Innenriks

Terror-dommer uten forsikring

Tingrettsdommer Arne Lyngs dommerforsikring fantes ikke i arkivene da han ble utnevnt som dommer i terrorsaken mot Anders Behring Breivik. 8. mars avga han ny forsikring. Den lovbestemte forsikringen til 150 av 500 dommere er søkk borte.

Nå stilles det spørsmål ved legitimiteten til en rekke dommer avsagt ved norske domstoler de siste årene.

Tingrettsdommerne Arne Lyng og Wenche Elizabeth Arntzen er utvalgt til å dømme i rettssaken mot massemorderen Anders Behring Breivik som starter 16. april. Dommerne er allerede i gang med arbeidet. Den 13. januar besluttet de å oppnevne nye sakkyndige i terrorsaken. Bare Arntzen kunne da fysisk belegge at hun har avgitt dommerforsikring. Dette er forsikringer som dommere ifølge norsk lov må ha avgitt for å kunne dømme i en norsk domstol.

Ifølge Domstoladministrasjonen skyldes de manglende dommerforsikringene et arkivproblem i Justisdepartementet, ikke at dommerne ikke avla dette løftet da de ble tilsatt.

- Så mange som 150 av 500 dommererklæringer er borte. Vi prøver å bøte på dette med å innhente nye, sier avdelingsdirektør Erling Moe i Domstoladministrasjonen til Dagsavisen.

Moe har ikke tall på hvor mange dommer de 150 dommerne har avsagt i alle disse åra, men det kan dreie seg om tusenvis.

- En dom avsagt av en dommer som ikke har avlagt forsikring er utvilsomt ikke gyldig og skal nulles ut. Jeg håper dette ikke betyr annet enn at forsikring er avgitt etter de gamle reglene, men det bør jo snarest klarlegges, sier advokat John Christian Elden.

Fersk forsikring

For at det ikke skulle være noen tvil skrev Arne Lyng for sikkerhets skyld under en ny dommerforsikring så sent som torsdag i forrige uke, dagen etter at Frps Per Sandberg ba justisminister Grete Faremo (Ap) besvare følgende:

«Kan statsråden framvise oversikt over hvor mange dommere i virke ved norske domstoler som ikke har avgitt dommerforsikring eller dommered og er statsråden komfortabel med at det avsies en rekke dommer som ikke er gyldige fordi dommeren ikke har avgitt slik forsikring?»

Rot i arkivene

- Dette er en formalitet og skyldes uorden i arkivene. Alle dommere skal avgi dommerforsikring. Det legger vi også til grunn at alle dommere har gjort. Problemet er at vi ikke har alle dommerforsikringene i vårt arkiv, sier avdelingsdirektør Erling Moe i Domstolsadministrasjonen.

Før Domstoladministrasjonen ble opprettet i november 2002, ble dommerforsikringer arkivert hos fylkesmenn eller i Justisdepartementet. Meningen var at Domstoladministrasjonen skulle få ettersendt dommerforsikringene da de tok over ansvaret, men det skjedde ikke.

- Vi har nå innhentet mange av forsikringene fra fylkesmennene, sier Moe og viser til at Domstoladministrasjonen den 9. mars opprettet en egen nettside der alle dommerforsikringer skal legges ut. Siden oppdateres manuelt og er foreløpig ikke fullstendig.

Så langt mangler blant annet dommerforsikringene til tingrettsdommerne Kim Heger, Hugo Abelseth, Anne Margrethe Lund og Torkjel Nesheim på Domstolsadministrasjonens nettside. Alle har i tur og orden forlenget fengslingen av Anders Behring Breivik.

Kun dommerforsikringen til tingrettsdommer Wenche Fliflet Gjelsten som den 6. februar forlenget varetektsfengslingen av Breivik er innskannet på nettsiden.

Lyng har vært dommer i Oslo tingrett siden 2002, og avla dermed sin dommerforsikring før Domstoladministrasjonen ble opprettet i november 2002. Hans forsikring har siden ligget hos Justisdepartementet. Men der er det ingen som finner den.

Wenche Fliflet Gjelsten underskrev sin dommerforsikring i juli 2002, men den ble først funnet igjen og oversendt Domstoladministrasjonen i 2010.

- Lyng har underskrevet ved tiltredelse, og skrev under på nytt 8. mars. Dette er nå vårt ansvar, sier avdelingsdirektør sier Erling Moe.

22. juli-bombens skyld

Rune Fardal er en av mange som nå har søkt innsyn i om dommeren hadde dommerforsikring da han tapte en sak i retten. Han opplever at svaret fra Domstoladministrasjonen nærmest gir 22. juli-bomben skylden for rotet:

«Dommer NN ble utnevnt før Domstoladministrasjonen ble etablert. Vi har ikke et fullstendig arkiv fra den tida, det er Justisdepartementets arkiv. Justisdepartementet har i tillegg fått spesielle utfordringer etter 22. juli med å få fullstendig oversikt over sitt arkivmateriale.»

- Med andre ord hevder Domstoladministrasjonen at dommerens embetsed og dommerforsikring var arkivert i høyblokken i regjeringskvartalet, og at Breivik har bombet i filler alle dommerforsikringene som måtte ha ligget lagret, er Fardals konklusjon.

nina.johnsrud@dagsavisen.no

- Dommene 
må nulles ut

Styreleder Jan Rustad i Nordsjødykkeralliansen, påstår på sin side at så lenge dommerne ikke kan dokumentere at de har avlagt forsikring, må en rekke dommer nulles ut og kjennes ugyldige. Inkludert dommen tingrettsdommer Arne Lyng har avsagt mot dykkerne.

Oslo tingrett kom fram til at staten ikke kan dømmes til å betale nordsjødykkerne erstatning, selv om nordsjødykkerne faktisk er påført helseskader.

- Selv om dommerne nå skriver under nye, har ikke forsikringene tilbakevirkende kraft. De fantes ikke da dommene ble avsagt, sier Rustad.

Nyeste fra Dagsavisen.no: