Innenriks

Bommen ned for utslippsbombene

SAMFERDSEL: Luftkvaliteten er kritisk dårlig. Derfor bør det bli dyrere å passere bomringen i biler som forurenser mye, enn i biler med lave utslipp, mener Jan Bøhler (Ap).

- Bompengene bør graderes ut ifra hvor store utslippene er fra den enkelte bilen, sier Bøhler, som er storbypolitisk talsperson på Stortinget for Ap.

- Hvordan skal man få til det?

- Det kan vi få til ved å teste og dele bilmodellene inn i fire, seks eller åtte hovedklasser, ut ifra hvor store utslippene er, svarer Bøhler.

- Hvor mye mer bør det koste for verstingene enn for de mest miljøvennlige bilene?

- Forskjellen må være så stor at dette påvirker kjøpemønsteret, slik at vi etter hvert får vridd bilparken mot biler med lave utslipp.

- Hvorfor er det viktig?

- I storbyene er utslippene fra bilene veldig dominerende. Mye er allerede gjort for å få ned andre utslipp, ved blant annet innføring av rentbrennende vedovner og fjerning av oljefyrer. Utslippene av CO2 fra bilene bidrar til det globale klimaproblemet. I tillegg fører utslippene av partikler og NOX til lokal forurensning og store helseplager som rammer mange grupper. Situasjonen er ganske kritisk, fordi det er mange overskridelser av de tillatte grenseverdiene. Særlig ille er utslippene i Oslo og Bergen.

Sak for storbyutvalget

Oslo Ap, som Bøhler er leder i, har allerede gått inn for en gradering av bompengesatsene ut ifra utslippsnivået. I januar vil Bøhler lansere forslaget for Arbeiderpartiets storbyutvalg, som han også leder, og som har representanter fra både Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen.

- Det er tidligere blitt lansert en rekke ulike forslag til hvordan luftforurensningen i Oslo og andre storbyer kan reduseres. Jeg tror graderte bompengesatser ut ifra hvor mye de ulike bilmodellene forurenser, er den beste løsningen, sier Bøhler.

- Dette er noe som på en enkel måte og innen rimelig tid kan innføres både i Oslo, Bergen og andre norske storbyer, påpeker han.

Elektronisk registrering skjer allerede i bomringene og det skilles også mellom ulike typer kjøretøy. For eksempel er det slik at de som kjører lastebil inn til Oslo må betale mer enn dem som kjører personbil, og elbiler passerer bomringen gratis.

- Graderte bompengesatser vil heller ikke ramme enkeltgrupper uforholdsmessig hardt, slik en rushtidsavgift vil gjøre. Småbarnsfamilier, for eksempel, må jo kjøre i rushtida, blant annet fordi de må levere og hente i barnehage da, argumenterer Bøhler videre.

Tall fra Finland

En utfordring må likevel løses, og det er den konkrete klassifiseringen av de ulike bilmodellene. Byggingen av en teststasjon for å måle utslippene kan fort komme på opp mot 100 millioner kroner, tror Bøhler, etter å ha rådført seg med ekspertise på området.

Han mener dette er et overkommelig beløp, ut ifra de store helse- og miljømessige gevinstene man vil oppnå ved en langt renere bilpark på sikt. Samtidig er det ikke gitt at det er nødvendig å bygge en norsk teststasjon.

- Det finnes allerede slike anlegg i Finland og andre steder i Europa. Norge kan jo bare overta finnenes inndeling, for det er jo snakk om de samme bilmodellene der som her.

- Hvor stor er muligheten for at det blir graderte bompengesatser, tror du?

- I hvor stor grad det kan bli noe av dette, har jo med politisk vilje å gjøre. Blant storbyene våre er det jo i dag bare i Trondheim at Ap har styringen, svarer Bøhler.

Han forteller at Aps storbyutvalg, som vil ha transport og miljø som et av sine satsingsområder, nå vil jobbe opp mot både det kommende landsmøtet i partiet, kommunevalget om snaut to år, og stortingsvalget i 2017.

UTSLIPPENE

Utslippene av CO2 (karbondioksid) og NOX (nitrogenoksid) fra biler, varierer veldig avhengig av blant annet bilens alder, motorens størrelse, type drivstoff og teknologien den er basert på.

De reneste bilene, elbilene, har ikke noen utslipp av CO2 og NOX i det hele tatt.

Hybridbiler har utslipp som er helt nede i 27 gram CO2 per kilometer og 0,001 gram NOX per kilometer.

Utslippene fra selv de nyeste fossilbilene er mye høyere. De verste slipper ut 397 gram CO2 per kilometer og 0,268 gram NOX per kilometer.

Kilde: Statens vegvesen

Nyeste fra Dagsavisen.no: