Innenriks

Foreldre i Bergen kalles inn til narkomøte

BEKYMRING: Unge Høyre kaller inn alle medlemmer og deres foresatte til informasjonsmøte etter narkotikasiktelsene mot deres politikere i Bergen.

Generalsekretæren i Unge Høyre, Christopher Amundsen Wand, dro straks til Bergen da partiet fikk vite om narkotikasiktelsene mot blant andre Erik Skutle, skriver BA. Hans oppgave er å starte arbeidet med oppryddingen i narkosaken, sier Unge Høyre sentralt i en uttalelse til avisen. Ungdomspartiet sier de ser svært alvorlig på at medlemmer er siktet for narkotikabruk. Leder Paul Joakim Sandøy understreker viktigheten av at foreldre skal «føle seg sikre på at unges politiske engasjement skjer innenfor trygge rammer.»

- Dersom det viser seg å være en ukultur i Bergen og Hordaland Unge Høyre, er det viktig å rydde opp i denne. Alle medlemmer og foresatte i Hordaland skal inviteres til et møte i regi av Bergen og Hordaland Høyre, sier Sandøy til BA.

Skolemøte

Også Fana Gymnas har kalt inn til informasjonsmøte i etterkant av siktelsen. Det har allerede vært avholdt et møte for elever og ansatte, og det vil bli avholdt et møte for foreldrene. Assisterende rektor Jannicke Bøe at skolen vil fortsette sitt rusforebyggende arbeid, men sier følgende om eventuell styrking av arbeidet.

- Vi oppfatter at vi har gjort et bra og systematisk arbeid rundt det hele tida, og samarbeider godt med både politiet og med helsesøster, sier Bøe til BA.

Høyre-støtte

Skutle får mye støtte på sosiale medier, men også fra egne rekker: «En ung stortingsmann tok et drag av en joint som ble sendt rundt på nachspiel. Nå kan partiledelsens overdrevne servilitet for media ødelegge hans politiske liv», skriver Mariette C. Bøe, redaksjonssjef i det konservative tidsskriftet Minerva og lokaltillitsvalgt for Høyre i Oslo, i et innlegg på Minervanett.

- Det virker som om partiledelsen har ønsket å distansere seg fortest, og mest mulig, for å unngå negativ pressedekning, og det på bekostning av en ung, ny stortingsrepresentant som kanskje heller hadde trengt støtte, sier Bøe til Dagsavisen.

- Han har begått et lovbrudd, men jeg synes ikke dette feiltrinnet - så sant dette er et engangstilfelle - er stort nok til å kaste ham på båten, som det ser ut til at de gjør nå.

Venstre-støtte

Stortingsrepresentant Abid Raja (V) sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen sammen med Skutle. Han synes kollegaen har fått kraftig medfart.

- Jeg synes det er hjerterått at en 24-åring skal bli erklært politisk død for å ha gjort en slik feil, sier Raja, som understreker at han uttaler seg under forutsetning av at Skutle har prøvd hasj én gang, slik han har sagt.

- Jeg utfordrer både mediene og alle politiske partier, herunder Høyre, til å ta en diskusjon om reaksjonene mot Skutle står i forhold til det han har gjort, sier Raja.

- Lovbrudd er lovbrudd

Henrik Asheim, stortingsrepresentant og tidligere leder av Unge Høyre, mener på sin side partiledelsen har håndtert saken riktig.

- Bryter du loven, så bryter du loven, sier Asheim til Dagsavisen.

- Står reaksjonen i stil med det han har gjort?

- Ja. Bruk av narkotika er forbudt, og et alvorlig samfunnsproblem. Det er ikke galt å vise overfor ham og velgerne at vi ikke aksepterer lovbrudd, sier Asheim.

- Tror du Skutle har en politisk framtid, eller er karrieren ødelagt?

- Det er helt umulig å svare på. Vi politikere lever av tillit blant partimedlemmer og velgere, og det er de som må vurdere om den er brutt eller ikke.

Hinter om spill

I sin nettblogg mer enn antyder kjendisadvokaten John Chr. Elden at politiet og pressen har gått hånd i hånd for å ramme Erik Skutle. Elden mener Skutles argumentasjon for legalisering av hasjbruk for noen år tilbake førte til at politiet merket seg ham som en mulig «faglig motstander». Elden beskriver at Skutle var på nachspiel for en måneds tid siden, at alkoholen tok slutt og at en av de tilstedeværende tok fram en hasjsigarett.

