Innenriks

Dagbladet dømt for rasismeinjurier

Dagbladet må betale ambulansesjåfør Erik Schjenken

Høsten 2010 gikk ambulansesjåfør Erik Schjenken til søksmål mot Dagbladet med påstand om 1,5 millioner kroner i oppreisning. Schjenken mente seg utsatt for en tilnærmet hetskampanje i avisen, der ambulansesjåførene i en rekke artikler ble anklaget for å være rasister. De ble også beskyldt for ikke å ha undersøkt pasienten grundig nok, og for ikke å ha registrert at han hadde en alvorlig hodeskade.

- Ikke et moderne syn

I dag ga Oslo tingrett ambulansesjåføren medhold, og Dagbladet ble dømt til å betale Schjenken 1 millioner kroner i erstatning.

Dagbladets sjefredaktør Lars Helle mener utfallet av dommen er fullstendig galt.

– Denne dommen reflekterer ikke et moderne syn på hvordan norske medier skal dekke nyhetssaker, og jeg har problemer med å se at en slik dom blir stående, sier Helle til NTB.

Han sier at de vil ta stilling til ankespørsmålet etter hvert.

Schjenken selv er svært lettet over dommen.

– Det har vært en god dag så langt, sier han, men legger ikke skjul på at det har vært en vanskelig tid.

– Det var ingen enkel beslutning å gå til sak mot Dagbladet. Når du har onkel Skrue i andre enden, kan kostnadene bli høye. Jeg tok rett og slett en sjanse, sier han til NTB.

Ambulanse-saken

Sommeren 2007 ble Ali Farah slått ned og alvorlig skadet i Sofienbergparken. Ifølge dommen fra tingretten, valgte ambulanse-sjåførene å overlate til politiet, som allerede var kommet til parken, å kjøre ham til legevakten. De oppfattet Farah som skadet, men ikke kritisk skadet.

Ambulansesjåførenes begrunnelse for å overlate ham til politiet, var at de opplevde Farah som ruset, og mente han kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko i legevaktbilen. Dette kunne de imidlertid ikke formidle på grunn av sin taushetsplikt, skriver dommeren.

I presse og kringkasting ble det rettet massive rasismeanklager, både mot ambulanse¬sjåførene, polititjenestemennene og AMK-sentralen. Hendelsen i Sofienbergparken var en av de mest omtalte sakene i norske medier i 2007. Pressen refererte en rekke svært kritiske uttalelser fra fremtredende politikere. Ambulansemennenes språkbruk på stedet ble også opplevd som kritikkverdig, skriver dommeren i et notat til pressen.

Taushetsplikt

Oslo tingrett har i dag avsagt dom i saken. Her understreker tingrettsdommer Thorleif Waaler at pressens oppgave er å informere, avdekke kritikkverdige forhold, og også selv å ta standpunkt i ulike saker.

- I en sak som denne er det imidlertid helt klart at pressen må ta hensyn til at det fantes en annen svak part i bildet, nemlig de to ambulansemennene, som på grunn av sin taushetsplikt ikke hadde mulighet til å forsvare seg, heter det i dommen.

Tingrettens har i sin avgjørelse vurdert om Dagbladet hadde tilstrekkelig dekning for sine sterkt kritiske ytringer mot ambulansemennene. Retten kom til at de ikke hadde slik dekning, og at det ikke var foretatt en grundig nok undersøkelse av saken, blant annet av vitnene på stedet.

Det sentrale temaet for dommen var imidlertid om det lå innenfor avisens ytringsfrihet å fremsette de aktuelle beskyldningene. - Etter rettens oppfatning utviste ikke Dagbladet tilstrekkelig aktsomhet ved sin journalistikk. Dommen konkluderer med at Dagbladet fremsatte en lang rekke rettsstridige ærekrenkende uttalelser, som ikke er beskyttet av den alminnelige ytringsfriheten etter Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10.

Dagbladet ble derfor dømt til å betale Erik Schjenken 1 millioner kroner i oppreisning. I tillegg må Dagbladet betale hans saksomkostninger med 1.044 578 kroner.

Det er ukjent om Dagbladet vil anke saken.

Nyeste fra Dagsavisen.no: