Innenriks

Toppmøte om oppfølging etter terror

Topplederne i staten skal møtes for å forankre oppfølgingen av Gjørvkommisjonens 22. juli-rapport.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) skal selv holde det første innlegget på møtet mandag 15. oktober der også justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) og fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap) stiller.

Hensikten med møtet er å øke gjennomføringskraften og gjennomføringsevnen i statsforvaltningen når det gjelder oppfølgingen av Gjørvkommisjonens rapport.

– Det er viktig at statens ledere nå samles og får en felles forståelse av hva oppfølgingen innebærer for styring og ledelse av forvaltningen. Veien videre må utformes i samarbeid mellom sektorer og virksomheter, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud som er vert for toppledermøtet.

Mer fra Dagsavisen