Innenriks

Sterkt uenige fagforeningspamper

Lederne for LOs to største forbund står på hver sin side under EØS-opprøret i fagforeningene.

Jan Davidsen og Fagforbundet – LOs største forbund – går inn for å renske ut alt som har med arbeidslivsspørsmål å gjøre fra EØS-avtalen. Lignende vedtak er fattet av flere andre forbund.

På motsatt side står LO-ledelsen og det største forbundet i privat sektor – Fellesforbundet.

– LO vil miste innflytelse og bli parkert på sidelinjen hvis LO-kongressen i mai vedtar å ta ut arbeidslivsdelen i EØS-avtalen, sier Fellesforbundets leder Arve Bakke til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Uredelig

Bakke mener EØS-motstanderne i LO legger opp til en uredelig kamp.

– Slik jeg ser det, så er det flere ulike grupper som utgjør EØS-motstanden. Du har Nei til EU og Nei til EØS, som for så vidt kjører en ren linje. Men så er det en del som prøver seg på en variant fordi de ser at det ikke mulig å få et rent nei til EØS i LO. For disse er reforhandling av EØS-avtalen, for å ta ut arbeidslivsdelen, bare et første steg på veien mot nei til hele avtalen. Det er uredelig, sier Fellesforbundets leder til ANB.

Han hevder at alle med «et snev av faglig og politisk innsikt» må innse at det er umulig å trekke ut arbeidslivsspørsmål fra EØS-avtalen og viser til at dette er en integrert og viktig del av selve avtalen.

– Norsk lovgiving og regulering av arbeidsmarkedet blir bestemt i Stortinget. Slik har det vært, og slik vil det fortsatt være. Konfliktlinjen går ikke mellom Norge og Brussel, men mellom venstre- og høyresiden i norsk politikk, sier Bakke.

Opposisjon

Fellesforbundet organiserer blant andre ansatte i konkurranseutsatt industri, som frykter konsekvensene av en større feide med EU og EØS-avtalen. Men forbundslederens syn deles ikke av alle i organisasjonen.

– Jeg tror ledelsen kan få seg en overraskelse slik de fikk det da landsmøtet sa nei til tjenestedirektivet i 2007 og nei til vikarbyrådirektivet i 2011, sier organisasjonsarbeider i Rørleggernes fagforening i Oslo, Boye Ullmann, til frifagbevegelse.no.

Også Terje Fjellum som sitter i Fellesforbundets landsstyre støtter initiativet for å trekke arbeidslivsspørsmål ut av EØS-avtalen.

– Enigheten er ikke like bred som ledelsen skal ha det til, sier han til LO-Aktuelt.

- Bevare harmonien

EUs ambassadør til Norge, János Herman, sa til NTB før helgen at det ikke lar seg gjøre å trekke så viktige elementer som arbeidslivsspørsmål ut av avtaleverket.

– Jeg tror ikke det er mulig å ta ut enkelte deler av avtalen uten at det samtidig går ut over EUs indre marked. Vi må bevare harmonien, homogeniteten og integriteten i markedet, sa han.