Innenriks

Vil ha norsk-svensk togunion

SV ønsker en togunion med Sverige. I helgen la partiet fram sine planer for en grønn transportrevolusjon.

SV starter offisielt sin valgkampåpning i dag. Partiet varmet opp med Kvanmokonferansen i helgen. Her la SVs programkomité fram hovedlinjene i den nye SV-politikken, deriblant «en grønn transportrevolusjon».

Partiet vil ha:

* * Dobbeltspor rundt de største byene.

* * Nye togtraseer mellom landsdelene.

* * Og kanskje mest oppsiktsvekkende: En togunion med Sverige.

Konkurrere med fly

Lederen for Vänsterpartiet i Sverige, Jonas Sjöstedt, gjestet SVs konferanse i helgen og dro tilbake til Sverige med fly. Togene til Stockholm går nemlig ikke fort nok til at han har tid til å bruke dem på slike jobbreiser. Mulighetene for å reise mellom Norge og Sverige med tog har vært kritisert for å være for dårlige, og nå er det på tide å få en fortgang i sakene, mener Sjöstedt.

- Vi bygger ut jernbanen kraftig i Sverige, og vi ønsker å koordinere dette med Norge. Viktigst er strekningen Oslo-Göteborg, men vi har en lik situasjon i strekningen mot Stockholm, der det går veldig sakte på norsk side. Nå vil vi at våre partier skal sette seg ned sammen og se på mulighetene, sier Sjöstedt.

Han mener det finnes gode planer både i Norge og Sverige.

- Men de er ikke koordinerte. For eksempel kommer det på den svenske siden dobbeltspor som kan tåle opptil 250 kilometer i timen i fra Trollhättan til København. Gjennom bare å forlenge den siste biten til Norge, kan vi tenke oss at vi kan ha en togstrekning mellom Oslo, København og Göteborg som går i opptil 250 km/timen, sier Sjöstedt.

Han mener vi med dette kan få togtrafikk som tidsmessig konkurrerer med fly.

Først Oslo-Göteborg

- Det vi rett og slett ønsker oss, er en liten gjeninnføring av unionen. I hvert fall med hensyn til jernbanen, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han forteller at det er flere strekninger det kan være aktuelt å samarbeide om.

- Vi ønsker å begynne med strekningen Oslo-Göteborg. For det første er det stor passasjertrafikk mellom Oslo, Göteborg og København, og for det andre er Göteborg Nordens viktigste godshavn. Vi vil få kraftig reduksjon i CO2-utslippene fordi det vil redusere det enorme antallet vogntog som kjører over Svinesund hver dag, sier han.

Lysbakken mener det er trist at Norge og Sverige ennå ikke har fått til et godt samarbeid om jernbane og viser til at vi allerede har samarbeidet om bygging av vei.

- Vei er vel og bra, men når jernbanen, som fra norsk side er fra 1879, må konkurrere med den, blir det rått parti. På deler av strekningene er man nede i en hastighet på 40 kilometer i timen, sier han.

Ligger bakpå

De to partilederne mener Norge og Sverige ligger langt bak land som Tyskland og Frankrike når det gjelder satsing på jernbane.

- Om noen år kommer vi til å kunne reise med toget til Tyskland med en helt annen tidsbruk enn i dag. Da er det plutselig realistisk med lyntogtrafikk nedover i Europa. Men vi ligger langt etter det som skjer i Tyskland og Frankrike med hensyn til investeringer, sier Sjöstedt.

Både han og Lysbakken vedgår at det vil ta tid å få i gang en togrevolusjon.

- Man må rimeligvis regne ti år før trafikken er i gang, men jo før vi er i gang, jo før vil vi kunne åpne noen strekninger, sier Sjöstedt.

SVs Audun Lysbakken har troen på at dette er et forslag som de andre regjeringspartiene vil støtte.

- Vi har vist at vi er i stand til å få til et temposkifte i jernbaneutbyggingen. Historisk har Norge vært mye dårligere stilt enn Sverige, men vi har begynt å ta de første stegene mot moderne jernbane. Nå økte også jernbanebudsjettet med 15 prosent i statsbudsjettet. Jeg tror dette er noe som uansett vil tvinge seg fram når vi ser at det stadig kommer flere og flere folk til Oslo-området, sier Lysbakken.

Deler kostnader

De to partilederne er imidlertid ikke sikre på hvordan samarbeidet skal organiseres.

- Dette er noe vi må diskutere, men en idé er at Norge og Sverige kan stifte et prosjektselskap for samarbeid. Altså at vi får et felles selskap som får ansvar for å planlegge og koordinere samarbeidet, sier Lysbakken.

Togunionen skal bli et spleiselag, tenker de to partilederne.

- Det er vel det normale at hvert land betaler for utbygging i sitt eget land, sier Sjöstedt, og legger til:

- De tunge investeringene på svensk side er allerede gjort. Nå venter vi vel egentlig på at Norge skal kunne si ja til dette. Så på et vis ligger ballen hos dere, sier han.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no

Mer fra Dagsavisen