Innenriks

Pass på boligen i kulda

Det er endelig vinter. Og svært kaldt. I 2010 ble det gjort skader for over 1 milliard kroner som følge av lekkasjer fra frosne vannrør.

– Det er viktig å sørge for tilstrekkelig oppvarming i alle rom, og spesielt i nærheten av rom hvor det er vann- og avløpsledninger, sier Inge Gudmund Aas, skadesenterleder i If Skadeforsikring. Han forteller om et økende antall innmeldte skader etter de siste vintrenes kuldeperioder.

– Glemmer vinteren

– Det er viktig å huske på at det kommer kuldeperioder med mange minusgrader nesten hver vinter. Det er noe folk glemmer fra det ene året til det andre, uansett hvor mange førstesideoppslag avisene har om at Sibirkulda er på vei, sier Aas.

Han forteller at hovedårsaken til skadene er at det ikke er satt på nok varme i rom eller boliger som står tomme. Når kuldeperioden kommer, fryser rørene og sprekker. Når de tiner, oppstår vannlekkasjer som koster store beløp.

Ikke bare forsikringsselskapene sitter igjen med regningen. Hvis det er utvist uaktsomhet, og det er det ofte, blir det avkorting av erstatningen.

Dyre hytter utsatt

De siste årene har forsikringsbransjen opplevd en kraftig økning i frost- og vannskader på hytter.

– Gjennom de siste 15 – 20 år er det bygget store flotte fritidsboliger i fjellet. Jeg vil kalle dem fritidsboliger, for de har standarder som er like gode eller bedre enn vanlige boliger. Her er det gjerne flere bade- og toalettrom og mye bruk av vann. Vi registrerer et økende antall skader fra fjellområder med mange slike fritidsboliger, sier Aas.

– Altfor mange tenker ikke på at det kan bli kuldeperioder med ned til 20 – 25 minusgrader. Boliger som står tomme eller fritidsboliger kan nok takle et par dager med slik kulde, men når det varer i lengre tid så går det gjerne galt.

Stenge hovedkran

Aas peker på at det er viktig at varmen kommer godt inn i alle rom som har innlagt vann, eller der det er rørgjennomføring.

– Det er spesielt viktig å være oppmerksom på om ventiler står åpne der det går rør gjennom rommet. Varer kuldeperioden en uke, blir det kraftig nedkjøling av rommet. Da kan rørene fryse.

– I kjøkken er det viktig å åpne kjøkkenskapene slik at varme trenger inn i skapene. Frost herjer nemlig lettere når vannet ikke brukes. Husk også at vask- og baderommene er utsatt. Det er viktig å ha varme på der, og la dørene stå åpne ut i boligen eller leiligheten for å sikre luftsirkulasjon.

Aas minner om at bygg som er midlertidig ubebodd er spesielt utsatt for frostskader. Han ber også folk huske kravet om å stenge hovedstoppekranen hvis man er borte mer enn tre døgn fra fritidsboligen.