Innenriks

Advares mot å bygge en «festning»

Riving, bevaring eller delvis riving. Det må legges opp til et pulserende byliv i regjeringskvartalet uansett hvilken løsning man går for, mener opposisjonen.

l Samler departementene i sentrum

l Kvartalets framtid avgjøres i 2013

Administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap) slo i går fast at hovedtyngden av departementene skal samles i regjeringskvartalet.

Politiet har anbefalt samling av sikkerhetsmessige grunner. Aasrud trekker også fram at samling i sentrum vil gjøre det daglige arbeidet mer effektivt og føre til færre stengte gater.

Aasrud la også fram tre alternativer for hva som skal skje med Høyblokka og resten av regjeringskvartalet:

* Bevare og gjenoppbygge regjeringskvartalet slik det var før 22. juli.

* Rive Høyblokka, Y-blokka, S-blokka og R4, og erstatte dem med nybygg.

* En mellomløsning der deler av byggene bevares, mens noe rives og erstattes med nybygg.

Statsråden påpeker at det er flere fordeler og ulemper ved de forskjellige alternativene. Prislappen på et nytt og samlet regjeringskvartal vil ligge et sted mellom fem og ti milliarder kroner.

UD kan flytte

Statsbygg får nå oppdraget med å gjennomføre en utredning av alternativene. Først i løpet av 2013 skal regjeringen ta en avgjørelse. Aasrud kan ikke garantere at den blir tatt før stortingsvalget samme år.

- Beslutningen om framtidig lokalisering av departementene må ses i et 100-årsperspektiv. Da kan vi ikke slurve, sier Aasrud.

Før terrorangrepet 22. juli lå samtlige departementer i regjeringskvartalet, med unntak av Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Miljøverndepartementet.

De hardest rammede departementene holder nå til på midlertidige adresser, der de må regne med å være i fem til ti år til. Hvor mange som til syvende og sist samles i regjeringskvartalet, avhenger av hvilket av de tre skisserte alternativene regjeringen velger.

- I tillegg vil regjeringen at det legges fram alternativer som også rommer muligheten for å flytte Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet til regjeringskvartalet. Derfor vil det bli utarbeidet flere alternativer i utredningen, sier Aasrud.

Frykter «festning»

Venstreleder Trine Skei Grande synes det er bra at regjeringen bruker god tid på å bestemme seg. Men hun er svært opptatt av at den er i tett dialog med Oslo kommune, slik at hensynet til byliv og byutvikling sikres. Selv om det ligger i kortene at framtidas regjeringskvartal vil bli mindre tilgjengelig enn det var før 22. juli, advarer Grande mot å gå for langt.

- Man må ikke lage et regjeringskvartal som er en maktborg mellom klokka 9 og 16, men blir en byørken der det ikke skjer noen ting mellom 16 og 9, sier Grande.

Hun mener det må legges opp til at det er liv i området hele døgnet, gjennom blant annet restaurantvirksomhet.

- Single damer må kunne gå trygt hjem i området. Vi må ikke bli så opptatt av sikkerhet at det blir usikkert for oss som bor i byen, sier Grande til Dagsavisen.

Kriminalitet

Grande får støtte fra stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H).

- Vi er opptatt av at byen skal være preget av åpenhet samtidig som regjeringen får ivaretatt sikkerhetsbehovene. Løsningen som blir valgt, må være forenlig med et åpent og pulserende byliv. Vi må for all del unngå at regjeringskvartalet blir omgjort til en statlig kontorørken som ligger tom og forlatt etter arbeidstid, sier Astrup, som også er nestleder i Oslo Høyre.

Han viser til at Oslo kommune for noen år siden gjorde forsøk med å stenge Fridtjof Nansens plass bak Rådhuset for all biltrafikk.

- Det var i og for seg en god tanke, men resultatet var at plassen ble folketom etter arbeidstid og dermed tiltrakk seg uønskede, kriminelle elementer, sier Astrup.

Frp: For treg avgjørelse

KrF-leder Knut Arild Hareide understreker at en i framtida må regne med bedre vakthold og ikke like mye trafikk rundt regjeringsbygningene som før 22. juli.

- Men man må ikke bygge for store murer. Jeg tror det er mulig å ivareta sikkerheten og samtidig ha god aktivitet i området som skaper liv, sier Hareide, som støtter regjeringen når den vil bruke tid på å avgjøre kvartalets skjebne.

Like begeistret er ikke stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (Frp).

- Det er bra det legges opp til en åpen prosess, men jeg skjønner ikke hvorfor man må vente til langt ut i 2013 med å bestemme seg. Det vil uansett ikke være mulig å oppnå hundre prosent enighet om avgjørelsen. De burde ha klart å finne en løsning i løpet av inneværende år, sier Hagesæter.

Statsråd Rigmor Aasrud inviterer til en bred debatt om framtidas regjeringskvartal. Du kan si din mening på blogg.regjeringen.no/regjeringskvartalet.

- Angrepet på regjeringskvartalet var et angrep på demokratiet vårt. Det var et angrep på oss alle. Derfor angår beslutningen om regjeringskvartalet oss alle, sier Aasrud.

Se også Leder side 2

Nyeste fra Dagsavisen.no: