Innenriks

- Lavere terskel for dødstrusler

TRUSLER: Ubaydullah Hussain er tiltalt for fire tilfeller av trusler og hatefulle ytringer mot vitner, jøder og journalister. Terskelen for trusler senkes stadig, mener Norsk Journalistlag og Det Mosaiske Trossamfund.

Ubaydullah Hussain, lederen av islamistgruppen Profetens Ummah, ble onsdag tiltalt for et stort spekter med trusler og hatefulle ytringer mot det jødiske trossamfunn, sakkyndige i rettssaken mot mullah Krekar og mot to journalister. Blant dem var Dagsavisens egen journalist, Nina Johnsrud.

Trond Idås i Norsk Journalistlag og leder for Det Mosaiske Trossamfund, Ervin Kohn, er bekymret for at det blir stadig lavere terskel for å komme med alvorlige trusler mot utsatte yrkesgrupper og trossamfunn.

Spredte frykt

Alle punktene som Hussain er tiltalt for, skjedde i oktober i fjor.

* Den første trusselen kom etter at Nina Johnsrud den 12. oktober i fjor skrev en artikkel om islamister som tok jegerprøven, for å kunne tilegne seg våpen. I en e-post dagen etter ble det framsatt skremmende trusler mot journalisten: «Artikkelen er mottatt av både kjente og ukjente brødre, og den er IKKE godt mottatt. At du har snoket i folks privatliv har satt sinnene i kok og du må ikke bli overrasket dersom noe eller noen dukker opp i ditt liv også!». Betegnelsen «kjente brødre» antydet at det kunne handle om noen fra gruppen som Johnsrud hadde hatt befatning med før, som da huset hennes ble beskutt i 2006. En av de mest profilerte i Profetens Ummah, Arfan Bhatti, ble den gang siktet for å skutt mot Johnsruds hus. Siktelsen ble senere frafalt.

* Fire dager etter trusselen mot Johnsrud skal Hussain ha uttalt til et sakkyndig vitne i Mullah Krekar-rettssaken at «Ved Gud den allmektiges vilje skal du brenne i helvete og i denne verden».

* Noen dager senere kom en ny trussel mot en annen journalist: «Etter et par tastetrykk på nettet eller en telefon til et kontaktnettverk, er det veldig enkelt å finne ut hvor du oppholder deg. Dersom noe skjer med deg, vil jeg smile hele veien til begravelsen».

* Den fjerde og siste trusselen kom via Facebook uka etter, da han lenket til en VG-artikkel om jødehets med følgende melding: «Jeg skal gi dem beskyttelse, jeg. inshAllah. Så fort jeg har tatt jegerprøven og får tak i en AK-47». Senere samme dag postet han flere uttalelser, blant annet: «De er ekte svin og må bekjempes. Det er synd at broren som skjøt mot synagogen i 2005 eller i 2006 ikke traff noen!».

Les også: - Truslene må tas på alvor

Ytringsfrihet

Det mest alvorlige punktet i tiltalen har en strafferamme på 6 år. Hussain selv erkjenner å ha uttalt det som står i tiltalen, men mener at han holder seg godt innenfor ytringsfrihetens rammer.

- Jeg er fortsatt villig til å stille opp for å forklare meg da jeg mener at jeg ikke har brutt deres menneskelagde norske lover, men derimot kun forholdt meg til ytringsfriheten som deres samfunn er så stolte av, skriver han i en e-post til NRK.

Hussain var tidligere også tiltalt for trusler mot rikets sikkerhet og for heleri, men disse er nå henlagt.

- Tiltalen omfatter nå bagatellmessige spørsmål. Det gjør likevel at jeg reiser spørsmål om ytringsfrihetens grenser. Så får vi se om dette er innenfor rammene av hva som er straffbare trusler og hva som er rasisme, eller om dette er lovlige meningsytringer, sier Hussains forsvarer, John Christian Elden, til NRK.

Rettssaken er ikke berammet ennå, men kommer etter alt å dømme opp utpå nyåret. Statsadvokat Carl Fari bekrefter til Dagsavisen at Ubaydullah Hussein fremdeles er under etterforskning av PST for flere uttalelser. Hvis også disse forholdene munner ut i tiltale, vil de etter det Dagsavisen erfarer, bli samlet i samme rettssak som de andre truslene han er tiltalt for.

Reell trussel

Leder for Det Mosaiske Trossamfund, Ervin Kohn, er ikke i tvil om at Hussains ytringer var trusler med reell mulighet for gjennomføring.

- Han har styrket oppfatningen om at han vil gjøre alvor ut av truslene sine, ved å ikke kunne gi entydige svar på hva han akter å foreta seg. Det som gjør det enda verre er at han bærer fanen i Profetens Ummah, og virker til å ha stor påvirkningskraft, sier Kohn til Dagsavisen.

Han presiserer at det lille norske jødiske miljøet er ekstra sårbart for trusler og hatytringer.

- Vi er derfor veldig fornøyd med at han siktes etter paragrafen som går på å spre hatytringer, sier han.

Journalister trues

Rådgiver i Norsk Journalistlag og forsker på trusler mot journalister, Trond Idås, er lettet over at rettsvesenet prioriterer trusler mot journalister. Denne uka går det også en annen alvorlig rettssak i Oslo tingrett der den tiltalte har sendt flere sterkt truende e-poster til både journalister og offentlige ansatte. Idås er fornøyd med at flere trusselsaker prøves for domstoler, men påpeker at man har en lang vei å gå. I en undersøkelse han utførte blant 4.000 journalister i 2012, svarte 6 av 10 krimjournalister at de hadde mottatt trusler på jobb. En tredjedel av politiske og næringslivsjournalister hadde opplevd det samme.

- Dette viser at det stadig blir lavere terskel for å framsette trusler mot denne yrkesgruppen, sier Idås.

axel.storen.weden@dagsavisen.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: