Innenriks

Grandios og forstyrret, syk, men ikke gal

Den siste psykiatrirapporten som mener at Anders Behring Breivik er strafferettslig tilregnelig er nå offentlig tilgjengelig.

Synne Sørheim og Torgeir Husby får mye kritikk. FOTO: NTB SCANPIX

Konklusjonen til psykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrissen er at Breivik ikke lider av noen psykose eller er paranoid schizofren, han har ingen alvorlig sinnslidelse. Han har en narsissistisk personlighetsforstyrrelse, men han vet godt hva han har gjort og er strafferettslig tilregnelig i lovens forstand.

Det første psykiaterparet Synne Sørheim og Torgeir Husby er etter åtte uker i retten fremdeles overbevist om at Breivik er psykotisk og paranoid schizofren og må dømmes til psykiatrisk behandling. Breiviks største frykt er at nettopp ettertida skal se på 22.-julibomben og Utøya-massakren som en gal manns verk.

En forstyrret mann

Psykiaterne Aspaas og Tørrissen mener at Breivik har en utpreget narsissistisk personlighetsforstyrrelse med et unormalt opphøyd selvbilde: Han liker å omgås intelligente mennesker med høy status, han ser på seg selv som unik og mener at det han presterte den 22. juli er beundringsverdig. Hans grandiositet kommer til syne i hans fantasier om status i en egenkonstruert organisasjon, hans ideer om anerkjennelse, posisjon og beundring.

Psykiaterne beskriver Breiviks empatisvikt som tydelig, ikke minst hans manglende evne til å innta perspektivet til alle han drepte, de overlevende og de etterlatte. Samtidig er han lett krenkbar når hans eget selvbilde utfordres og trues. Psykiaterne beskriver hans innlevelsesevne som grunn, og de tror at hans patologiske tilstand vanskelig vil påvirkes av terapi og behandling.

De årelange forberedelsene til 22. juli, og gjennomføringen av terroren, viser klart at Breivik mener seg berettiget til å handle på egen hånd og på tvers av samfunnets regler og moralske normer.

24-7

Mens Sørheim og Husby møtte Breivik i 36 timer på Ila fengsel, har Aspaas og Terje Tørrissen - og et helt spesialistteam fra Dikemark sykehus - observert og snakket med Breivik døgnet rundt i nærmere en måned.

Det var VG Nett som valgte å offentliggjøre rapport nummer to få dager før de fire psykiaterne selv må i vitneboksen, og forsvare hvordan de er kommet til vidt forskjellige diagnoser og konklusjoner. VG mener nødvendig at alle får innsyn i begge rapporter for å sikre tilliten og åpenheten i en debatt om norsk rettspsykiatri.

Bortsett fra navn, og vel seks sider som er sladdet, kan den 285 siders lange rapporten leses i sin helhet. De sladdede avsnittene inneholder sensitive og helt private opplysninger om Breiviks barndom, oppvekstvilkår og nære familie.

nina.johnsrud@dagsavisen.no