Innenriks

Vond tannpine for svakerestilte

TANNHELSE: Fylkestannlegen mente funksjonshemmede Ingrid Kjørholt (30) skulle vente tre i måneder på akutt tannlegehjelp.

- Jeg håper ingen andre får oppleve noe lignende. Det unner jeg ikke min verste fiende, sier Kari Kjørholt.

Høsten 2010 fikk datteren hennes, Ingrid Kjørholt Salthammer (30), omfattende tannskader etter at hun falt i leiligheten hun bor i på Kongsberg. Salthammer er sterkt funksjonshemmet, uten språk eller mulighet til å gi uttrykk for hvor hun har vondt og hvor vondt hun har.

- Men de som kjenner henne, skjønner godt når hun har smerter, sier Kjørholt.

- Det var en omfattende skade. Flere av tennene var knekt og løse.

Fortvilende

Etter fallet ble Salthammer øyeblikkelig tatt med til tannlege, som henviste henne videre til fylket. Dette fordi den typen skade som Salthammer hadde fått, må behandles i narkose hos multifunksjonshemmede personer. Fra fylket fikk Kjørholt beskjed om at datteren ikke kunne behandles før i januar - tre måneder etter at skaden oppsto.

- Jeg er overbevist om at en funksjonsfrisk person hadde fått hjelp med én gang. Fordi det var behov for anestesi, stoppet det hele opp, sier Kjørholt.

Hun ringte Fylkestannlegen i Buskerud, private tannleger, kompetansesenteret og Rikshospitalet for å sørge for at datteren fikk behandling.

Til slutt fikk de hjelp på TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, som behandler pasienter med sjeldne funksjonshemninger. TAKO-senteret fikk Ingrid inn på traumeavdelingen på Ullevål sykehus torsdag. Her ble det oppdaget at Ingrid hadde gått med blottlagt nerve siden fallet. Tilstanden regnes som svært smertefull og krever øyeblikkelig hjelp. Hun ble behandlet der i narkose fredag - fem dager etter at skaden hadde skjedd.

Hilde Nordgarden, avdelingssjef ved TAKO-senteret, mener runddansen Ingrid havnet i, kunne vært unngått om samhandlingen mellom tannhelsetjenesten og øvrig helsetjeneste hadde vært bedre.

Kun for de friske

- Tannhelsetjenesten er organisert ved siden av øvrig helsevesen. Det fungerer bra for de friske. Men for dem med store medisinske problemer eller stort behandlingsbehov, er det for dårlig organisert, sier Nordgarden.

- Hvis en pasient har et sammensatt behov og det ikke finnes ressurser eller kompetanse til å behandle, finnes det få muligheter til å henvise videre. Det gjelder spesielt så lenge mange spesialister er organisert i privat sektor og ikke er inne i samhandling. Det gjør at alvorlig syke får et dårlig tilbud, sier Nordgarden.

I en kronikk i dagens Dagsavisen, skrevet sammen med dekan Pål Barkvoll ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, gir hun flere eksempler på samarbeidsproblemer mellom tannhelsetjenesten og øvrig helsetjeneste. Det kan få alvorlige konsekvenser:

- Problemer i munnen kan påvirke hele kroppen. Vi har sett eksempler på at barn har gjennomgått organtransplantasjoner mens de har hatt store infeksjoner i munnen. Det skal ikke skje; infeksjoner svekker immunforsvaret. Problemet er at tannlege ikke er der, sier hun.

- Må ikke ramme andre

I dag får Ingrid Kjørholt Salthammer fortsatt behandling for tannskadene. Fordi skaden gjorde det vanskelig å få i henne mat og drikke, har hun også måttet få lagt inn sonde i magesekken for å sikre god ernæring.

- Jeg synes dette sier noe om hvordan vi som samfunn behandler de svakeste. Jeg tør nesten ikke tenke på hva som hadde skjedd dersom Ingrid ikke hadde fått hjelp på TAKO-senteret. Jeg tror hun hadde blitt gående til januar, sier Kjørholt.

Hun forteller at hun opplevde det som svært frustrerende at datteren ikke fikk hjelpen hun trengte.

- Maktesløsheten en føler, er ubeskrivelig. Jeg er en ressurssterk person og er vant til å kjempe. Men hva med dem som ikke har noen til å kjempe sånn for seg?

irene.thoresen.ronold@dagsavisen.no

Jobber for å få ned ventetida

- Det er vanskelig å unngå ventetid, sier fylkestannlege i Buskerud Berit Binde.

- Jeg kan ikke uttale meg om enkeltsaker. Men helt generelt kan jeg si at det er klart at det er en viss ventetid på narkosebehandling og at de som henvises til det, ofte har et stort behandlingsbehov. Det er vanskelig å unngå ventetid. Alle som står i narkosebehandlingskø, vil føle at de har et akutt behov, og det er viktig for oss å redusere ventetida. Vi har fortsatt noen måneders ventetid, det varierer litt.

- Hva gjør dere for å få ned ventetida?

- Vi har tettere samarbeid med sykehuset og har fått utvidet kapasiteten. Vi har fått etablert mer narkosetid og har fokus på å prioritere riktig. I tillegg har vi fokus på at vi ved behov må kjøpe ekstra tid på sykehuset for å ta unna ventelister.

- Så pasienter kan risikere å gå med knekte tenner i flere måneder?

- Det kan hende, ja. Men det er ikke alltid slik at knekte tenner er det samme som smerter og infeksjoner. Vi ser på hvert enkelt tilfelle og prøver å prioritere deretter. Slik som det er nå, har vi tannhelsetjenester i narkose to dager i uka på sykehuset i Drammen. Da er det ikke et tilbud som er åpent hele tida, sier Binde.

Tannbehandling i narkose krever en del forberedelser, blant annet kan ingen få slik behandling før den er godkjent av behandlende lege.

Ingrid har Rett syndrom, en tilstand som rammer én av 10.000 jenter i Norge og som medfører nedsatt kontaktevne og tap av ervervede ferdigheter.