Innenriks

Vil kvotere inn kvinner som toppsjefer

ARBEIDSLIV: Ap-nestleder Helga Pedersen varsler at 40 prosent av lederne i staten og i statseide selskaper skal være kvinner – om nødvendig etter kvotering.

– Kvinner skal ha muligheten til å bli toppledere, sier Helga Pedersen til

.

To uker før valget flagger nestlederen partiets vedtak fra landsmøtet i mai, der likestillingsløftet kom inn i programmet som et av punktene partiet går til valg på:

* 40 prosent av lederne på de øverste nivåene i staten skal være kvinner. Om nødvendig kan kvotering brukes for å sikre kvinneandelen.

* Bruke statens eiermakt for å sikre 40 prosent kvinneandel i konsernledelsen til statseide selskaper.

* Gi menn tilleggspoeng når de søker seg til helse- og omsorgsfag eller barnehagelærerutdanning.

Også for toppledere

I dag er det påbudt med 40 prosent kvinner i styrene til alle børsnoterte selskaper. Nå vil Ap at kvoteringen fra styrerommet også skal gjelde topplederne.

– Jeg nekter å tro at kvinner gjennomgående er dårligere kvalifisert enn menn til å være toppledere. Problemet er at menn i praksis kvoteres inn i dag, sier Ap-nestleder Helga Pedersen.

– Det handler dypest sett om valgfrihet. Kvinner skal ha muligheten til å bli toppledere på lik linje med menn, og menn skal ha muligheten til å skape fremtidens barnehager og omsorgssektor på lik linje med kvinner, sier hun.

I første omgang vil Ap innføre en målsetting om 40 prosent kvinner i toppledelsen både i staten og i de statlige selskapene. Følges ikke målet opp, lurer kvoteringsriset bak speilet.

– Vi er åpne for å bruke kvotering om det er nødvendig, men det er ikke det eneste virkemiddelet vi har, understreker Pedersen.

Borgerlig skepsis

Utspillet blir møtt med skepsis hos både Høyre og Fremskrittspartiet. Høyres familiepolitiske talsperson Linda Cathrine Hofstad Helleland er ikke imponert.

– Hvis Ap virkelig var opptatt av dette, kunne de ordnet opp i løpet av de åtte årene de har sittet med regjeringsmakt. Dette er en fellende dom over regjeringens eierskaps- og likestillingspolitikk, sier hun til Klassekampen.

Høyre deler målet om 40 prosents kvinnelig representasjon i statlige etater og selskaper fullt ut, men ønsker ikke å kvotere inn kvinner. Denne skepsisen deles av Frp.

– Å kvotere kvinner inn som toppledere er et nytt tåpelig forslag fra Ap i likestillingsdebatten. Dette forslaget viser at Helga Pedersen ikke har tatt inn over seg hva som er de største utfordringene innen likestilling i dag, sier Frps Solveig Horne i en kommentar til NTB. Hun er første nestleder i Stortingets familie- og kulturkomité.

Horne mener det er viktigere å få minoritetskvinner ut i arbeid istedenfor å «bli giftet bort og så være hjemme».

Mer fra Dagsavisen