Innenriks

Matgiganter hyret inn First House

UNDER PRESS: Tunge dagligvareaktører har hyret inn kommunikasjonsbyrået First House. Matminister Sylvi Listhaug (Frp) vil ikke svare på om hun har hatt dem som kunder.

Flere lurer på hvem landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) har jobbet for før. FOTO: CORNELIUS POPPE/NTB SCANPIX

For en uke siden jobbet Frp-politiker Sylvi Listhaug som seniorrådgiver for kommunikasjonsbyrået First House. Da hun ble landbruks- og matminister i regjeringen under Erna Solberg (H), var det første gang noen har gått fra en toppstilling i PR-bransjen til å sette seg rett ved Kongens bord.

Listhaug har gitt departementsråd Leif Forsell en liste over hvem hun har hatt som kunder i First House. Nå vil flere se lista. En av dem er Per Olaf Lundteigen (Sp), som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Han mener Listhaugs overgang fra PR til politikk er et særtilfelle som gjør at også Stortinget bør få innsyn i hvem hun har jobbet for.

- At Listhaug går direkte fra PR-byrået til embetet som statsråd gir oss en ny alvorlig realitet å forholde oss til. Hun kommer fra en godt betalt jobb preget av mye hemmelighold. Muligheten for å få åpenhet om listene vil jeg drøfte med mine rådgivere, og det er en problemstilling jeg ønsker å ta ved første anledning med kontrollkomiteen, sier Lundteigen til Dagsavisen.

Jobbet for Reitan?

Listhaug avsluttet andre dag på jobb med en landbruksdebatt på NRK, der også administrerende direktør Ole Robert Reitan i Rema 1000 deltok.

- Det var mange som reagerte da Listhaug kalte Reitan ved fornavn. Det viste seg at de fant det naturlig. Ingen vet om hun gjennom First House har vært engasjert hos ham, eller andre i dagligvarebransjen, sier Lundteigen.

Det vi vet er at noen av de største aktørene i dagligvarebransjen har engasjert First House. Senest i år skrev Dagens Næringsliv at nettopp Rema 1000 brukte First House i kampen mot et innkjøpssamarbeid mellom NorgesGruppen og Ica. I Handelsbladet FK i 2011 erkjente Dagligvareleverandørenes Forening (DLF) at de brukte First House. Og kommunikasjonsbyrået har tydeligvis et godt ry på seg i bransjen, ettersom også Coop har hyret dem inn. Listhaug begynte i First House i 2012.

Ingen kommentar

Landbruksminister Sylvi Listhaug vil ikke svare Dagsavisen på om hun har hatt noen av dagligvareaktørene som kunder i First House.

- Jeg kommer ikke til å kommentere hvem som har stått på min kundeliste. Jeg har levert lista til departementsråden, og kommer til å løpende vurdere min eventuelle inhabilitet, sier hun og legger til at det i kontrakten hun i sin tid skrev under på med First House står at hun ikke skulle fortelle noe om hvilke kunder hun jobbet med.

- Det skrev jeg under på, og det kommer jeg til å holde, sier Listhaug. Hun erkjenner at det kan komme saker der hun må vurdere habiliteten og at hun om nødvendig vil konferere med departementsråden og lovavdelingen i Justisdepartementet.

Listhaug ikke den eneste som de siste dagene har gått fra PR-bransjen til regjeringsapparatet. Tre statssekretærer har gjort det samme: Julie Brodtkorb (H), John Ragnar Aarset (H) og Cecilie Brein-Karlsen (Frp) kommer rett fra PR-bransjen. I tillegg vurderer Finansdepartementet om statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H) har en dobbeltrolle, ettersom han kommer fra meglerhuset Arctic Securities, hvor han har søkt permisjon.

Sendte brev

Flere enn Lundteigen vil vite hvem landbruks- og matministeren har jobbet for. Denne helgen sendte stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell (SV) brev til Erna Solberg der han ber statsministeren sørge for offentliggjøring av tidligere kundelister til statsråder og statssekretærer som har kommet fra PR- eller lobbybransjen.

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V) sier det ville være en stor fordel om det kunne vært åpent.

- Både Listhaug og andre bør ta en runde med sine tidligere arbeidsgivere og oppdragsgivere og høre om de kan få lov til å offentliggjøre dette, sier han og legger til at det ikke kan være noe hellig prinsipp at det ikke skal være offentlig. Han mener det spesielt gjelder statsråden, og peker på at det er en ny situasjon.

- Det er ikke forbudt å ha hemmelige kundelister, det er relativt vanlig i mange bransjer, men det blir spesielt når det er veldig kort tid mellom å jobbe som kommunikasjonsrådgiver og gå inn som statsråd, sier han.

Også bondeorganisasjonene, som i går var i møte med Listhaug, vil vite om hun har hatt aktører i dagligvarebransjen som kunder.

- Vi ser at dagligvarehandelen har altfor stor makt i samfunnet. Vi er opptatt av at vi får en landbruksminister som ser hele næringen. Det hadde vært lurt av henne å vise fram hvilken kontakt hun har hatt med dem, så kan vi få en større sikkerhet for at det ikke ligger noe i bunnen her, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag.

- Aldri møtt henne

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Mette Fossum Beyer i Rema 1000 sier til Dagsavisen at de kjøper mange ulike tjenester fra mange ulike leverandører. Hun vil ikke si noe mer om hvem som blir leid inn eller hvordan dette foregår.

Leder i Dagligvareleverandørenes Forening (DLF), Helge Hasselgård, sier at de ikke har jobbet med Listhaug.

- Jeg har aldri møtt henne, så jeg står ikke på noen hemmelig kundeliste. Hadde jeg brukt henne så skulle du fått vite det også. Jeg er helt åpen på at jeg bruker First Houses rådgivere, og mener det er helt naturlig å være åpen om det, sier Hasselgård til Dagsavisen.

Konstituert kommunikasjonsdirektør Kristin Paus i Coop Norge avviser også at de har brukt Listhaug, og har for øvrig ingen kommentar til saken.

samfunn@dagsavisen.no

dette er 
matgigantene

NorgesGruppen - 38,5 prosent

Coop Norge - 23,3 prosent

Rema 1000 - 22,2 prosent

Ica Norge - 12,3 prosent

Bunnpris - 3,7 prosent

Kilde: Dagligvarerapporten 2013