Innenriks

Stanser saltingen av veier i Oslo

Oslo kommune vil slutte å bruke veisalt så raskt som mulig. Det kan få effekt ­allerede kommende vinter.

Samtidig som de fleste av oss har mer enn nok med å nyte sommeren, har Oslos politikere fattet et vedtak som vil få stor effekt de kommende vintrene. En enstemmig Samferdsels- og miljøkomité ønsker nemlig at veisaltingen skal erstattes med mer miljøvennlige alternativer snarest.

Dette er i tråd med hva mange andre norske kommuner allerede har vedtatt. I Sverige har forbruket av veisalt gått nedover i mange år, etter at et stort antall kommuner allerede på 1990-tallet aktivt begynte å lete etter alternativer.

- Vi håper vedtaket i Samferdsels- og miljøkomiteen vil føre til at vi allerede kommende vinter kommer til å bruke betydelig mindre veisalt enn hva som så langt har vært tilfellet, sier Hanna E. Marcussen, talskvinne for Miljøpartiet De Grønne.

Frykter for drikkevannet

19. januar i år skrev Dagsavisen at Miljø­partiet De Grønne ville fremme et forslag for bystyret om å fase ut all salting av kommunale veier innen 2015.

- I to rapporter har Niva konkludert med at veisaltingen er svært skadelig for innsjøer og drikkevannskilder. Det er derfor grunn til bekymring for Oslos drikkevannskilde Maridalsvannet, uttalte Marcussen til Dagsavisen da.

Vedtaket i Samferdsels- og miljøkomiteen er langt på vei i tråd med dette forslaget, med ett unntak.

- Dere ønsket en slutt i bruken av veisalt innen 2015, mens komiteen ikke angir noe tidspunkt. Er det et problem?

- Selvfølgelig skulle vi ha ønsket oss et årstall som i det opprinnelige forslaget, men det sagt så innebærer dette vedtaket så å si et fullt gjennomslag for oss. «Så raskt som mulig» er et veldig tydelig politisk signal, svarer Marcussen.

Negative ringvirkninger

- Det å få slutt på veisaltingen vil også for vår del, være viktig for å unngå store skader på vegetasjonen, og ellers for å unngå at sykler, biler, betong, stål og ikke minst kommunal eiendom blir ødelagt. Følgeskadene av veisaltingene er omfattende og den koster derfor kommunen dyrt, fortsetter Marcussen.

Bedre brøyting eller strøing med sand, kan være alternativer til veisalt.

tor.sandberg@dagsavisen.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: