Innenriks

Skal kaste ut flere asylsøkere i 2014

RETUR: Hver dag transporteres 16 personer uten lovlig opphold ut av Norge. I snitt er seks av dem straffet. I år vil politiet tvangsreturnere 766 flere enn i fjor. Én retur kan koste 100.000 kroner.

- Vi mener at uttransporteringen er kriminalitetsforebyggende. Økningen i retur av straffede personer var på 64 prosent i fjor, sier Kristin Kvigne, sjef for Politiets utlendingsenhet.

Mens norsk politi ellers måler sin suksess i oppklaringsprosent, kortere saksbehandlingstid og nedgang i kriminalitet, måler Politiets utlendingsenhet sin oppklaringsprosent i økning av antall tvangsreturer av personer uten lovlig opphold i Norge. Siden 2012 har det vært en jevn økning i tvangsreturer på cirka 1000 i året. I 2009 var antall uttransporterte personer nede i 3.340.

Asylsøkere med endelig avslag

Hver dag transporteres 16 personer uten lovlig opphold ut av Norge, i snitt er seks av dem straffet.

- Målet er å øke antallet tvangsreturer fra 5.934 i fjor til 6.700 i år. Det er 18 personer hver dag året gjennom.

Mange av dem er asylsøkere med endelig avslag på søknaden sin, «dublinere» som skal tilbake til det første landet de søkte asyl i - og andre uten lovlig opphold.

Kan koste 100.000

På spørsmål fra Dagsavisen om hvor mye tvangsretur av én asylsøker koster, svarer Kvigne:

- I gjennomsnitt 20.000 kroner. Men i 40 prosent av tilfellene følger vi vedkommende ut med ledsager. Da er det alltid to personer med på reisen. Vi kan ha reiser til land langt unna som er fryktelig dyre, sier Kvigne til Dagsavisen og utdyper:

- Kostnaden for uttransportering til land i Afrika for eksempel, er formidabel og kan komme opp i 100.000 kroner. Da er ikke lønnskostnader medregnet, men transport, overtidskompensasjon og hviletidsbestemmelser vi etter arbeidsmiljøloven er pålagt å følge. Hviletiden skal tas ut i det landet transporten går til, ikke hjemme i Norge, sier Kvigne.

680 millioner i budsjett

Med Fremskrittspartiet i regjering fikk Politiets utlendingsenhet i november 2013 en ekstrabevilling på 150 millioner kroner. Totalbudsjettet til utlendingspolitiet er nå på hele 680 millioner kroner.

- Det inkluderer alt, lønnskostnader og drift av det lukkede utlendingsinternatet, sier Kvigne.

I 2014 er budsjettet for det lukkede utlendingsinternatet på Trandum alene på 140 millioner kroner. Der kan politiet internere utlendinger i 24 timer før de må framstilles for retten.

Nær flyplasser

I 2013 var 3.243 personer innom Trandum som har 108 enerom, sikkerhetsavdeling og familierom. Vel halvparten oppholder seg under 24 timer på internatet.

- Ser du behov for flere lukkede mottak med kostnadskrevende, døgnkontinuerlig vakthold, som mange politikere tar til orde for når det skjer tragiske hendelser med asylsøkere som både gjerningspersoner og ofre?

- For asylsøkere med endelig avslag og «dublinere» ønsker jeg sentraliserte mottak i nærheten av store flyplasser. Det må være adgangskontroll på mottakene så vi til enhver tid vet hvem som er der. Det kan være en stor logistisk utfordring i å holde oversikt over antallet som til enhver tid skal ut, sier Kvigne.

Falsk identitet

Det er flest straffede uttransporterte fra Romania, deretter Nigeria, Polen, Litauen og Afghanistan. Fra og med i går fikk politiet anledning til å straffeforfølge personer som reiser tilbake til Norge etter at de er blitt tvangsreturnert.

- Det håper vi vil forebygge at mange kommer tilbake, sier Kvigne, og fortsetter:

- Vår største utfordring er at mange asylsøkere opererer med falsk identitet. Ni prosent av asylsøkerne kommer uten riktige reisedokumenter. Da har vi ikke noe land å uttransportere dem tilbake til.

nina.johnsrud@dagsavisen.no