Innenriks

Lysbakken ny leder i SV

Audun Lysbakken ble valgt til ny leder i SV med trampeklapp. Men femten stemte blankt under det ekstraordinære landsmøtet.

Påtroppende SV-leder Audun Lysbakken sammen med avtroppende leder Kristin Halvorsen under det ekstraordinære landsmøtet.

Debatten på landsmøtet avdekket ikke noe grasrotopprør blant delegatene. Kun et fåtall utsendinger gikk åpent inn for Heikki Holmås fra talerstolen.

Ingen benkeforslag

Det ble heller ikke satt fram noe benkeforslag om motkandidater. Protesten mot Lysbakken viste seg bare som et mindre antall blanke stemmer.

Det store flertallet for Lysbakken setter foreløpig sluttstrek for den dramatiske situasjonen som oppsto da han sist mandag gikk av som barne- og likestillingsminister. Fra flere hold i partiorganisasjonen ble det reist tvil om hvorvidt SV kunne være tjent med å ha en partileder som ikke sitter i regjering.

Som ny nestleder ble Inga Marte Thorkildsen valgt med 198 stemmer og åtte blanke. Den andre nestlederen, parlamentarisk leder Bård Vegar Solhjell, var ikke på valg.

Motkandidater

I debatten før voteringen ble regjeringsspørsmålet knapt nok nevnt. Det blir opp til den nye ledelsen å komme fram til en praktisk ordning med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det er foreløpig ikke avklart hvem som blir nye SVs nye medlem av regjeringen.

Før det ekstraordinære landsmøtet gikk til valg, ba Lysbakkens tidligere motkandidater, Bård Vegar Solhjell og Heikki Holmås, landsmøtet velge Audun Lysbakken til ny leder.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) gratulerte Audun Lysbakken som ny leder for SV.

– Jeg har gratulert Audun Lysbakken med valget som ny SV-leder. Jeg er fram til å samarbeide med ham, og er trygg på at de tre regjeringspartiene i fellesskap vil fortsette å styre landet på en god måte.

(NTB)