Innenriks

Rapport om regjeringskvartalet blir forsinket

Rapporten fra arbeidsgruppa

Rett over nyttår var det planlagt at departementsråd Ingelin Killengreen skulle gi sine samlede anbefalinger om regjeringskvartalet og høyblokkens videre skjebne til fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap). Men fortsatt er ingen dato satt, får NTB opplyst.

– Jeg er informert om at arbeidsgruppa er i sluttfasen av sitt arbeid, men vil trenge noe mer tid. Det viktigste for meg er at det gjøres en grundig jobb, og at de anbefalingene som arbeidsgruppa kommer med, er vel dokumenterte, sier Rigmor Aasrud.

Hun opplyser at de sentrale spørsmålene i arbeidsgruppas arbeid er å vurdere om regjeringskvartalet skal være samlet eller spredt og gi eventuelle føringer for hvordan eksisterende deler av regjeringskvartalet skal håndteres i det videre arbeidet.

Like før jul i fjor fikk VG opplyst av flere kilder med kjennskap til arbeidet med å vurdere høyblokken, at riving er den mest nærliggende konklusjonen. Men beslutningen blir først tatt etter at en rekke faglige råd er innhentet, og regjeringen har gjort en grundig politisk vurdering.

Arkitekt og tidligere rektor for Kunsthøyskolen i Oslo, Peter Butenschøn, sier til NRK at han tolker utsettelsen av avgjørelsen om høyblokken som en seier for dem som vil bevare bygningen.

– Dette virker å være en klok beslutning. Det betyr at regjeringen har skjønt at dette ikke er en ordinær kontorblokk, men kanskje regjeringens viktigste bygg, sier han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: