Innenriks

Frykter sosial dumping på fly

Regjeringen åpner for at norske flyselskap kan få lande i Norge med ansatte fra utenfor EØS-området.

Parat frykter at norske ansatte vil bli utkonkurrert.

I dag må personer fra land utenfor EØS-området i all hovedsak ha oppholdstillatelse for å jobbe i Norge, men regjeringen ønsker nå å endre denne forskriften.

Ut på høring

Arbeidsdepartementet har nå sendt forslaget på høring, skriver Klassekampen.

Arbeidstakerorganisasjonen Parat frykter katastrofale konsekvenser for norske arbeidstakere om norske flyselskaper kan bruke utenlandsk arbeidskraft som ikke er sikret norske lønns- og arbeidsvilkår.

– Jeg er redd for at flere tusen norske arbeidsplasser blir utkonkurrert, sier nestleder i Parat, Vegard Einan.

Han mener myndighetene må regulere det norske innenriksnettet før man vurderer å løse opp utlendingsregelverket.

Hvem kan fly?

Ifølge kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian vil ikke deres ansatte ved utenlandsbasene påvirke det norske markedet.

– Denne saken gjelder endringer i hvem som kan fly inn til Norge på norske fly, De skal ikke fly innad i Norge, og er dermed ikke konkurrenter til det norske markedet, sier hun.

Norwegian, som nå starter opp langdistanseruter til New York og Bangkok, er ifølge Klassekampen pådriveren for å få endret forskriften. Målet er å få like konkurransevilkår som utenlandske selskaper som flyr til Gardermoen, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik.

– Skal vi konkurrere i Asia, må vi ha like vilkår. Det som også er viktig, er at når vi bygger base i Bangkok, er det et viktig bidrag for å opprettholde de arbeidsplassene vi har skapt i Norge, sier hun.

Ifølge Norwegian vil personalet om bord på Asia-flyene være fast ansatt hos en thailandsk arbeidsgiver.

Mer fra Dagsavisen