Innenriks

Fritt Ords Honnør til Nina Johnsrud

Krimjournalist Nina Johnsrud i Dagsavisen er tildelt Stiftelsen Fritt Ords Honnør for modig journalistikk.

Dagsavisens journalist Nina Johnsrud blir hedret med Fritt Ords Honnør. FOTO: ELSE GRO OMMUNDSEN

Johnsrud ble tidligere denne måneden truet etter å ha avslørt at ekstreme islamister tar jegerprøven for å skaffe seg våpen på lovlig vis. Lederen av den islamistiske gruppa Profetens Ummah er varetektsfengslet og siktet for trusler mot henne og en annen journalist, i tillegg til andre forhold.

Johnsrud uttalte til Nettavisen 26. oktober: «Den eneste måten å håndtere dette på er å stå fram offentlig, fortsette å sette søkelyset på miljøet og å oppfordre kolleger til å være med. Man kan jo ikke true hele pressenorge».

«Johnsruds uredde håndtering av denne type trusler mot ytrings- og pressefriheten fortjener respekt og anerkjennelse», skriver Stiftelsen Fritt Ord i sin begrunnelse.

Skudd gjennom vindu

Johnsrud har også tidligere vært alvorlig truet i forbindelse med dekning av større kriminalsaker. I 2006 ble det avfyrt fire skudd mot Johnsruds bolig. Aftenposten skrev at hendelsen kunne være «tidenes mest alvorlige angrep på en journalist i Norge». Arfan Bhatti ble siktet for det forholdet, men aldri dømt. Saken ble ikke oppklart.

I intervjuet med Nettavisen sier Johnsrud at hun håper flere blir med på å belyse det ekstreme muslimske miljøet i Norge.

– PST har definert dette som den største terrorfaren i Norge. Dette er en bitte liten, ekstrem gruppe muslimer som ikke har noen med vanlige muslimer å gjøre. Jeg mener likevel at muslimske ledere i Norge tydeligere burde ta avstand fra det Profeten Ummah står for, sier Johnsrud, og legger til at heller ikke norske politikere er flinke nok til å snakke ut mot denne gruppen.

Norsk Journalistlag gjennomførte i sommer en undersøkelse blant alle norske journalister som viste at 20 prosent er blitt utsatt for trusler de siste fem årene. Undersøkelsen viser at krimjournalister er spesielt utsatt, 6 av 10 svarer at de har mottatt trusler i denne perioden.

Ytringsfrihet

Nina Johnsrud er utdannet ved Universitetet i Oslo og Norsk Journalisthøgskole. Hun har i en årrekke arbeidet i Dagsavisen, i tillegg til avisene Lindesnes, Bergens Arbeiderblad, VG, Østlandets Blad og Klassekampen. Johnsrud har undervist ved Norsk Journalisthøgskole, og var i 1990 en av initiativtakerne til Stiftelsen for Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP).

Stiftelsen Fritt Ord arbeider for å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge

Prisen Fritt Ords Honnør er en påskjønnelse som deles ut for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak. Honnøren tildeles ikke årlig, men når noen fortjener den, skriver stiftelsen på sin hjemmeside.

Stiftelsens høyeste utmerkelse Fritt Ords Pris gikk tidligere i år til Sara Azmeh Rasmussen.(NTB)