Innenriks

Urbane bønder går i høyden

Når ikke grøntarealene på bakken strekker til, er kjøkkenhage på taket en løsning. Urbane bønder går i høyden.

Det er ikke alle forunt å kunne dyrke sine egne grønnsaker eller urter. De fleste av oss har ikke egne hager hvor vi kan få bruke våre grønne fingre. Men de aller fleste av oss har tak over hodet. Og her ligger løsningen på problemet.

- Oslo trenger grønne tak, som her på ALNA senter, sier prosjektleder i MAJOBO, Maiken McCormick til Dagsavisen.

MAJOBO driver takhagen på ALNA Senter i samarbeid med kooperativet av sosialentreprenører Kompass og Co. Det er Aspelin Ramm som stiller taket til disposisjon. Eiendomsutviklerne har i år tatt samarbeidet ett skritt videre og hyret inn Kompass & Co om det grønne på Vulkan/Mathallen.

Torvtaket ble lagt så tidlig som i 1996 av Nittedal Torvindustri. Lenge før noen tenkte miljø og klima.

- Vi var opptatt av å skape et miljø i den grå asfalten. Torvtak har en kstra god isolasjon, tar opp overvannet i stedet for å sende det ned i avløpssystemet, sier senterdirektør Hans Georg Helberg.

Torvtaket ble lagt så tidlig som i 1996. Lenge før noen tenkte miljø og klima.

- Vi var opptatt av å skape et miljø i den grå asfalten. Torvtak har en ekstra god isolasjon, tar opp overvannet i stedet for å sende det ned i avløpssystemet, sier senterdirektør Hans Georg Harberg.

Torvtak

På torvtaket på ALNA Senter, er det satt opp rundt 20 store kasser, som nå bugner av grønnsaker og urter. Og litt lenger bort summer 120.000 bier, fordelt på to kuber.

- Dette er bare starten, sier Maiken McCormick entusiastisk.

- ALNA er en pilot hvor MAJOBO og Kompass og Co får testet hvor mye som kan dyrkes, hvordan vi kan gjøre det og slik sett få et grunnlag for å skape forretningsmodeller ut av det. Vi ønsker på sikt å bygge opp hager som kan levere til kantiner i næringsbyggene. Vi ser også økende interesse blant restauranter til å ville skape hager med nyttevekster, sier Maiken McCormick.

- Hva dyrker dere i grønnsakshagen?

- Her går det i grønnsaker som er egnet i det norske klimaet. Vi dyrker blant annet poteter, kål, salater, mais, tomater, reddiker, bønner, og urter som dill, sier agronom Tarik Amin, som har det daglige oppsynet med takhagen.

- Her, smak sier han, og tar fram et glass med syltede reddiker.

Noe som var en ny og smaksrik opplevelse.

Birøkter, og arkitekt Arild Eriksen har ansvaret for at rundt 120.000 iltre bier gjør jobben sin. Og helst holder seg rundt kubene.

- Vi har fått rundt 40 kilo honning i år, sier birøkteren med stolthet.

- Å ha bier her har flere fordeler. De har en del å si for grønnsaksveksten, samt pollinering og bestøvning, sier Eriksen,s om opprinnelig hadde planer om bikuber på toppen av Oslo Rådhus.

- Men det biprosjektet falt i fisk, sier han.

Økologisk og kortreist

Selv om hagen er en bremselengde fra Strømsveien, og med E6 på andre siden, dyrkes det økologisk så langt det lar seg gjøre.

- Svevestøvet er ikke noe problem. Det blir borte når vi skyller grønnsaken før bruk, sier Maiken McCormick.

- Vi oppfordrer myndighetene til å tenke kortreist og økologisk. Og bruke hager som et virkemiddel, sier prosjektlederen.

I mange storbyer i verden er grøntarealer en stor mangelvare. Men stadig flere tar i bruke takene, for å lage grønne lunger. Noe som også vil komme mer og mer i Oslo.

- Det finnes så mange muligheter. I det nye Barcode-området i Bjørvika er det krav om 50 prosent grønne tak, legger hun til.

Også politikere med et snev av grønn interesse ser entusiastisk på ideen om grønne tak.

- Dette er framtida, sier SVs Marianne Borgen, og får en smakebit på takavlingen.

- Det komme mange nye skoler i Oslo, og det kunne vært en idé å legge skolehagene på taket, sier Borgen til Dagsavisen.

- Vi er et lite land, langt mot nord, og vi har liten erfaring med grønne tak. Men Oslo har en utfordring når det gjelder areal, og dette vil gi oss mulighet for en grønnere by, sier Borgen.

Fra takhagen på Alna har vi god utsikt til en rekke høyblokker rundt om i Groruddalen. Blokker med flate tak, og som gjerne kunne vært brukt til andre ting enn bare å være et tak.

- Her ligger det mange muligheter, sier Shoaib Sultan, fra Miljøpartiet de Grønne (MDG) til Dagsavisen.

Det er ikke vanskelig å se for seg små parsellhager rundt om på de mange takene, høyt hevet over asfalt og svevestøv.

- Oslo bystyre behandlet nylig en sak om grønne tak, og enstemmig bystyre ba ønsker en strategi om grønne tak. Dette prosjektet passer fint inn i det bystyret vil gjøre mer av. Og det vil endre vår oppfatning av å tenke på når det gjelder grønt i byen, sier SV-politiker Borgen.

Majobos takhage

Hagen på ALNA Senter er et nyskapende samarbeide mellom Framtidens Byer / Miljøverndepartementet, næringslivsaktører og sosialentreprenører.

Sammen utforsker de hvordan man kan involvere nye interessegrupper og samtidig bidra til et bedre bymiljø.

Er et pilotprosjekt for takhager på kommersielle bygg.

Taket blir tilgjengelig for publikum. Oppbygging, drift og vedlikehold gjøres av ungdommer og innvandrergrupper som inviteres spesielt, og gjennomføres i samarbeid med sosialentreprenørene Kompass & Co.

Mer fra Dagsavisen