Innenriks

Ny streik kan lamme Norge

Etter pinse kan nesten 30.000 offentlig ansatte gå ut i streik. Det rammer blant annet skolefritidsordningen.

I går ble en detaljert oversikt over streikeuttaket i offentlig sektor lagt fram. Dersom ikke arbeidsgiverne i offentlig sektor kommer til enighet med arbeidstakerorganisasjonene LO, Unio, YS og Akademikerne, kan i underkant av 30.000 streikende skape trøbbel for den daglige driften av landet fra og med torsdag.

Klare for streik

Unios streikeuttak kan få store konsekvenser som vil merkes godt for landets befolkning. Disse kan bli rammet dersom meklingen ikke fører fram:

* Sykehjem, hjemmesykepleie, ergo- og fysioterapitilbud.

* Videregående skoler, grunnskoler og barnehager.

– Dette fordi hoveddelen av våre medlemmer jobber i disse sektorene, i direkte kontakt med mennesker. Da er det nokså naturlig at det er her uttaket vårt kommer. Vi har likevel tatt hensyn til liv og helse, og mener å ha levert et ansvarlig uttak, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Både LO, YS og Akademikerne har levert et streikeuttak som i første omgang rammer arbeidsgiver og ikke befolkningen.

I kommunal sektor er derfor mange administrativt ansatte tatt ut, mange i funksjoner som kan ramme kommunene økonomisk. Likevel kan uttaket få konsekvenser for befolkningen.

* Streikende arbeidstakere i plan- og bygningsetaten kan føre til lengre saksbehandlingstid.

* Uttak av arbeidstakere i trafikketaten kan gi mindre risiko for trafikkbøter.

* Mange ansatte i aktivitetsskoler (SFO) er tatt ut.

Rammer foreldre

Bare i Oslo blir 74 aktivitetsskoler berørte. Blir det streik 27. mai, rammes hundrevis av foreldre som må finne andre løsninger for barnepass etter at skolen stenger i 14-tida. De minste SFO-barna er 6 og 7 år gamle. De fleste av disse må være på SFO fram til 16-17-tida, når foreldrene kommer fra jobb.

– En streik smeller når det rammer SFO, det er for mange like ille som når en streik berører barnehagene. Dette får store konsekvenser for foreldre i Oslo og deres arbeidsplasser, mener Janne Linderoth, Fagforbundets tillitsvalgte på Grefsen skole.

– Selv om ikke alle er organiserte her, er alle baselederne det. Da blir Aktivitetsskolen helt stengt, sier baseleder Mirjana Obuskovic til Dagsavisen.

Viktigst for henne av Fagforbundets krav er høyere lønn, men også at retten til hel stilling og fast ansettelse forsterkes. Mange har bare deltidsstillinger.

– Jeg tar for min del gjerne en streik på AFP og tjenestepensjon. Jeg syns det er frekt at de prøver å ta fra oss en rettighet vi allerede har, sier Janne Linderoth, som ikke har vært i streik på mange år.

– Men denne gangen sier magefølelsen meg at det kan bli det, sier hun til Dagsavisen.

Tomme varehyller

En eventuell streik i offentlig sektor vil komme i tillegg til to andre fastlåste streiker som foregår for øyeblikket. Dersom speditørstreiken på godsterminalene fortsetter vil du som forbruker merke konsekvensene på kroppen fra og med begynnelsen av neste uke. Nå er 68 medlemmer i streik. Fra og med tirsdag 25. mai, første dag etter pinsen, dobles streikeuttaket.

– I neste uke vil folk kunne merke dette. Når vi dobler antall streikende er det klart konsekvensene gjør seg fortere gjeldende. Hvitevarer, mobiltelefoner, sko, klær og sprit er eksempler på varer som går fra våre terminaler og vil kunne bli borte fra hyllene, sier leder i Norsk Transportforbund, Roger Hansen.

Han er redd konflikten kan bli langvarig.

– Den enesten løsningen på konflikten er at arbeidsgiver slutter å forskjellsbehandle ansatte ved å betale noe mer for likt arbeid på samme sted. De største distributørene hevder at de følger reglene, men hvis det er sant så stusser vi veldig over at de ikke kan skrive under på det i en tariffavtale, sier han.

Dårlig inneklima

Streik påvirker også inneklimaet og hygieniske forhold rundt omkring i landet. 1.510 renholderne gikk torsdag morgen ut i streik. Verst rammet er arbeidsplasser i Nord- og Sør-Trøndelag og i Hordaland og Sogn og Fjordane.

I Oslo er foreløpig institusjonene BI, NRK, Telenor og IT Fornebu rammet av streikende renholdspersonell. Det betyr møkkete toaletter og flyt av søppel.

– En kan tenke seg selv hvordan det vil se ut på arbeidsplassene til de som jobber i kontorer, butikker og kjøpesentre der renholdspersonellet streiker. Det vil også gå hardt utover hygieniske forhold, sier leder i Norsk Arbeidsmandsforbund Erna Hagensen til Dagsavisen.

Begge partene i konflikten har gått hardt ut mot hverandre etter at meklingen resulterte i streik torsdag. Tirsdag 25. mai er renholderne klare til å trappe opp streiken for å øve ytterligere press.

– Partene står langt fra hverandre. Derfor er vi forberedte på at streiken kan ta sin tid. Det er aldri heldig med en streik, men renholdernes tålmodighet er oppbrukt nå, sier hun.

Nyeste fra Dagsavisen.no: