Innenriks

Vil rive murene mellom beredskapsetatene

SAMARBEID: Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) sier nødetatene, Forsvaret og frivillige i mye større grad må samarbeide for å gi landet en god nok beredskap.

Anundsen manet Beredskaps-Norge til i større grad å se hele bildet, da han innledet samfunnssikkerhetskonferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Oslo mandag.

Konferansen samler årlig rundt 200 personer med roller innen samfunnssikkerhet, beredskap, krisehåndtering og øvelser.

– Det er en utfordring at noen fremdeles tenker litt for fragmentert på beredskap. Jeg er opptatt av at vi skal bygge ned murene mellom nødetatene og de ulike aktørene innenfor sikkerhet- og beredskapsarbeidet, sa Anundsen.

Politistudien

Departement jobber i disse dager med de mange høringssvarene i kjølvannet av politistudien og brannstudien, som begge foreslår omfattende endringer i dagens struktur. Politistudien foreslår å kutte dagens 27 politidistrikter til 6 store distrikter og brannstudien foreslår å halvere dagens nødsentraler for brann.

– Med disse to studiene har vi fått et unikt handlingsrom til å bedre beredskapen, og vi kommer til å se disse to i sammenheng. Bare det er et stort skritt fremover når det gjelder å tenke mer helhetlig, sier Anundsen.

Statsråden vil overfor NTB ikke antyde når regjeringen er klar til å legge fram forslag om en ny struktur, og sier det gjenstår mye arbeid.

Frivillige krefter

Bedre samarbeid mellom nødetatene, mellom nødetatene og Forsvaret og mellom etatene og frivillige var Anundsens hovedbudskap mandag.

Han liker dårlig at flere politidistrikter ikke har oversikt over hvilke frivillige redningsressurser som finnes i deres distrikt.

– De går glipp av mye kompetanse og beredskap. Det er helt avgjørende at vi får de frivillige kreftene inn i planer, øvelser og beredskapsarbeidet, sa han, og minnet om at politiet har ansvar for å koordinere de ressursene som finnes.

Han trakk fram politiet i Tromsø som et eksempel til etterfølgelse. Der har de et omfattende samarbeid med skredgrupper, redningshundene, radioamatører og andre frivillige grupper, og har til og med opprettet en egen skredknapp på operasjonssentralen som går ut til alle aktørene.

Statsråden mener det også er mer å gå på i samarbeidet mellom politiet og Forsvaret.

I ubalanse

Fylkesmannen i Vestfold, Erling Lae, advarte på sin side mot ukritisk å omfavne det såkalte samvirkeprinsippet – som har kommet inn som et nytt prinsipp i norsk beredskap de siste årene for å sikre best mulig samarbeid mellom ulike aktører.

– Bruker man det ukritisk står det av og til i fare for å bli samrøre. Det jeg har lært av våre siste øvelser, er at vi ikke alltid skal praktisere at alle skal med. Det er de riktige som skal med, understreket han.

Lae, som snakket om utfordringene når lokalt, regionalt og nasjonalt nivå skal samarbeide under en krise, sa han er bekymret for at den store ressursbruken som er brukt på nasjonalt nivå de siste årene, har forrykket balansen mellom de tre nivåene.

– Det blir et sprik mellom hva som er mulig å gjøre lokalt og de forventningene som er skapt nasjonalt, påpekte han. (NTB)