både i Danmark og Sverige øker nå tallene over personer som reiser for å delta i krigen. Mens den svenske Säkerhetspolisen (Säpo) i april i fjor meldte om et 30-tall aktivister som hadde reist for å slåss i Syria, var antallet økt til 75 i slutten av desember. Säpo meldte da også at et ukjent antall hadde mistet livet i krigshandlinger der.

Tilsvarende økning har gjort seg gjeldende i Danmark, hvor en spesialavdeling, Center for Terroranalyse (CTA), vurderer trusselen. Avdelingen består av 15 ansatte fra Forsvarets Efterretningstjeneste, PET, Utenriksdepartementet og beredskapsledelsen. Ved påsketider i fjor meldte avdelingen at 45 personer hadde reist fra Danmark for å delta i krigen i Syria. I november meldte CTA at minst 80 personer var reist fra Danmark siden krigsutbruddet, og så sent som i januar i år oppjusterte terroranalyse-avdelingen tallet til minst 90. Den danske sikkerhetstjenesten hadde da opplysninger om at 11 av disse var drept.

Bombe ville drept 40

Blant sikkerhetspolitiet og etterretningstjenesten i Skandinavia råder frykten for at terror begått av islamske ekstremister skal ramme Skandinavia - igjen. Slik den gjorde 11. desember 2010, da selvmordsbomberen Taimour Abdulwahab sprengte seg selv på Bryggargatan i sentrale Stockholm, midt under julehandelen. Hensikten var å drepe flest mulig, men hendelsen er nærmest blitt ufarliggjort og blant folk flest blitt ansett som en klønete handling av en mann som kun tok sitt eget liv. Sannheten er at rene tilfeldigheter gjorde at ekstremistens bomber ikke massakrerte mennesker i den svenske hovedstaden, og han anses av politiet som den første selvmordsbomberen i Norden.

Han skal ha etterlatt seg et budskap, hvor det sto at han skulle drepe «deres barn, døtre, brødre og søstre». Sprengladningene han bar på seg er av eksperter beskrevet som «meget sofistikerte». I tillegg til sprengstoffet mannen hadde på seg, hadde han plassert bomber i en bil. FBI har undersøkt bombene, og beregnet at 30 til 40 mennesker ville blitt drept bare av den bomben som tok livet av terroristen, dersom den ikke hadde gått av ukontrollert.

Til alt hell eksploderte den på et tidspunkt og sted hvor terroristen ikke var omgitt av andre mennesker. Derfor ble ingen andre skadet. Bomben skal ha vært en trykkoker fylt med sprengstoff. Rundt terroristen skal det også ha blitt funnet flere såkalte rørbomber, som ikke detonerte.

Svensk politi har etterforsket saken, og det har kommet fram opplysninger om en person som dukket opp umiddelbart etter at bomben gikk av. Han skal ha tatt bilder, og så forsvunnet. Svensk politi har imidlertid ikke funnet «noen tydelige bevis for at Taimour Abdulwahab har hatt noen medgjerningsmann i Sverige, det være seg ved tilvirkning av bombene eller ved gjennomføringen av attentatet», heter det i en pressemelding fra Säpo.

tore.letvik@dagsavisen.no

reiser til syria

Ifølge den norske E-tjenesten har så mange som 40-50 personer med tilknytning til Norge reist til Syria for å knytte seg til ekstremistiske grupper i landet.

Svenske «Säpo» har bekreftede tall på 75 som har reist fra Sverige, mens mist 90 har reist til Syria fra Danmark, ifølge dansk etterretning. Dette innebærer at minst 215 personer har reist fra Skandinavia for å delta i krigen i Syria. Flere har mistet livet.

I Norge reiser mange fra Østfold til Syria, og mange av disse skal være etnisk norske, bekrefter PST.

Ifølge Øyvind Nilsen, lokal PST-sjef i Østfold, er problemet med antall reisende derfra økende.

NRK meldte i går at ti personer har reist fra Østfold til Syria.

Den syriske opprørsgruppen al-Qaida-allierte al-Nusra-fronten gikk i juli i fjor ut og hevdet at det var rundt 1.200 utenlandske krigere i Syria.

Mer fra Dagsavisen