Innenriks

Krever to nye tunneler i Oslo

Hvis Oslo skal unngå trafikkaos er det nødvendig å bygge ikke bare én, men to nye tunneler under byen.

Det mener organisasjonen For Jernbane, som nå har kontaktet både politikerne som forhandler om Oslopakke 3s videre skjebne, samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

- Skal kollektivtrafikken være robust, pålitelig og fortsette å ta unna for befolkningsvekst og trafikkvekst, trengs det en ny sentrumstunnel for T-banen og ny Oslotunnel for jernbanen, heter det i et brev fra organisasjonen.

Helt nødvendig

- Ruter har antydet en ny sentrumstunnel mellom Majorstua og Bryn. Ny sentrumstunnel er også en forutsetning for T-bane til Fornebu, slik Ruter anbefaler. For jernbanen er det beregnet at en ny tunnel fra Oslo S i det minst må føres fram til den nye Bærumstunnelen, for å få til det ønskede kapasitetsløftet, heter det videre i brevet.

Foreløpig er verken ny sentrumstunnel inne i Oslopakke 3, eller ny Oslotunnel inne i Nasjonal transportplan.

- Vi krever at politikerne prioriterer disse nye sentrale banetunnelene framfor nye store veiprosjekter. Vi krever også at regjeringen styrker belønningsordningen for kollektivtrafikken, slik at fylkene og kommunene blir i stand til å finansiere slike tunge prosjekter, konkluderer leder Kjell Erik Onsrud i For Jernbane i brevet.

Overfylt allerede

Onsdag omtalte Dagsavisen en ny rapport som viser at det går mot trafikkaos ikke bare i Oslo, men i alle de ti største byområdene her til lands, hvis ikke antallet som reiser kollektivt dobles.

- Kapasiteten i kollektivtrafikken i Oslo er allerede anstrengt, påpeker Onsrud.

- Allerede er antallet tog som kjøres i rushet nær kapasitetstaket.

Mer fra Dagsavisen