«Den unge politiker fikk sine drag, men samtidig sendte en av de tilstedeværende en «skrytemelding» av hvem han var sammen med på sin mobil som ble sendt som SMS over telenettverket. Det ingen visste var at alle meldinger og bilder som ble sendt fra denne mobilen endte i Allehelgensgate hos politiet i Bergen, som hadde en aksjon på gang mot mistenkte hasjselgere i skolemiljøet i Bergen», skriver Elden.

Den erfarne strafferettsadvokaten mener dermed at omfattende kommunikasjonskontroll ligger bak arrestasjonen av stortingsrepresentanten, og at politiet holdt mediene løpende orientert:

«Den 17. februar 2014 hadde politiet hørt nok, og gikk til en samordnet aksjon mot flere skoler og personer i Bergen. De benyttet anledningen til å varsle pressen, samt å spre navn på siktede personer offentlig på skolene ved å hente dem ut i skoletiden og ta dem til avhør med full mediedekning. Begrunnelsen var visst at det skulle være avskrekkende», skriver Elden, som ikke forsto noe da pressen tok kontakt med ham og stilte spørsmål om Skutle.

«Dagen etter fikk jeg første henvendelse fra media med den noe underlige, men direkte forespørsel «Har du fått deg en ung Høyre-klient etter nark-razziaen i går?» En tilsvarende melding kom fra en annen journalist i Bergen. Hvorfor disse meldingene kom skjønte jeg i dag. Politiet hadde gitt pressen under-hånden-opplysninger om hva de håpet var i vente ut fra hva de hadde avlyttet og samlet inn», heter det på Eldens blogg.

Han beskriver så at politiet får avslag av retten til å ransake hjemme hos Skutle, men at pressen gjennom lekkasjer fra politiet, er kjent med politiets ransakelsesbegjæring.

«Politiet velger til tross for rettens vurdering den 27. februar 2014 å pågripe han - noe media er kjent med omtrent før han selv. (…) Den unge politiker blir foreholdt at han nok risikerer en bot på mellom 3000-5000 kroner for sin helligbrøde - ett tilfelle av hasjrøyking. Han har brutt loven og må ta sin straff som alle andre. Og avisene har fått sitt åte. Politiet har levert det de hadde lekket tidligere, og overskriftene er klare «Stortingsmann narkotikasiktet» i krigstyper over alle landets aviser og nyhetssendinger. Navn og bilde på alle førstesider. Politiet og pressens samarbeide har båret frukter. Samfunnet er igjen trygt», skriver Elden ironisk. Advokaten ønsker ikke å kommentere sitt blogginnlegg utover selve bloggen.

Politiet følger loven

Konstituert politimester i Hordaland, Ane Kvaal, har lest deler av Eldens blogg. På spørsmål om framstillingen er korrekt hva angår bergenspolitiets opptreden, sier hun:

- Vi går ikke inn i noen debatt med Elden på nettet. Vi forholder oss til straffeprosessloven. Så enkelt er det. Det gjelder også i forhold til metodebruk. Det er straffeprosessloven vi bruker i politi- og påtalemakt, det er den vi følger, sier Kvaal til ABC Nyheter.

samfunn@dagsavisen.no

Russe-link mellom de siktede

Tre av de siktede etter narkoaksjonen mot skoler i Bergen er fra samme miljø. I tillegg til sin tilknytning til Høyre, har alle vært elever ved Fana Gymnas og har vært leder for russens hovedstyre, skriver Bergensavisen.

Erik Skutle og Petter Nilsen var russepresidenter i henholdsvis 2009 og i 2012. Den tredje, ikke navngitte mannen, skal ifølge avisen også ha vært aktiv i Unge Høyre. Politiet i Bergen vil ikke kommentere BAs spørsmål om de jobber mer med linken de tre imellom i russemiljøet.

- Ser dere på en tilknytning til russemiljøet?

- Det kan jeg ikke kommentere, svarer politioverbetjent Jørn Solsvik til avisen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: